Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Dr. Miroslav Zotović

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Dr. Miroslav Zotović Lot 1 - Invalidska kolica Otvoreni OTTO BOCK ADRIA d.o.o. Sarajevo 4.9.2015. 122.200,00 SG 76/15
Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Dr. Miroslav Zotović Lot 2 - Hodalice Otvoreni KARL DIETZ d.o.o. Mostar 3.9.2015. 12.000,00 SG 76/15
Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Dr. Miroslav Zotović Lot 3 - Štake Otvoreni Izvor komerc d.o.o. Banja Luka 9.9.2015. 41.024,00 SG 76/15
Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Dr. Miroslav Zotović Lot 4 - Ortoze Otvoreni Izvor komerc d.o.o. Banja Luka 9.9.2015. 7.863,00 SG 76/15
Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Dr. Miroslav Zotović Lot 5 - Antidekubitalni program Otvoreni Derby trade d.o.o. Brčko 3.9.2015. 7.280,00 SG 76/15
Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Dr. Miroslav Zotović Lot 6 - Ortopedski ulošci Otvoreni OTTO BOCK ADRIA d.o.o. Sarajevo 4.9.2015. 25.640,00 SG 76/15
Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Dr. Miroslav Zotović Lot 7 - Triko crijeva i navlake Otvoreni OTTO BOCK ADRIA d.o.o. Sarajevo 4.9.2015. 61.110,00 SG 76/15
Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Dr. Miroslav Zotović Lot 8 - Silikonski uložak za petu Otvoreni Izvor komerc d.o.o. Banja Luka 9.9.2015. 2.990,40 SG 76/15
Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Dr. Miroslav Zotović Lot 9 - Trake za hallux vagus Otvoreni Izvor komerc d.o.o. Banja Luka 9.9.2015. 2.136,00 SG 76/15
Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Dr. Miroslav Zotović Lot 2 - Rukavice PVC Otvoreni Sanam Styrka d.o.o. Sarajevo 17.8.2015. 18,00 SG 79/15
Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Dr. Miroslav Zotović Lot 3 - Parafin čvrsti, tačka topljenja 54-58 °C Otvoreni Derby trade d.o.o. Brčko 11.8.2015. 2.240,00 SG 79/15
Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Dr. Miroslav Zotović Lot 4 - Parafin tečni (Ph.Eur.) Otvoreni SPEKTROLAB d.o.o. Banja Luka 12.8.2015. 1.800,00 SG 79/15
Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Dr. Miroslav Zotović Lot 6 - Terapeutska traka za aplikaciju prema easy tape metodu, dimenzije 5 cm x 5 m. Otvoreni CustomerCare24 d.o.o. Banja Luka 10.8.2015. 3.900,00 SG 79/15
Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Dr. Miroslav Zotović Lot 8 - 1. Trodijelne šprice 5 ml, bez igle. 2. Trodijelne šprice 10 ml, bez igle. 3. Trodijelne šprice 20 ml, bez igle. Otvoreni Wellmedic d.o.o. Gradiška 11.8.2015. 5.766,00 SG 79/15
Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Dr. Miroslav Zotović Lot 9 - Hirurški skalpel sa prevencijom efekta lijevka. Otvoreni MEDICALLUX d.o.o. Tuzla 14.8.2015. 1.728,40 SG 79/15
Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Dr. Miroslav Zotović Neurološki čekić, promjer glave 2,5 cm. Otvoreni Derby trade d.o.o. Brčko 11.8.2015. 70,00 SG 79/15
Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Dr. Miroslav Zotović Lot 11 - Medicinska lopata Otvoreni Derby trade d.o.o. Brčko 11.8.2015. 511,00 SG 79/15
Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Dr. Miroslav Zotović Lot 12 - Medicinska guska Otvoreni Derby trade d.o.o. Brčko 11.8.2015. 328,00 SG 79/15
Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Dr. Miroslav Zotović Lot 13 - 1 Špric boca 250 ml 2 Špric boca 500 ml Otvoreni Derby trade d.o.o. Brčko 11.8.2015. 1.195,00 SG 79/15
Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Dr. Miroslav Zotović Lot 14 - Kaiš za mehaničku fiksaciju pacijenta, magnetni Otvoreni STEPMED d.o.o. Banja Luka 10.8.2015. 530,00 SG 79/15
Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Dr. Miroslav Zotović Lot 15 - Hirurške jednokratne maske za lice sa vezicama. Otvoreni Derby trade d.o.o. Brčko 11.8.2015. 660,00 SG 79/15
Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Dr. Miroslav Zotović Lot 17 - Stetoskop internistički Otvoreni Derby trade d.o.o. Brčko 11.8.2015. 300,00 SG 79/15
Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Dr. Miroslav Zotović Lot 18 - Mikulić traka za kontrolu sterilizacije u autoklavu dužine min. 50 m Otvoreni Derby trade d.o.o. Brčko 11.8.2015. 400,00 SG 79/15
Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Dr. Miroslav Zotović Lot 19 - Mikulić traka za kontrolu suve sterilizacije dužine min. 50 m. Otvoreni Derby trade d.o.o. Brčko 11.8.2015. 550,00 SG 79/15
Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Dr. Miroslav Zotović Lot 20 - Usnici papirni za spirometar. Otvoreni STEPMED d.o.o. Banja Luka 10.8.2015. 175,00 SG 79/15