Dom zdravlja Banja Luka

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Dom zdravlja Banja Luka Lot 2: Reagensi za citologiju i patologiju Otvoreni Semikem d.o.o Sarajevo 8.11.2013. 530,00 Službeni glasnik BiH 93/13
Dom zdravlja Banja Luka Lot 3: Reagensi za hematologiju i kliničku hemiju Otvoreni Semikem d.o.o Sarajevo 8.11.2013. 1.760,00 Službeni glasnik BiH 93/13
Dom zdravlja Banja Luka Lot 4: Dijagnostički testovi Otvoreni Sanam Styrka d.o.o. Sarajevo 8.11.2013. 23.280,00 Službeni glasnik BiH 93/13
Dom zdravlja Banja Luka Lot 5: Trake za CTG aparat Bionet model FC-700 PONJER DC 18V,2,5A Otvoreni ENA d.o.o. Sarajevo 7.11.2013. 384,00 Službeni glasnik BiH 93/13
Dom zdravlja Banja Luka Lot 6: EKG trake za aparat Nihon kohden 9020 K Fljnj Otvoreni ENA d.o.o. Sarajevo 7.11.2013. 312,00 Službeni glasnik BiH 93/13
Dom zdravlja Banja Luka Lot 7: Hidrogen 3%, acidi borici 3% i rivanol 1 promil Otvoreni Semikem d.o.o Sarajevo 8.11.2013. 3.660,00 Službeni glasnik BiH 93/13
Dom zdravlja Banja Luka Lot 8: Medicinski benzin Otvoreni Banjalukafarm-plus Banja Luka 11.11.2013. 507,69 Službeni glasnik BiH 93/13
Dom zdravlja Banja Luka Lot 9: Alkohol 96% Otvoreni Banjalukafarm-plus Banja Luka 11.11.2013. 4.110,25 Službeni glasnik BiH 93/13
Dom zdravlja Banja Luka Lot 10: Sredstvo za dezinfekciju hiruških i drigih medicinskih instrumenata Otvoreni ITR d.o.o. Sarajevo 7.11.2013. 6.300,00 Službeni glasnik BiH 93/13
Dom zdravlja Banja Luka Lot 11: Sredstvo za dezinfekciju medicinskih predmeta Otvoreni ITR d.o.o. Sarajevo 7.11.2013. 105,00 Službeni glasnik BiH 93/13
Dom zdravlja Banja Luka Lot 12: Rastvor benzalkonijum hlorida, sredstva za dezinfekciju ruku Otvoreni Semikem d.o.o Sarajevo 8.11.2013. 10.985,00 Službeni glasnik BiH 93/13
Dom zdravlja Banja Luka Lot 13: Sredstvo za dezinfekciju radnih površina i pribora na bazi hlordioksida Otvoreni ITR d.o.o. Sarajevo 7.11.2013. 2.047,50 Službeni glasnik BiH 93/13
Dom zdravlja Banja Luka Lot 14: Sredstva za dezinfekciju čvrstih površina i prostora Otvoreni Semikem d.o.o Sarajevo 8.11.2013. 3.850,25 Službeni glasnik BiH 93/13
Dom zdravlja Banja Luka Lot 15: Sredstva za čišćenje i dezinfekciju opreme, uređaja i pribora u humanoj medicini Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka Banja Luka 14.11.2013. 6.107,69 Službeni glasnik BiH 93/13
Dom zdravlja Banja Luka Lot 16: Sredsto za pranje laboratorijskog posuđa Otvoreni Semikem d.o.o Sarajevo 8.11.2013. 1.470,00 Službeni glasnik BiH 93/13
Dom zdravlja Banja Luka Lot 17: Hemikalije Otvoreni Semikem d.o.o Sarajevo 8.11.2013. 3.204,00 Službeni glasnik BiH 93/13
Dom zdravlja Banja Luka Lot 18: Rastvor za fiksiranje i čuvanje preparata u histologiji i citologiji Otvoreni Semikem d.o.o Sarajevo 8.11.2013. 204,00 Službeni glasnik BiH 93/13
Dom zdravlja Banja Luka Servisiranja, popravke i baždarenja mjerača krvnog pritiska (tlakomjera) i vaga Otvoreni BL - Omikron Banja Luka 25.11.2013. 43,00 Službeni glasnik BiH 98/13
Dom zdravlja Banja Luka Lot 1: Servisiranje i popravke hematoloških analizatora Sysmex u periodu od godine Otvoreni BROMA BEL d.o.o. Laktaši 30.12.2013. 200,00 Službeni glasnik BiH 4/14
Dom zdravlja Banja Luka Lot 3: Servisiranje i popravke hematoloških analizatora Mythic Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka Banja Luka 30.12.2013. 290,00 Službeni glasnik BiH 4/14
Dom zdravlja Banja Luka Lot 1: Reagensi i potrošni materijal za fibrintimer BFT Otvoreni Profy d.o.o. Bijeljina Bihać 17.1.2014. 33.385,96 Službeni glasnik BiH 8/14
Dom zdravlja Banja Luka Lot 2: Reagensi za hematološki brojač-Mindray BC1800 Otvoreni Euromedicina d.o.o. Bijeljina 17.1.2014. 60.251,28 Službeni glasnik BiH 8/14
Dom zdravlja Banja Luka Lot 3: Test trake za testiranje krvi na aparatu CARDIAC COBAS H 232 Otvoreni Medicom d.o.o. Bijeljina 17.1.2014. 7.045,38 Službeni glasnik BiH 8/14
Dom zdravlja Banja Luka Lot 5: EKG trake Otvoreni Derby trade d.o.o. Brčko 15.1.2014. 7.388,29 Službeni glasnik BiH 8/14
Dom zdravlja Banja Luka Lot 7: Sanitetski potrošni materijal za imobilizaciju Otvoreni Derby trade d.o.o. Brčko 15.1.2014. 3.377,18 Službeni glasnik BiH 8/14