Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka Nabavka akumulatorskih baterija za potrebe OP Tuzla Otvoreni Albat d.o.o. Sarajevo Sarajevo 26.12.2012. 98.138,00 Službeni glasnik BiH 4/13
Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka Usluge održavanja aplikativnih softvera i baze podataka za potrebe OP Tuzla Pregovarački Promes d.o.o. Vogošća Vogošća 26.12.2012. 9.960,00 Službeni glasnik BiH 4/13
Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka Lot 2: 3EP-058/11 Sječa šume Otvoreni EKOS-STEP d.o.o. Zavidovići 28.12.2012. 167.006,40 Službeni glasnik BiH 4/13
Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka Izrada Elaborata o koliziji DV 110 kV TS Bijeljina 1 - TS Janja sa stambeno poslovnim objektom u rasponu SM12 - SM13 Pregovarački ENERGOINVEST d.d. Sarajevo 31.1.2013. 7.200,00 Službeni glasnik BiH 12/13
Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka Održavanje softvera SEE Electrical CADDy++ za 2013. godinu Pregovarački 5D-CADD Sarajevo 12.2.2013. 6.733,00 Službeni glasnik BiH 14/13
Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka Kabeli i kabelski pribor Otvoreni ELNOS BL Banja Luka 14.2.2013. 121.994,28 Službeni glasnik BiH 14/13
Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka Isporuka akumulatorske baterije sa pripadajućim ormarima, ožičenjem i priborom i ispravljača 3x220/380V AC, 220 V DC Pregovarački ENERGOINVEST - SUE d.d Sarajevo 21.2.2013 32.920,00 Službeni glasnik BiH 16/13
Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka Isporuka visokonaponske zaštitne opreme Pregovarački C&G d.o.o. Sarajevo Sarajevo 22.2.2013. 8.930,00 Službeni glasnik BiH 16/13
Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka Sanacija krova u TS Vlasenica Pregovarački ZR SIN GRAD Vlasenica Vlasenica 5.3.2013. 14.042,32 Službeni glasnik BiH 22/13
Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka Prodaja sekundarnih sirovina i otpadnog materijala iz OP Tuzla Otvoreni Trgosirovina d.o.o. Sarajevo Sarajevo 14.3.2013. 114.415,00 Službeni glasnik BiH 22/13
Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka Isporuka akumulatorske baterije i ispravljača Pregovarački ENERGOINVEST - SUE d.d Sarajevo 21.3.2013. 0,00 Službeni glasnik BiH 24/13
Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka Isporuka instrumenta Pregovarački KV TEAM d.o.o. Sarajevo 28.3.2013. 8.233,00 Službeni glasnik BiH 28/13
Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka Isporuka i montaža VRLA akumulatorskih baterija za TK opremu za potrebe Elektroprenos-a BiH OP Sarajevo Pregovarački ENERGOINVEST - SUE d.d Sarajevo 29.3.2013. 8.780,00 Službeni glasnik BiH 28/13
Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka Vanlinijski prevoz uposlenika Elektroprenos BiH - Operativno područje Tuzla Otvoreni Sniježnica promet d.o.o. Teočak Teočak 1.4.2013. 100.296,00 Službeni glasnik BiH 28/13
Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka Isporuka lične zaštitne opreme: zimski radni kombinezoni sa štampom logotipa preduzeća (u ukupnoj količini od 125 komada) Otvoreni Derby trade d.o.o. Brčko 18.4.2013. 80.000,00 Službeni glasnik BiH 32/13
Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka Popravak i kalibracija automatskog analizatora izolacije sa zamjenom neophodnih kablova i adaptera Pregovarački DIVECO ENERGO d.o.o. Sarajevo Sarajevo 15.4.2013. 11.550,00 Službeni glasnik BiH 32/13
Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka Dijelovi zaštita i signalizacije proizvođača SIEMENS Otvoreni Siemens d.o.o. Sarajevo 26.4.2013. 68.614,00 Službeni glasnik BiH 36/13
Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka Dijelovi za prijenosni radni etalon za provjeru brojila električne energije na terenu, u svemu prema tehničkom dijelu tenderske dokumentacije Pregovarački DIVECO ENERGO d.o.o. Sarajevo Sarajevo 26.4.2013. 4.530,00 Službeni glasnik BiH 36/13
Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka Baždarenje brojila Pregovarački Iskraemeco d.o.o. Sarajevo Sarajevo 6.5.2013. 67.632,00 Službeni glasnik BiH 38/13
Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka Isporuka brojila Pregovarački Iskraemeco d.o.o. Sarajevo Sarajevo 6.5.2013. 34.200,00 Službeni glasnik BiH 38/13
Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka Oprema za noćno obilježavanje dalekovodnih stupova Otvoreni ENERGOINVEST d.d. Sarajevo 13.5.2013. 43.010,00 Službeni glasnik BiH 40/13
Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka Dijelovi energetskih transformatora Otvoreni ELMEX d.o.o. Ljubuški 13.5.2013. 43.556,00 Službeni glasnik BiH 40/13
Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka Dijelovi zaštita i signalizacije proizvođača ABB Otvoreni Dalekovod d.o.o. Mostar 13.5.2013. 114.997,00 Službeni glasnik BiH 40/13
Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka 10-T-013/13 - Invertorski ormar sa statičkom preklopkom, 220 VDC/220VAC, 2500VA, Benning, Tebevert, te sa 5 odlaznih AC automata prema potrošačima; sa ugradnjom invertorskog ormara na licu mjesta i puštanjem u pogon u TS Dubrave Pregovarački ENERGOINVEST - SUE d.d Sarajevo 10.5.2013. 12.950,00 Službeni glasnik BiH 40/13
Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka Lot 1: Nabava opreme i materijala za SCADA sustave, automatiku i informacione sisteme proizvođača Siemens Otvoreni Siemens d.o.o. Sarajevo 21.5.2013. 55.087,10 Službeni glasnik BiH 42/13