KJKP Sarajevogas d.o.o. Sarajevo

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
KJKP Sarajevogas d.o.o. Sarajevo Polietilenski fitinzi i ventili za gas Otvoreni Bihexo d.o.o. Sarajevo Sarajevo 29.6.2015. 89.444,01 SG 55/15
KJKP Sarajevogas d.o.o. Sarajevo Rezervni dijelovi za mjerno regulacione setove (mjerači gasa Elster i rezervni dijelovi za regulator model 1893B i 1853) Pregovarački UNIS FAGAS d.o.o. Sarajevo 30.6.2015. 391.218,29 SG 55/15
KJKP Sarajevogas d.o.o. Sarajevo Rezervni dijelovi za regulaciono-sigurnosnu opremu Otvoreni UNIS FAGAS d.o.o. Sarajevo 27.7.2015. 63.610,00 SG 64/15
KJKP Sarajevogas d.o.o. Sarajevo Nabavka usluga očitanja mjerača (brojila) gasa Otvoreni MHS d.o.o. Sarajevo 26.8.2015. 487.200,00 SG 70/15
KJKP Sarajevogas d.o.o. Sarajevo Lot 1 - Peći za sušenje elektroda i aparat za zavarivanje polietilena Otvoreni Bihexo d.o.o. Sarajevo Sarajevo 20.8.2015. 29.357,00 SG 72/15
KJKP Sarajevogas d.o.o. Sarajevo Lot 2 - Geodetska oprema Otvoreni Inter-com d.o.o. Zenica 20.8.2015. 21.262,00 SG 72/15
KJKP Sarajevogas d.o.o. Sarajevo Lot 3 - Mjerni instrument za ispitivanje Otvoreni EXCELLENT d.o.o. Sarajevo Ilidža 20.8.2015. 11.449,23 SG 72/15
KJKP Sarajevogas d.o.o. Sarajevo Odorant THT (sredstvo za odorizaciju prirodnog gasa) Otvoreni ELOB d.o.o. Hrvatska 30.10.2015. 69.999,15 SG 89/15
KJKP Sarajevogas d.o.o. Sarajevo Lot 1- Usluge pripreme i usvajanja DVGW regulative - oblast Transport i distribucija gasa Pregovarački Istraživačko razvojni centar za gasnu tehniku d.o.o. Sarajevo 24.11.2015. 23.157,92 SG 91/15
KJKP Sarajevogas d.o.o. Sarajevo Lot 2- Usluge pripreme i usvajanja DVGW regulative - oblast Primjena gasa - široka potrošnja Pregovarački Istraživačko razvojni centar za gasnu tehniku d.o.o. Sarajevo 24.11.2015. 22.868,67 SG 91/15
KJKP Sarajevogas d.o.o. Sarajevo Lot 3- Usluge pripreme i usvajanja DVGW regulative - oblast Harmonizacija Pregovarački Istraživačko razvojni centar za gasnu tehniku d.o.o. Sarajevo 24.11.2015. 23.556,60 SG 91/15