MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Nabavka čeličnih profila za remont Otvoreni FERHEM d.o.o. Lukavac 22.8.2011. 8.976,00 Službeni glasnik BiH 70/11
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Nabavka opreme za TMR-u Otvoreni Romax-trade Srbija 30.8.2011. 798.158,57 Službeni glasnik BiH 76/11
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Nabavka dijelova za TMR-u Otvoreni Romax-trade Srbija 30.8.2011. 347.286,95 Službeni glasnik BiH 76/11
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Nabavka ležaja reduktora 7512-3104710 Otvoreni ROSSMASH d.o.o. Tuzla Tuzla 26.8.2011. 31.195,80 Službeni glasnik BiH 76/11
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Nabavka hidrodinamičke spojnice Otvoreni Grand-import d.o.o. Srbija 7.9.2011. 19.040,00 Službeni glasnik BiH 76/11
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Nabavka usluga mehaničkog čišćenja konvektivnih površina kotla Otvoreni SAS d.o.o. Ugljevik 26.8.2011. 135.000,00 Službeni glasnik BiH 76/11
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Nabavka radova na remontu radnih kola mlinova Otvoreni DMN UNION d.o.o. Srbija 29.8.2011. 79.688,00 Službeni glasnik BiH 76/11
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Nabavka radova izrade i zamjene kanala dimnih plinova i kompenzatora Otvoreni Emont d.o.o. Bijeljina 30.8.2011. 228.800,00 Službeni glasnik BiH 76/11
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Remont mlinskog postrojenja Otvoreni Enikon-Mont Zvornik 19.8.2011. 86.350,00 Službeni glasnik BiH 76/11
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Nabavka šnjura za remont Otvoreni DMN UNION d.o.o. Srbija 29.8.2011. 13.530,00 Službeni glasnik BiH 76/11
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Nabavka šnjura za tekuće održavanje Otvoreni Beti d.o.o. Hrvatska 31.8.2011. 21.484,10 Službeni glasnik BiH 76/11
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Nabavka klingerita za remont Otvoreni INDUSTRIJA 4B d.o.o. Kakanj Kakanj 31.8.2011. 5.349,36 Službeni glasnik BiH 76/11
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Nabavka klingerita za tekuće održavanje Otvoreni INDUSTRIJA 4B d.o.o. Kakanj Kakanj 1.9.2011. 5.500,54 Službeni glasnik BiH 76/11
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Nabavka vijčane robe za potrebe RJ TE Otvoreni TIK d.o.o. Srbija 15.9.2011. 25.569,74 Službeni glasnik BiH 76/11
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Nabavka vijčane robe za potrebe RJ Rudnik Otvoreni TIK d.o.o. Srbija 15.9.2011. 10.557,96 Službeni glasnik BiH 76/11
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Nabavka radova na zamjeni radnih kola dimnih ventilatora Otvoreni Enikon-Mont Zvornik 26.8.2011. 28.800,00 Službeni glasnik BiH 76/11
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Remont kanala ugljenog praha Otvoreni Enikon-Mont Zvornik 26.8.2011. 22.280,00 Službeni glasnik BiH 76/11
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Laboratorijsko posuđe Otvoreni Hemija d.o.o. Bijeljina 15.9.2011. 6.422,30 Službeni glasnik BiH 78/11
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Nabavka dizel motora KTA38C-1200 Otvoreni Cummins Serbomonte d.o.o. Beograd 19.9.2011. 296.131,61 Službeni glasnik BiH 80/11
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Lot 2: Sanacija cjevnog sistema Otvoreni TERMOELEKTRO d.o.o. Brčko 21.9.2010. 83.450,00 Službeni glasnik BiH 80/11
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Lot 2: Nabavka potrošnog materijala za potrebe RJ Rudnik Otvoreni Pero d.o.o. Zenica 23.9.2011. 25.618,67 Službeni glasnik BiH 80/11
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Lot 3: Nabavka građevinskog materijala za potrebe RJ Termoelektrane Otvoreni Pero d.o.o. Zenica 23.9.2010. 16.992,50 Službeni glasnik BiH 80/11
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Lot 3: Nabavka akumulatora Otvoreni ENPRO d.o.o. Bijeljina 10.10.2011. 47.499,90 Službeni glasnik BiH 84/11
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Lot 2: Nabavka repro materijala za remontno održavanje Otvoreni Grand-import d.o.o. Srbija 5.10.2011. 40.681,20 Službeni glasnik BiH 84/11
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Lot 1: Nabavka repromaterijala za tekuće održavanje Otvoreni Grand-import d.o.o. Srbija 5.10.2011. 31.112,70 Službeni glasnik BiH 84/11