BH Telecom d.d. Sarajevo, Telecom Inženjering Sarajevo

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
BH Telecom d.d. Sarajevo, Telecom Inženjering Sarajevo Lot 3: Servisiranje motornih vozila iz programa Ford (putnički i teretni) Otvoreni F-autocentar d.o.o. Sarajevo Sarajevo 11.3.2013. 34,18 Službeni glasnik BiH 26/13
BH Telecom d.d. Sarajevo, Telecom Inženjering Sarajevo Lot 5: Servisiranje motornih vozila iz programa Lada (putnički program) Otvoreni Obrtnička radnja autoservis DEAS vl. Delić Esad Vogošća 11.3.2013. 19,80 Službeni glasnik BiH 26/13
BH Telecom d.d. Sarajevo, Telecom Inženjering Sarajevo Lot 6: Servisiranje motornih vozila iz programa Škoda (putnički program) Otvoreni F-autocentar d.o.o. Sarajevo Sarajevo 11.3.2013. 38,46 Službeni glasnik BiH 26/13
BH Telecom d.d. Sarajevo, Telecom Inženjering Sarajevo Lot 8: Servisiranje motornih vozila iz programa Nissan (putnički program) Otvoreni AUTOHIT d.o.o. Sarajevo 25.2.2013. 30,00 Službeni glasnik BiH 26/13
BH Telecom d.d. Sarajevo, Telecom Inženjering Sarajevo Angažovanje pomoćnih radnika na poslovima izrade infrastrukture TK pristupnih mreža na području Tuzlanskog kantona Otvoreni HIH d.o.o. Živinice 20.3.2013. 690.822,00 Službeni glasnik BiH 26/13
BH Telecom d.d. Sarajevo, Telecom Inženjering Sarajevo Lot 1: Sukcesivna isporuka građevinskog materijala - betona na području opštine Goražde Otvoreni LIV ELEKTRONIK d.o.o. Sarajevo 17.5.2013. 49.020,00 Službeni glasnik BiH 40/13
BH Telecom d.d. Sarajevo, Telecom Inženjering Sarajevo Lot 2: Sukcesivna isporuka građevinskog materijala - betona na području opštine Donji Vakuf Otvoreni LIV ELEKTRONIK d.o.o. Sarajevo 17.5.2013. 23.800,00 Službeni glasnik BiH 40/13
BH Telecom d.d. Sarajevo, Telecom Inženjering Sarajevo Lot 3: Sukcesivna isporuka građevinskog materijala - betona na području opšine Fojnica Otvoreni LIV ELEKTRONIK d.o.o. Sarajevo 17.5.2013. 23.800,00 Službeni glasnik BiH 40/13
BH Telecom d.d. Sarajevo, Telecom Inženjering Sarajevo Klima uređaji Otvoreni ERKOND d.o.o. Čitluk 30.5.2013. 107.500,00 Službeni glasnik BiH 49/13
BH Telecom d.d. Sarajevo, Telecom Inženjering Sarajevo Usluga-opravka oštećenih asfaltnih površina-asfaltiranje na području Bosansko-podrinjskog kantona Otvoreni OXA d.o.o. Sarajevo 7.6.2013. 439.000,00 Službeni glasnik BiH 49/13
BH Telecom d.d. Sarajevo, Telecom Inženjering Sarajevo Lot 3: Sukcesivna isporuka građevinskog materijala -pijeska, agregata i tampona po LOT-ovima Otvoreni LIV ELEKTRONIK d.o.o. Sarajevo 17.6.2013. 49.496,00 Službeni glasnik BiH 53/13
BH Telecom d.d. Sarajevo, Telecom Inženjering Sarajevo Lot 4: Sukcesivna isporuka građevinskog materijala -pijeska, agregata i tampona po LOT-ovima Otvoreni AB-TRANS d.o.o. Tešanj 24.6.2013. 33.200,00 Službeni glasnik BiH 53/13
BH Telecom d.d. Sarajevo, Telecom Inženjering Sarajevo Lot 6: Sukcesivna isporuka građevinskog materijala -pijeska, agregata i tampona po LOT-ovima Otvoreni Telefongradnja d.o.o. Kalesija 28.6.2013. 42.600,00 Službeni glasnik BiH 53/13
BH Telecom d.d. Sarajevo, Telecom Inženjering Sarajevo Usluge iskopa radnim mašinama (bageri-rovokopači) sa rukovaocem, mase 2,5-4,0 t Otvoreni LIV ELEKTRONIK d.o.o. Sarajevo 19.6.2013. 449.960,00 Službeni glasnik BiH 55/13
BH Telecom d.d. Sarajevo, Telecom Inženjering Sarajevo Usluge iskopa radnim mašinama (bageri-rovokopači sa rukovaocem) na području Tuzlanskog kantona Otvoreni Telefongradnja d.o.o. Kalesija 3.7.2013. 468.896,00 Službeni glasnik BiH 57/13
BH Telecom d.d. Sarajevo, Telecom Inženjering Sarajevo Opravka oštećenih asfaltnih površina na području Zeničko-dobojskog kantona Otvoreni TRGOŠPED d.o.o. Kakanj 29.7.2013. 302.792,00 Službeni glasnik BiH 63/13
BH Telecom d.d. Sarajevo, Telecom Inženjering Sarajevo Opravka oštećenih asfaltnih površina na području Hercegovačkoneretvanskog kantona Otvoreni AMITEA d.o.o. Mostar Mostar 17.6.2013. 83.000,00 Službeni glasnik BiH 68/13
BH Telecom d.d. Sarajevo, Telecom Inženjering Sarajevo Lot 1: Ulazna vrata za kontejnere Otvoreni LIV ELEKTRONIK d.o.o. Sarajevo 2.9.2013. 28.575,00 Službeni glasnik BiH 73/13
BH Telecom d.d. Sarajevo, Telecom Inženjering Sarajevo Nabavka robe - Termopaneli Otvoreni METALKA TRADE d.o.o. Sarajevo 19.9.2013. 89.077,50 Službeni glasnik BiH 75/13
BH Telecom d.d. Sarajevo, Telecom Inženjering Sarajevo Lot 1: Usluge prevoza materijala motornim vozilima (kamioni kiperi) sa vozačem, nosivosti 6-8 t na području Sarajevskog i Bosansko-podrinjskog kantona Otvoreni OXA d.o.o. Sarajevo 11.9.2013. 231.200,00 Službeni glasnik BiH 77/13
BH Telecom d.d. Sarajevo, Telecom Inženjering Sarajevo Lot 2: Usluge prevoza ljudi i tereta (kamion putar) sa vozačem, nosivosti 2,0-3,5 t na području Sarajevskog i Bosansko-podrinjskog kantona Otvoreni Telefongradnja d.o.o. Sarajevo 18.9.2013. 184.000,00 Službeni glasnik BiH 77/13
BH Telecom d.d. Sarajevo, Telecom Inženjering Sarajevo Usluge iskopa radnim mašinama (bageri-rovokopači) sa rukovaocem. Otvoreni Telefongradnja d.o.o. Sarajevo 11.9.2013. 597.628,23 Službeni glasnik BiH 79/13
BH Telecom d.d. Sarajevo, Telecom Inženjering Sarajevo Vruće cinčanje čeličnih konstrukcija Otvoreni Energoinvest tvornica dalekovodnih stubova d.d. Sarajevo 8.10.2013. 330.000,00 Službeni glasnik BiH 81/13
BH Telecom d.d. Sarajevo, Telecom Inženjering Sarajevo Isporuka kompaktnih klima uređaja za kontejnere Otvoreni Acing d.o.o. Sarajevo 25.10.2013. 239.490,00 Službeni glasnik BiH 85/13
BH Telecom d.d. Sarajevo, Telecom Inženjering Sarajevo Isporuka vijčane robe za kontejnere i GSM stubov Otvoreni Univrsys d.o.o. Sarajevo 24.10.2013. 55.096,24 Službeni glasnik BiH 85/13