JP Komunalno Brčko d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JP Komunalno Brčko d.o.o. Lot 5: Osigurači, kontakni vijci i limitatori Otvoreni FALCON d.o.o. Foča Foča 28.10.2013. 15.959,00 Službeni glasnik BiH 43/14
JP Komunalno Brčko d.o.o. Lot 6: Stubovi i oprema za stubove Otvoreni Orbiter d.o.o. Tuzla Tuzla 22.10.2013. 129.200,00 Službeni glasnik BiH 43/14
JP Komunalno Brčko d.o.o. Lot 7: Sitni materijal Otvoreni IEG d.o.o. Brčko 7.9.2013. 5.171,00 Službeni glasnik BiH 43/14
JP Komunalno Brčko d.o.o. Nabavka drobljenog kamena za sanaciju pristupnih puteva Otvoreni INGRAM d.d. Srebrenik 26.2.2014. 12.000,00 Službeni glasnik BiH 45/14
JP Komunalno Brčko d.o.o. Lot 1: Nabavka analitičkih reagenasa Otvoreni CONTROLMATIK BH d.o.o. Sarajevo 24.8.2013. 37.584,41 Službeni glasnik BiH 45/14
JP Komunalno Brčko d.o.o. Lot 2: Nabavka potrošnog materijala i hemikalija za labaratoriju Otvoreni Kefo d.o.o. Istočno Sarajevo 12.8.2013. 4.398,05 Službeni glasnik BiH 45/14
JP Komunalno Brčko d.o.o. Lot 1: Nabavka vodovodnog materijala Otvoreni Mišel d.o.o. Brčko 18.10.2013. 71.049,54 Službeni glasnik BiH 45/14
JP Komunalno Brčko d.o.o. Usluge održavanja multifunkcionalnih uređaja Konica Minolta i crno bijelog ispisa formata A4 - 3 000 000 kom i ispisa u boji formata A4 - 100 000 kom Otvoreni Misija d.o.o. Brčko 26.5.2014. 72.000,00 Službeni glasnik BiH 45/14
JP Komunalno Brčko d.o.o. Izrada i implementacija direktorskog informacionog sistema-faza II Otvoreni ITBO d.o.o. Srbija 18.3.2014. 139.444,44 Službeni glasnik BiH 45/14
JP Komunalno Brčko d.o.o. Lot 1: Nabavka i ugradnja r/d za popravku m/v Otvoreni Tadić Compani Brčko 11.7.2014. 2.000,00 Službeni glasnik BiH 56/14
JP Komunalno Brčko d.o.o. Lot 3: Nabavka i ugradnja r/d za popravku m/v Otvoreni TAHO Brčko 11.7.2014. 15.000,00 Službeni glasnik BiH 56/14
JP Komunalno Brčko d.o.o. Lot 4: Nabavka i ugradnja r/d za popravku m/v Otvoreni Tadić Compani Brčko 11.7.2014. 20.000,00 Službeni glasnik BiH 56/14
JP Komunalno Brčko d.o.o. Lot 6: Nabavka i ugradnja r/d za popravku m/v Otvoreni Tadić Compani Brčko 11.7.2014. 15.000,00 Službeni glasnik BiH 56/14
JP Komunalno Brčko d.o.o. Nabavka potrošnog materijala i hemikalija za laboratoriju Otvoreni CONTROLMATIK BH d.o.o. Sarajevo 2.9.2014. 43.000,00 Službeni glasnik BiH 73/14
JP Komunalno Brčko d.o.o. Nabavka poštanskih usluga Otvoreni POŠTE SRPSKE A.D. Banja Luka 29.9.2014. 50.000,00 Službeni glasnik BiH 80/14
JP Komunalno Brčko d.o.o. Usluge krpljenja asflatnih površina Otvoreni Bijeljina put d.o.o. Bijeljina 23.10.2014. 15000,00 Službeni glasnik BiH 85/14
JP Komunalno Brčko d.o.o. Lot 1: Usluga redovnih servisa za vozila MAN Otvoreni SERVIS BURIĆ d.o.o. Bijeljina 8.10.2014. 49093,23 Službeni glasnik BiH 85/14
JP Komunalno Brčko d.o.o. Lot 2: Usluge redovnih servisa za vozila IVECO Otvoreni EUROMODUS d.o.o. Laktaši 20.10.2014. 24920,35 Službeni glasnik BiH 85/14
JP Komunalno Brčko d.o.o. Nabavka AMM sistema za daljinsko očitanje kupaca Otvoreni CONRAM d.o.o. Brčko Brčko 4.11.2014. 1.999.659,95 Službeni glasnik BiH 87/14
JP Komunalno Brčko d.o.o. Lot 1: Nabavka i ugradnja rezervnih dijelova za popravku m/v Otvoreni Automertz Sasa Brčko 17.12.2014. 20.000,00 Službeni glasnik BiH 101/14
JP Komunalno Brčko d.o.o. Lot 2: Nabavka i ugradnja rezervnih dijelova za popravku m/v Otvoreni Automertz Sasa Brčko 17.12.2014. 10.000,00 Službeni glasnik BiH 101/14
JP Komunalno Brčko d.o.o. Lot 3: Nabavka i ugradnja rezervnih dijelova za popravku m/v Otvoreni Automertz Sasa Brčko 17.12.2014. 35.000,00 Službeni glasnik BiH 101/14
JP Komunalno Brčko d.o.o. Lot 4: Nabavka i ugradnja rezervnih dijelova za popravku m/v Otvoreni Automertz Sasa Brčko 17.12.2014. 35.000,00 Službeni glasnik BiH 101/14
JP Komunalno Brčko d.o.o. Lot 5: Nabavka i ugradnja rezervnih dijelova za popravku m/v Otvoreni Automertz Sasa Brčko 17.12.2014. 30.000,00 Službeni glasnik BiH 101/14
JP Komunalno Brčko d.o.o. Lot 6: Nabavka i ugradnja rezervnih dijelova za popravku m/v Otvoreni Automertz Sasa Brčko 17.12.2014. 50.000,00 Službeni glasnik BiH 101/14