JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Hidroelektrane na Neretvi, Jablanica

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Hidroelektrane na Neretvi, Jablanica LOT1: Građevinski radovi na sanaciji bujične pregrade br. 1 na lijevoj pritoci bujice Dobrinja u zoni akumulacije HE Grabovica Otvoreni Elektrofak d.o.o. Jablanica 22.11.2013. 13.996,60 Službeni glasnik BiH 39/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Hidroelektrane na Neretvi, Jablanica LOT2: Građevinski radovi na sanaciji bujične pregrade br. 1 na Dubokom potoku u Idbru u zoni akumulacije HE Jablanica Otvoreni RAD d.d. Konjic 22.11.2013. 26.707,34 Službeni glasnik BiH 39/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Hidroelektrane na Neretvi, Jablanica LOT3: Građevinski radovi na sanaciji bujične pregrade br. 2 na Dubokom potoku u Idbru u zoni akumulacije HE Jablanica Otvoreni GPI d.o.o. Konjic 22.11.2013. 14.893,70 Službeni glasnik BiH 39/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Hidroelektrane na Neretvi, Jablanica LOT4: Građevinski radovi na sanaciji bujične pregrade br. 3 na rijeci Baščici u Idbru u zoni akumulacije HE Jablanica Otvoreni PBP d.o.o. Konjic 22.11.2013. 11.948,20 Službeni glasnik BiH 39/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Hidroelektrane na Neretvi, Jablanica LOT 5: Građevinski radovi na nadvišenju bujične pregrade br. 12 na bujici Nevizdrački potok u zoni akumulacije HE Jablanica Otvoreni BUJICE d.d. društvo za vodoprivredu Konjic 22.11.2013. 23.408,28 Službeni glasnik BiH 39/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Hidroelektrane na Neretvi, Jablanica Lot 1: Radovi na izgradnji sistema automatskog navodnjavanja parkovske površine u pogonu HE Jablanica - II faza Otvoreni G T R d.o.o. Mostar 11.4.2014. 13.731,64 Službeni glasnik BiH 41/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Hidroelektrane na Neretvi, Jablanica Lot 2: Radovi na čišćenju rezervoara rashladnog sistema u pogonu HE Jablanica Otvoreni AMITEA d.o.o. Mostar Mostar 4.4.2014. 4.540,00 Službeni glasnik BiH 41/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Hidroelektrane na Neretvi, Jablanica Lot 3: Radovi na adaptaciji prostorija uljnog gospodarstva u pogonu HE Jablanica Otvoreni ĐOGIĆ d.o.o. Prozor 11.4.2014. 22.848,93 Službeni glasnik BiH 41/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Hidroelektrane na Neretvi, Jablanica Lot 4: Radovi na čišćenju nanosa i sanacija bujične pregrade br. 4 bujice Bijela u zoni akumulacije HE Grabovica Otvoreni GPI d.o.o. Konjic 18.4.2014. 10.550,00 Službeni glasnik BiH 41/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Hidroelektrane na Neretvi, Jablanica Lot 5: Radovi na sanaciji bujičnih pregrada br. 1 i 3 na glavnom toku Dive Grabovice u zoni akumulacije HE Grabovica Otvoreni GPI d.o.o. Konjic 18.4.2014. 43.445,93 Službeni glasnik BiH 41/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Hidroelektrane na Neretvi, Jablanica Lot 6: Radovi na upravnoj zgradi i strojari pogona HE Salakovac Otvoreni G T R d.o.o. Mostar 18.4.2014. 10.280,20 Službeni glasnik BiH 41/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Hidroelektrane na Neretvi, Jablanica Sanacija prekidača agregata 4, 110 kV postrojenja u pogonu HE Jablanica Pregovarački EnergoBos ILJIN d.o.o. Sarajevo 31.3.2014. 20.985,00 Službeni glasnik BiH 43/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Hidroelektrane na Neretvi, Jablanica Radovi na rekonstrukciji priključaka individualnih objekata na području općina Bihać, Bosanska Krupa i Velika Kladuša Otvoreni MC Stella d.o.o. Velika Kladuša 7.5.2014. 30.564,00 Službeni glasnik BiH 43/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Hidroelektrane na Neretvi, Jablanica Lot 2: Jezerska pastrmka Otvoreni Modena d.o.o. Konjic Konjic 10.6.2014. 11.385,00 Službeni glasnik BiH 50/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Hidroelektrane na Neretvi, Jablanica Lot 3: Jezerska zlatovčica Otvoreni Modena d.o.o. Konjic Konjic 10.6.2014. 21.780,00 Službeni glasnik BiH 50/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Hidroelektrane na Neretvi, Jablanica Lot 4: Kalifornijska pastrmka Otvoreni Modena d.o.o. Konjic Konjic 5.6.2014. 17.325,00 Službeni glasnik BiH 50/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Hidroelektrane na Neretvi, Jablanica Lot 5: Mekousna pastrmka Otvoreni LAKS EXPORT-IMPORT d.o.o. Mostar 13.6.2014. 32.550,00 Službeni glasnik BiH 50/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Hidroelektrane na Neretvi, Jablanica Lot 6: Potočna pastrmka Otvoreni LAKS EXPORT-IMPORT d.o.o. Mostar 13.6.2014. 76.322,50 Službeni glasnik BiH 50/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Hidroelektrane na Neretvi, Jablanica Lot 7: Potočna zlatovčica Otvoreni Modena d.o.o. Konjic Konjic 5.6.2014. 10.080,00 Službeni glasnik BiH 50/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Hidroelektrane na Neretvi, Jablanica Lot 8: Šaran Otvoreni LAKS EXPORT-IMPORT d.o.o. Mostar 6.6.2014. 150.500,00 Službeni glasnik BiH 50/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Hidroelektrane na Neretvi, Jablanica Lot 2: Građevinski radovi na sanaciji i nadvišenju bujične pregrade br. 4 na bujici Dobrinja u zoni akumulacije HE Grabovica za potrebe Podružnice Hidroelektrane na Neretvi Jablanica Otvoreni GTR d.o.o. društvo za građevinarstvo, trgovinu i usluge Mostar 20.6.2014. 31.445,80 Službeni glasnik BiH 52/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Hidroelektrane na Neretvi, Jablanica Lot 1: Obavljanje vatrogasne djelatnosti za potrebe Podružnice Hidroelektrane na Neretvi Jablanica, vatrogasno obezbjeđenje objekata pogona HE Grabovica i objekata Podružnice Hidroelektrane na Neretvi Jablanica na području općine Jablanica Pregovarački JU Profesionalna vatrogasna jedinica Jablanica Jablanica 26.6.2014. 35.000,00 Službeni glasnik BiH 71/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Hidroelektrane na Neretvi, Jablanica Lot 2: Obavljanje vatrogasne djelatnosti za potrebe Podružnice Hidroelektrane na Neretvi Jablanica, vatrogasno obezbjeđenje objekata Podružnice Hidroelektrane na Neretvi Jablanica na području Grada Mostara Pregovarački Grad Mostar Mostar 20.8.2014. 27.010,00 Službeni glasnik BiH 71/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Hidroelektrane na Neretvi, Jablanica Lot 3: Mekousna pastrmka (10+15) cm, Otvoreni LAKS EXPORT-IMPORT d.o.o. Mostar 12.9.2014. 181.660,00 Službeni glasnik BiH 75/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Hidroelektrane na Neretvi, Jablanica Lot 4: Mekousna pastrmka (3+5) cm, Otvoreni LAKS EXPORT-IMPORT d.o.o. Mostar 12.9.2014. 98.000,00 Službeni glasnik BiH 75/14