Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 8: TT (cjepivo protiv tetanusa) Otvoreni Melcom d.o.o. Mostar 21.6.2012. 33.950,00 Službeni glasnik BiH 56/12
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 9: MRP (monodozno cjepivo protiv morbila, rubeole i parotitisa) Otvoreni PHARMA-MAAC d.o.o. Sarajevo 3.7.2012. 336.358,97 Službeni glasnik BiH 56/12
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 1: 0DTaP + IPV- difterija, tetanus, acelularni pertusis+ inaktivni polio Otvoreni PHARMA-MAAC d.o.o. Sarajevo 3.7.2012. 679.128,20 Službeni glasnik BiH 56/12
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 11: IPV- Inaktivni polio virus (Monodozno cjepivo protiv dječije paralize) Otvoreni PHARMA-MAAC d.o.o. Sarajevo 3.7.2012. 10.752,50 Službeni glasnik BiH 56/12
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 12: Pneumokokno konjugirano cjepivo za mlađe od 2 godine Otvoreni MEDIMPEX d.o.o. Sarajevo 25.6.2012. 23.469,00 Službeni glasnik BiH 56/12
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 13: Pneumokokno polisaharidno cjepivo za starije od 2 godine Otvoreni PHARMA-MAAC d.o.o. Sarajevo 3.7.2012. 44.200,00 Službeni glasnik BiH 56/12
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 1: Vođenje depozitnog računa i transakcijskog računa u konvertibilnim markama Otvoreni UNION BANKA d.d. Sarajevo 18.6.2012. 40.000,00 Službeni glasnik BiH 58/12
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 2: Oročena štednja u KM Otvoreni Intesa Sanpaolo banka d.d. Sarajevo 25.6.2012. 51.900,00 Službeni glasnik BiH 58/12
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 3: Međunarodni platni promet Otvoreni RAIFFEISEN BANK BiH Sarajevo 20.6.2012. 13.333,33 Službeni glasnik BiH 58/12
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 2: Metotreksat Otvoreni HERCEGOVINALIJEK d.o.o. Mostar 3.7.2012. 6.632,47 Službeni glasnik BiH 64/12
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 3: Metotreksat Otvoreni CO MEDPROM d.o.o. Banja Luka Banja Luka 2.7.2012. 29.612,05 Službeni glasnik BiH 64/12
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 4: Leuprorelin Otvoreni HERCEGOVINALIJEK d.o.o. Mostar 3.7.2012. 239.933,41 Službeni glasnik BiH 64/12
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 5: Leuprorelin Otvoreni Phoenix d.o.o. Bijeljina 5.7.2012. 175.983,24 Službeni glasnik BiH 64/12
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 6: Leuprorelin Otvoreni Phoenix d.o.o. Bijeljina 5.7.2012. 247.611,88 Službeni glasnik BiH 64/12
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 7: Etopozid Otvoreni HERCEGOVINALIJEK d.o.o. Mostar 3.7.2012. 19.198,71 Službeni glasnik BiH 64/12
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 8: Etopozid Otvoreni HERCEGOVINALIJEK d.o.o. Mostar 3.7.2012. 177.676,06 Službeni glasnik BiH 64/12
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 9: Sunitinib Otvoreni UNIFARM d.o.o Lukavac 3.7.2012. 535.260,68 Službeni glasnik BiH 64/12
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 10: Sorefenib Otvoreni HERCEGOVINALIJEK d.o.o. Mostar 3.7.2012. 479.934,35 Službeni glasnik BiH 64/12
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 11: Pemetreksed Otvoreni Bosnalijek d.d. Sarajevo Sarajevo 16.7.2012. 536.602,22 Službeni glasnik BiH 64/12
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Hib- hemofilus influence tip b (monodozno, konjugirano, liofilizirano cjepivo) Pregovarački PHARMA-MAAC d.o.o. Sarajevo 17.8.2012. 820.085, 47 Službeni glasnik BiH 66/12
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Humani rabies imunoglobulin (HRIG) Pregovarački Melcom d.o.o. Mostar 1.8.2012. 295.384,61 Službeni glasnik BiH 68/12
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH NovoSeven (Faktor koagulacije FVII a - Eptacog alfa-aktivirani), 2 mg Pregovarački MEDIMPEX d.o.o. Sarajevo 6.9.2012. 505.648,00 Službeni glasnik BiH 72/12
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 1: Dijalizator-niskoprotočni (Low Flux) Otvoreni TUZLA - FARM d.o.o. Tuzla 24.12.2012. 25.980,17 Službeni glasnik BiH 4/13
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 2: Dijalizator-niskoprotočni (Low Flux) Otvoreni INEL - MED d.o.o. Mostar 31.12.2012. 10.847,17 Službeni glasnik BiH 4/13
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 3: Dijalizator-niskoprotočni (Low Flux) Otvoreni Melcom d.o.o. Mostar 31.12.2012. 692.196,40 Službeni glasnik BiH 4/13