JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla Lot 9: Pileća pašteta 100g LO Otvoreni BOSNA KOM d.o.o. Gračanica 2.7.2012. 44.800,00 Službeni glasnik BiH 56/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla Lot 10: Kokošija pašteta 135g LO (Podravka ili ekvivalent) Otvoreni BOSNA KOM d.o.o. Gračanica 2.7.2012. 75.000,00 Službeni glasnik BiH 56/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla Lot 11: Pileći narezak 150g LO Otvoreni BOSNA KOM d.o.o. Gračanica 2.7.2012. 75.000,00 Službeni glasnik BiH 56/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla Lot 1: Pavlaka 0,18L 20% m.m. Otvoreni BOSNA KOM d.o.o. Gračanica 3.7.2012. 60.000,00 Službeni glasnik BiH 56/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla Usluge izrade jamskih prostorija, transporta repromaterijala i jamskog održavanja (u NČ) Otvoreni Rudar d.o.o. Tuzla 17.7.2012. 4.499.984,96 Službeni glasnik BiH 56/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla Nosač planetara S109293z Pregovarački BOSNA-NILESS d.o.o. Lukavac Lukavac 25.7.2012. 34.650,00 Službeni glasnik BiH 58/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla Realizacija optičkog spojnog puta Otvoreni Comel d.o.o. Sarajevo Sarajevo 24.7.2012. 10.986,30 Službeni glasnik BiH 60/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla Lot 3: Topljeni sir listići 150g min. 45% m.m. Otvoreni BOSNA KOM d.o.o. Gračanica 18.7.2012. 58.000,00 Službeni glasnik BiH 60/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla Lot 5: Bosanski sudžuk I klasa 100g konfekcija Otvoreni VIMES d.o.o. Visoko 18.7.2012. 99.000,00 Službeni glasnik BiH 60/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla Lot 6: Pileća kobasica 250g konfekcija Otvoreni MENPROM d.o.o. Tuzla 18.7.2012. 58.500,00 Službeni glasnik BiH 60/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla Lot 1: Popravak i servisiranje elektro pumpi, prema tehničkoj specifikaciji Otvoreni ELEKTROREMONT d.d Banovići 18.7.2012. 126.440,00 Službeni glasnik BiH 60/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla Lot 2: Popravak i servisiranje visokonaponskih transformatora, prema tehničkoj specifikaciji Otvoreni ELEKTROREMONT d.d Banovići 18.7.2012. 197.276,00 Službeni glasnik BiH 60/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla Lot 3: Popravak i servisiranje elektro hidrauličnih otkočnika, prema tehničkoj specifikaciji Otvoreni Hypnex - hidraulika i pneumatika d.o.o. Tuzla Tuzla 18.7.2012. 68.720,76 Službeni glasnik BiH 60/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla Lot 4: Zaptivni elementi za čelična kućišta, prema tehničkoj specifikaciji Otvoreni EN-UNION d.o.o. Tuzla 25.7.2012. 56.450,00 Službeni glasnik BiH 62/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla Lot 8: Amortizacioni prstenovi za valjke, prema tehničkoj specifikaciji Otvoreni EN-UNION d.o.o. Tuzla 3.8.2012. 31.760,00 Službeni glasnik BiH 62/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla Lot 3: Prevoz zaposlenika Rudnika Dubrave Otvoreni BJELJEVAC-TOURS d.o.o. Kalesija 30.7.2012. 798.399,00 Službeni glasnik BiH 64/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla Lot 4: Prevoz zaposlenika Rudnika Bukinje i Pogona Radionice Otvoreni Gradski i prigradski saobraćaj d.d. Tuzla 30.7.2012. 156.326,40 Službeni glasnik BiH 64/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla Eksploziv (do 30.000 kg) Pregovarački NN COMPANY d.o.o. Zenica 6.8.2012. 93.300,00 Službeni glasnik BiH 64/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla Generalni remont dizel motora buldozera Liebherrt PR 752 za Rudnik Dubravet (int. br. 6) Pregovarački NGH d.o.o. Tuzla 25.7.2012. 87.614,72 Službeni glasnik BiH 64/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla Jamsko drvo (1.000 ml lišćara i 200 ml četinara) Pregovarački BITA-INVEST d.o.o. Tuzla Tuzla 16.8.2012. 162.400, 00 Službeni glasnik BiH 66/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla Nabavka kamiona sa hidrauličkom dizalicom za potrebe JP Elektroprivrede BiH d.d. Sarajevo, Zavisno Društvo RU Kreka d.o.o.Tuzla-ponovljeni postupak Otvoreni NEURON COMMERCE d.o.o. Sarajevo 17.8.2012. 156.500,00 Službeni glasnik BiH 68/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla Lot 4: Suho meso 150g konfekcija Otvoreni MENPROM d.o.o. Tuzla 8.8.2012. 252.000,00 Službeni glasnik BiH 70/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla Rashodovani buldozer CAT D8K Pregovarački JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Sarajevo 28.8.2012. 20.000,00 Službeni glasnik BiH 70/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla Prečke transportnog lanca - kovane (ponovni postupak) Otvoreni PROM-AR d.o.o. Travnik 9.8.2012. 172.500,00 Službeni glasnik BiH 70/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla Hidraulični cilindri za KMŠČ Rudnika Mramor Otvoreni BNT Hidraulika d.d. Novi Travnik Novi Travnik 26.6.2012. 194.760,00 Službeni glasnik BiH 70/12