JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Poluge mlina, 500 komada prema crtežu u prilogu tehničke specifikacije i tenderske dokumentacije Otvoreni NITAL d.o.o. Zenica 12.11.2012. 47.710,00 Službeni glasnik BiH 94/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Nabavka valjaka za transportere u Podružnicu Termoelektrana Kakanj Kakanj Otvoreni Rudstroj d.d. Kakanj Kakanj 15.11.2012. 126.964,00 Službeni glasnik BiH 94/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Remont generatora i postrojenja uz njega, dijagnostička ispitivanja statora generatora, dijagnostička ispitivanja rotora generatora, ispitivanje vibracionog stanja generatora, izrada izvještaja i ispitnih protokola koji će sadržavati komentar rezultata, ocjenu stanja i preporuke za naredni period Otvoreni DIVECO ENERGO d.o.o. Sarajevo, Centralna Energoremontna Baza EAD Sofija Sarajevo, Sofija 21.11.2012. 100.000,00 Službeni glasnik BiH 96/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Horizontalne pumpe sa motorom i magnetnom spojnicom za pretakanje HCl, protok Q=12 m3/h, manometarska visina dizanja: P=0,3 MPa, maksimalna usisna visina: Pu=0,07 MPa, radni medij 33% HCl i 44% NaOH koji se preta~e iz cisterne, temperatura medija t=80 stepeni C, elektromotor 3-4 kW (detaljnije u tehničkoj speciifikaciji) Otvoreni TEHNIKA KB d.o.o. Beograd 13.11.2012. 13.204,98 Službeni glasnik BiH 96/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Mlinski čekići, 6000 komada prema crtežu koji je sastavni dio tehničke specifikacije i tenderske dokumentacije Otvoreni PROM-AR d.o.o. Travnik 22.11.2012. 226.140,00 Službeni glasnik BiH 96/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Popravak frekventnog pretvarača TIP ACS 800-02-0170-3 Pregovarački INSTRUMENTS d.o.o. Sarajevo Sarajevo 27.11.2012. 2.500,00 Službeni glasnik BiH 98/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj NDT kontrola dijelova turbine bloka KT 110-130 Škoda za potrebe Podružnice Termoelektrana Kakanj, Kakanj Pregovarački ENERGOINVEST IMQ d.o.o. Sarajevo 28.12.2012. 56.620,00 Službeni glasnik BiH 98/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Otklanjanje kvara na Serveru sistema bilansiranja uglja u Podružnici Termoelektrana Kakanj, Kakanj Pregovarački EMOS-LEAN d.o.o. Mostar 4.12.2012. 5.980,00 Službeni glasnik BiH 100/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Monitoring za kontinuirano mjerenja količine zahvaćene vode i količine i kvaliteta voda koje se ispuštaju u rijeku Bosnu u 2012. godini u Podružnici Termoelektrana Kakanj Otvoreni Institut za hidrotehniku Građevinskog fakulteta u Sarajevu d.d. Sarajevo 14.12.2012. 17.510,00 Službeni glasnik BiH 102/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Nabavka rezervnih dijelova za buldožere CATERPILLAR D8R u Podružnicu Termoelektrana Kakanj, Kakanj Otvoreni ELKOM KOMERC d.o.o. Zvornik 28.12.2012. 46.619,20 Službeni glasnik BiH 3/13
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Sanacija zgrade Autoparka u Podružnici Termoelektrana Kakanj, Kakanj Otvoreni ITC d.o.o. Zenica 10.1.2013. 53.735,51 Službeni glasnik BiH 4/13
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Nabavka reduktora za dodavače u Podružnicu Termoelektrana Kakanj, Kakanj Otvoreni ITT-INŽINJERING ZA TRANSPORTNU TEHNIKU d.o.o. Tuzla 9.1.2013. 23.890,00 Službeni glasnik BiH 4/13
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Nabavka brtvenog materijala u Podružnicu Termoelektrana Kakanj Kakanj Otvoreni INDUSTRIJA 4B d.o.o. Kakanj Kakanj 17.1.2013. 41.822,96 Službeni glasnik BiH 6/13
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Nabavka rashladne mašine 230 kW u Podružnicu Termoelektrana Kakanj, Kakanj Otvoreni Clima-Trade d.o.o. Ilidža-Sarajevo Sarajevo 24.1.2013. 49.900,00 Službeni glasnik BiH 8/13
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Nabavka rezervnih dijelova za buldozer CATERPILLAR D8R, tvorničkog broja 7XM01841 u Podružnicu Termoelektrana Kakanj Kakanj Otvoreni ELKOM KOMERC d.o.o. Zvornik 28.1.2013. 54.712,20 Službeni glasnik BiH 10/13
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Usluge korištenja Sportske dvorane Kakanj u 2013. godini za potrebe Podružnice Termoelektrana Kakanj, Kakanj Pregovarački JP KAKANJ - SPORT d.o.o. Kakanj Kakanj 5.2.2013. 9.900,00 Službeni glasnik BiH 12/13
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Doprojektovanje glavnih projekata (mašinsko-tehnološki i elektro) za otklanjanje ugljene prašine na postrojenju dopreme uglja i projektovanje zagrijavanja presipnih čvorova u zimskim uslovima u Podružnici Termoelektrana Kakanj, Kakanj Otvoreni Institut za građevinarstvo IG Banja Luka Banja Luka 5.2.2013. 33.900,00 Službeni glasnik BiH 12/13
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Nabavka termoizolacionog materijala-mineralne vune u Podružnicu Termoelektrana Kakanj, Kakanj Otvoreni FERHEM d.o.o. Lukavac 6.2.2013. 17.910,00 Službeni glasnik BiH 14/13
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Remont visokotlačne armature i ostale armature na bloku 5 u Podružnici Termoelektrana Kakanj, Kakanj Otvoreni EFCO-NAT d.o.o. Maglaj 4.2.2013. 39.811,00 Službeni glasnik BiH 14/13
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Kapitalni remont turbine bloka 5 u Podružnici Termoelektrana Kakanj, Kakanj Otvoreni ENIKON d.o.o. Kakanj 13.2.2013. 94.875,00 Službeni glasnik BiH 14/13
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Nabavka livenih pancer ploča u Podružnicu Termoelektrana Kakanj Kakanj Otvoreni PROM-AR d.o.o. Travnik 18.2.2013. 16.523,80 Službeni glasnik BiH 16/13
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Nabavka dijelova za transportna postrojenja (hidrodinamičkih spojnica) u Podružnicu Termoelektrana Kakanj Kakanj Otvoreni AB PETROL d.o.o. Kakanj Kakanj 27.2.2013. 19.760,00 Službeni glasnik BiH 16/13
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Daljinska podrška (REC) za sistem TELEPERM XP u Podružnici Termoelektrana Kakanj Kakanj Pregovarački Siemens d.o.o. Sarajevo 15.2.2013. 142.569,20 Službeni glasnik BiH 18/13
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Popravka i zamjena oštećene izolacije na kotlovskom postrojenju bloka 5 u Podružnici Termoelektrana Kakanj Kakanj Otvoreni TEHNOPETROL d.o.o. Tuzla 5.3.2013. 34.643,00 Službeni glasnik BiH 18/13
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Izmjena dijelova donjeg postroja buldozera CATERPILLAR D8R 7XM02660 i 7XM01841 u Podružnici Termoelektrana Kakanj Kakanj Pregovarački Teknoxgroup BH d.o.o. Sarajevo 8.2.2013. 44.838,00 Službeni glasnik BiH 20/13