Ministarstvo odbrane BiH

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Ministarstvo odbrane BiH Lot 1: Usluge izrade tehničke dokumentacije za prenamjenu paviljona IV na lokaciji Božan Šimović u Čapljini u objekat za stanovanje PVL/DVO i Idejni projekat zgrade modularnog tipa za novu gradnju, u skladu sa Referatom broj: 11-3-26-3355-8/13 od 03.10.2013. godine; Otvoreni INDUSTROPROJEKT a.d. Prijedor 27.12.2013. 10.940,00 Službeni glasnik BiH 4/14
Ministarstvo odbrane BiH Lot 2: Usluge izrade tehničke dokumentacije za prenamjenu objekta O-23 na lokaciji Zdravko Čelar u Derventi, u objekat za stanovanje PVL/DVO, u skladu sa Referatom broj: 11-3-26-3355-5/13 od 03.10.2013. godine; Otvoreni INDUSTROPROJEKT a.d. Prijedor 27.12.2013. 12.594,00 Službeni glasnik BiH 4/14
Ministarstvo odbrane BiH Lot 3: Usluga izrade tehničke dokumentacije za prenamjenu objekta O-31 i K-1 na lokaciji Rajlovac u Sarajevu, u objekat za stanovanje PVL/DVO, u skladu sa Referatom broj: 11-3-26-3355-3/13 od 03.10.2013. godine; Otvoreni INDUSTROPROJEKT a.d. Prijedor 27.12.2013. 8.299,00 Službeni glasnik BiH 4/14
Ministarstvo odbrane BiH Oprema za strukturno kabliranje: kanalice, dvoportne utičnice, optički kablovi ...itd Otvoreni TELEGROUP d.o.o. Banja Luka 26.12.2013. 73.443,87 Službeni glasnik BiH 4/14
Ministarstvo odbrane BiH Oprema za pristup SDH Mreži IDDEEA na lokacijama OS BiH Otvoreni Unis Telekom d.d. Mostar 19.12.2013. 62.678,22 Službeni glasnik BiH 4/14
Ministarstvo odbrane BiH Lot 2: Sanitetsko motorno vozilo Otvoreni Derby trade d.o.o. Brčko 19.12.2013. 115.322,00 Službeni glasnik BiH 4/14
Ministarstvo odbrane BiH Lot 1: Program telefonskih centrala - SIMENS-Sve lokacije OS BiH, 14 komada Otvoreni Siecom d.o.o. Sarajevo 26.12.2013. 153.846,15 Službeni glasnik BiH 4/14
Ministarstvo odbrane BiH Lot 2: Program telefonskih centrala - ERICSSON-Sve lokacije OS BiH, 14 komada Otvoreni TELEGROUP d.o.o. Banja Luka 19.12.2013. 153.846,15 Službeni glasnik BiH 4/14
Ministarstvo odbrane BiH Predmet nabavke je ugovaranje nabavke opreme za migraciju (dogradnja postojećeg sistema) telefonskih centrala ERICSSON MD-110 BC-13 na lokacijama OS BiH Otvoreni TELEGROUP d.o.o. Banja Luka 19.12.2013. 399.999,14 Službeni glasnik BiH 4/14
Ministarstvo odbrane BiH Lot 1: Nabavka Euro dizel D4 i Mlaznog goriva GM-1 Otvoreni BTG d.o.o. Tomislavgrad Tomislavgrad 17.12.2013. 559.742,69 Službeni glasnik BiH 4/14
Ministarstvo odbrane BiH Lot 2: Nabavka BMB 95 EN 228 i Euro dizela EN 590 D4 Otvoreni HIFA-PETROL d.o.o. Sarajevo 17.12.2013. 330.766,41 Službeni glasnik BiH 4/14
Ministarstvo odbrane BiH Lot 3: Nabavka BMB95 EN 228 I EURO DIZELA EN 590 D4 Otvoreni HIFA-PETROL d.o.o. Sarajevo 17.12.2013. 201.404,40 Službeni glasnik BiH 4/14
Ministarstvo odbrane BiH Nabavka ogrijevnog drveta - bukva I klase - Metric za grejnu sezonu 2013./14. Otvoreni Drvosječa d.o.o. Sarajevo 26.12.2013. 90.966,15 Službeni glasnik BiH 4/14
Ministarstvo odbrane BiH Nabavka opreme za učvršćivanje tereta za vozila i transportne manipulacije Otvoreni UUŽE COMMERCE d.o.o. Tuzla 31.12.2013 24.300,00 Službeni glasnik BiH 4/14
Ministarstvo odbrane BiH Nabavka bojeve i manevarske municije Pregovarački UNIS GROUP d.o.o Sarajevo 26.12.2013 404.129,00 Službeni glasnik BiH 4/14
Ministarstvo odbrane BiH Lot 1: Nabavka MS klase III (ulja i maziva) za 2013. godinu. Otvoreni Inving Invest inžinjering d.o.o. Prijedor 17.10.2013. 134.255,55 Službeni glasnik BiH 6/14
Ministarstvo odbrane BiH Pružanje usluga održavanja za II godinu NATO sistema za kodifikaciju-software N CORE NG (NATO Codification System Repository NG) Pregovarački Elektroniksystem und Logistik-GmbH Njemačka 17.12.2013. 39.116,60 Službeni glasnik BiH 6/14
Ministarstvo odbrane BiH Nabavka sredstava za ličnu zaštitu za potrebe OS BiH u 2013. godini Otvoreni Inter-com d.o.o. Zenica 18.12.2013. 88.346,21 Službeni glasnik BiH 6/14
Ministarstvo odbrane BiH Lot 1: Nabavka sredstava Klase II za potrebe OS BiH u 2013. godini- kabanica Otvoreni Zenko d.o.o. Zenica 13.12.2013. 161.384,61 Službeni glasnik BiH 6/14
Ministarstvo odbrane BiH Lot 2: Nabavka sredstava Klase II za potrebe OS BiH u 2013. godini - jakna Otvoreni Koteks d.o.o. Tešanj 24.12.2013. 78.961,53 Službeni glasnik BiH 6/14
Ministarstvo odbrane BiH Nabavka materijalno tehničkih sredstava Klasa VIII- Isaf: Tablete za dekontaminaciju vode 20/1 (U fabričkom pakovanju prema standardima za upotrebu za vojnika za količinu 1 litar) pak 100, UV zaštitna krema za lice i usne - faktor zaštite minimum 30, pakovanje 200-350 ml kom 100, 3 godine Otvoreni Atex d.o.o. Sarajevo 2.12.2013. 14.700,00 Službeni glasnik BiH 6/14
Ministarstvo odbrane BiH Komplet za regulisanje i kontrolu saobraćaja (RKSb) OS BiH i Komplet za vršenje uviđaja saobraćajnih nezgoda Otvoreni Atex d.o.o. Sarajevo 21.11.2013. 38.290,60 Službeni glasnik BiH 6/14
Ministarstvo odbrane BiH Lot 13: Informatički uređaji i dijelovi za informatičku opremu Otvoreni R&S d.o.o. Sarajevo 17.12.2013 20.659,57 Službeni glasnik BiH 8/14
Ministarstvo odbrane BiH Lot 2: Teretno motorno vozilo - opšti teret Otvoreni Almy d.o.o. Zenica Zenica 31.12.2013. 61.000,00 Službeni glasnik BiH 8/14
Ministarstvo odbrane BiH Lot 3: Teretno motorno vozilo-opasne materije Otvoreni Almy d.o.o. Zenica Zenica 31.12.2013. 59.829,06 Službeni glasnik BiH 8/14