JP Putevi Republike Srpske

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JP Putevi Republike Srpske Dodatni radovi na izgradnji obilaznice oko grada Trebinja, dionica 1, faza II Pregovarački KOZARA PUTEVI a.d. Banja Luka 31.12.2013. 252.493,82 Službeni glasnik BiH 10/14
JP Putevi Republike Srpske Dodatni radovi na izgradnji mosta u Karanovcu Pregovarački PRIJEDORPUTEVI a.d., INTEGRAL-INŽENJERING a.d. Banja Luka Prijedor, Banja Luka 25.12.2013. 437.423,19 Službeni glasnik BiH 10/14
JP Putevi Republike Srpske Rekonstrukcija magistralnog puta M 14.1, dionica Krepšić - Brčko - Bijeljina Otvoreni Bijeljina put d.o.o. Bijeljina 7.2.2014. 5.118.962,50 Službeni glasnik BiH 12/14
JP Putevi Republike Srpske Lot 2: Kreditno zaduženje za finansiranje investicije Otvoreni Komercijalna banka a.d. Banja Luka Banja Luka 9.7.2014. 387.903,96 Službeni glasnik BiH 56/14
JP Putevi Republike Srpske Lot 2: Potrošni materijal Otvoreni BIRO.KIP d.o.o. Banja Luka Banja Luka 21.8.2014. 13.000,00 Službeni glasnik BiH 68/14
JP Putevi Republike Srpske Rekonstrukcija lokalnog puta Dowi Agići - Rudine - Miska Glava - Prijedor, veza regionalnih puteva R-404, Blagaj - Budimlić - Japra i R-406, Tukovi - Stara Rijeka, L=4.000,00 m, š= 4,0 m Otvoreni PRIJEDORPUTEVI a.d. Prijedor 10.11.2014. 299.959,80 Službeni glasnik BiH 91/14
JP Putevi Republike Srpske Lot 1: Kredit za finansiranje investicije u putnu infrastrukturu u iznosu od 5.000.000,00KM na 5 godina Pregovarački Banka Srpska a.d. BANJA LUKA 5.11.2014. 899.613,60 Službeni glasnik BiH 91/14
JP Putevi Republike Srpske Lot 1: Nabavka usluga preventivnog i interventnog servisa i nabavka rezervnih dijelova za službena vozila - Hyndai i40 Sedan, tri (3) komada, godina proizv. 2013. Otvoreni AUTO PLUS d.o.o. Banja Luka 17.12.2014. 5.264,90 Službeni glasnik BiH 101/14
JP Putevi Republike Srpske Lot 2: Nabavka usluga preventivnog i interventnog servisa i nabavka rezervnih dijelova za službena vozila - Skoda Octavia1,8 TSI tri (3) komada, godina proizv. 2011.-Skoda Fabia 1,2, deset (10) komada, godina proizv. 2011., Otvoreni Union Auto d.o.o. Banja Luka 15.12.2014. 3.000,00 Službeni glasnik BiH 101/14
JP Putevi Republike Srpske Lot 3: Nabavka usluga preventivnog i interventnog servisa i nabavka rezervnih dijelova za službena vozila - NissanMurano god. 2007. kom 1 Otvoreni Autokomerc d.o.o. Banja Luka 15.12.2014. 17.094,02 Službeni glasnik BiH 101/14
JP Putevi Republike Srpske Lot 1: Usluge preventivnog i interventnog servisa i nabavka rezervnih dijelova - AUDI Otvoreni Servis Vidović d.o.o. Banja Luka 19.12.2014. 2.906,00 Službeni glasnik BiH 101/14
JP Putevi Republike Srpske Lot 1- Nabavka goriva za Banja Luku Otvoreni NESTRO PETROL a.d. Banja Luka 5.1.2015. 34.188,00 SG 10/15
JP Putevi Republike Srpske Lot 2- Nabavka goriva za Prnjavor Otvoreni NESTRO PETROL a.d. Banja Luka 5.1.2015. 4.273,50 SG 10/15
JP Putevi Republike Srpske Lot 3- Nabavka goriva za Doboj Otvoreni NESTRO PETROL a.d. Banja Luka 5.1.2015. 4.273,50 SG 10/15
JP Putevi Republike Srpske Lot 4- Nabavka goriva za Prijedor Otvoreni NESTRO PETROL a.d. Banja Luka 5.1.2015. 4.273,50 SG 10/15
JP Putevi Republike Srpske Lot 5- Nabavka goriva za Mrkonjić Grad Otvoreni NESTRO PETROL a.d. Banja Luka 5.1.2015. 4.273,50 SG 10/15
JP Putevi Republike Srpske Lot 6- Nabavka goriva za Bijeljinu Otvoreni NESTRO PETROL a.d. Banja Luka 5.1.2015. 4.273,50 SG 10/15
JP Putevi Republike Srpske Lot 7- Nabavka goriva za Zvornik Otvoreni NESTRO PETROL a.d. Banja Luka 5.1.2015. 4.273,50 SG 10/15
JP Putevi Republike Srpske Lot 8- Nabavka goriva za Foču Otvoreni NESTRO PETROL a.d. Banja Luka 5.1.2015. 8.547,01 SG 10/15
JP Putevi Republike Srpske Lot 9- Nabavka goriva za Trebinje Otvoreni NESTRO PETROL a.d. Banja Luka 5.1.2015. 5.982,90 SG 10/15
JP Putevi Republike Srpske Lot 10- Nabavka goriva za Nevesinje Otvoreni NESTRO PETROL a.d. Banja Luka 5.1.2015. 4.273,50 SG 10/15
JP Putevi Republike Srpske Lot 11- Nabavka goriva za Sokolac Otvoreni NESTRO PETROL a.d. Banja Luka 5.1.2015. 4.273,50 SG 10/15
JP Putevi Republike Srpske Lot 12- Nabavka goriva za Istočno Sarajevo Otvoreni NESTRO PETROL a.d. Banja Luka 5.1.2015. 2.564,13 SG 10/15
JP Putevi Republike Srpske Tehnički prijem izvedenih radova Pregovarački JU IMK Banja Luka Banja Luka 22.1.2015. 21.551,85 SG 15/15
JP Putevi Republike Srpske Tehnički pregled izvedenih radova Pregovarački JU IMK Banja Luka Banja Luka 17.2.2015. 19.000,00 SG 17/15