Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Izvođenje radova na donjem i gornjem stroju saobraćajnice, popločavanje pješačke staze granitnim pločama, izrada javne česme sa instalacijama ViK, javna rasvjeta Otvoreni SELA d.o.o. Sarajevo 9.4.2015. 87.091,76 SG 34/15
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Usluge na izradi Geomehaničkog elaborata i Glavnog projekta sanacije klizišta Nahorevo-lokalitet Lasac, Općina Centar Sarajevo Otvoreni Winner Project d.o.o. Sarajevo 13.4.2015. 18.190,80 SG 34/15
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Usluge na izradi Geomehaničkog elaborata i Glavnog projekta sanacije klizišta Višnjik (lokalitet omeđen ulicama Zaima Šarca, Bolnička i Višnjik), Općina Centar Sarajevo Otvoreni GRAĐEVINSKI FAKULTET U SARAJEVU Sarajevo 14.4.2015. 31.300,00 SG 34/15
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Nastavak izvođenja građevinsko-zanatskih radova na rekonstrukciji/sanaciji I faze vrtića Lužani, Općina Ilidža Otvoreni Unigradnja d.d. Sarajevo 17.4.2015. 83.468,16 SG 34/15
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Provođenje istražnih radova, izrada geotehničkog elaborata, izrada glavnog projekta sanacije i projekta monitoringa klizišta lokalitet Podcarina br. 29, Općina Stari Grad Sarajevo Otvoreni GRAĐEVINSKI FAKULTET U SARAJEVU Sarajevo 23.4.2015. 11.510,00 SG 36/15
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Provođenje istražnih radova, izrada geotehničkog elaborata, izrada glavnog projekta sanacije i projekta monitoringa klizišta lokalitet Save Skarića br. 22, Općina Stari Grad Sarajevo. Otvoreni Winner Project d.o.o. Sarajevo 28.4.2015. 13.170,00 SG 39/15
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Sanacija klizišta na lokalitetu ul. Nurudina Gackića br. 78A, Općina Centar Otvoreni Grakop d.o.o. Kiseljak 11.5.2015. 22.773,25 SG 41/15
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Radovi na sanaciji klizišta koji uključuju zemljane radove (iskope), betonske i armiranobetonske radove, armiračke radove, tesarske radove kao i ostale posebne zanatske radove Otvoreni Grakop d.o.o. Kiseljak 14.5.2015. 58.411,71 SG 41/15
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Izvođenje radova na sanaciji klizišta na lokalitetu Nahorevo do br. 125, Općina Centar Otvoreni MIBRAL d.o.o. Sarajevo Sarajevo 21.5.2015. 60.337,46 SG 43/15
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Radovi na sanaciji klizišta Trebevićka br.98 obuhvataju: pripremne,zemljane, armirano-betonske i ostale radove. Otvoreni Harysco d.o.o. Sarajevo 9.6.2015. 34.274,85 SG 47/15
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Izrada Geomehaničkog elaborata i Glavnog projekta sanacije klizišta na lokalitetu Soukbunar br. 136, Općina Centar Otvoreni GRAĐEVINSKI FAKULTET U SARAJEVU Sarajevo 15.6.2015. 12.970,00 SG 51/15
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Provođenje istražnih radova, izrada elaborata o inžinjersko-geološkim i geotehničkim osobinama terena, izrada glavnog projekta sanacije i projekta monitoringa klizišta, lokalitet Mehmeda Spahe br. 8, Općina Centar Sarajevo Otvoreni Winner Project d.o.o. Sarajevo 11.6.2015. 14.715,00 SG 53/15
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Izvođenje radova na izgradnji, rekonstrukciji i sanaciji Javne rasvjete na području Općine Stari Grad Otvoreni Testingelektro d.o.o. Ilidža 22.6.2015. 18.191,60 SG 53/15
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Nabavka, doprema i ugradnja metalnih arhivskih polica u prostorijama Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo Otvoreni Zalmo d.o.o. Mostar 1.6.2015. 6.885,00 SG 53/15
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Izrada projekta instalacija javne rasvjete na području Općine Novi Grad Otvoreni IPSA Institut d.o.o.Sarajevo Sarajevo 6.7.2015. 16.520,00 SG 55/15
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Prvi dopunski ugovor za sanaciju klizišta na stepeništima u Velikom parku, Općina Centar Pregovarački Debos d.o.o. Ilidža 5.8.2015. 34.787,46 SG 64/15
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Izrada glavnog projekta sanacije klizišta na lokalitetu Ul. Stolačka br 19, 21, 32 i 40, Opština Centar Sarajevo Otvoreni GRAĐEVINSKI FAKULTET U SARAJEVU Sarajevo 27.7.2015. 24.180,00 SG 66/15
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Izrada geomehaničkog elaborata i glavnog projekta sanacije klizišta na lokalitetu Ul. Pećina broj 31 Općina Centar Sarajevo Otvoreni GRAĐEVINSKI FAKULTET U SARAJEVU Sarajevo 1.9.2015. 15.255,00 SG 72/15
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Ugovor za nabavku usluga: Izrada separata Glavnog projekta V transverzale od P33 do P 37 spoja sa ul. Safeta Hadžića (sa elementima južne longitudinale), a prema uslovnoj Prometnoj saglasnosti Ministarstva saobraćaja Kantona Sarajevo Pregovarački IPSA Institut d.o.o.Sarajevo Sarajevo 2.9.2015. 11.700,00 SG 72/15
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Ugovor za izvođenje radova na sanaciji klizišta Srednje, Općina Ilijaš Otvoreni TB inženjering d.o.o. Breza 27.8.2015. 78.571,38 SG 72/15
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Izvođenje radova na rekonstrukciji/adaptaciji objekta Paviljon II Studentsko naselje Bjelave u Sarajevu Pregovarački Unigradnja d.d. Sarajevo 12.8.2015. 145.900,00 SG 72/15
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Izrada Glavnog projekat saobraćajnice I Transverzale od Tunela Kobilja Glava do uklapanja na postojeću saobraćajnicu M18 u naselju Hotonj; Izrada Glavnog projekta odvodnje; Izrada Glavnog projekta saobraćajno-tehničke oprema; Izrada Glavnog projekta javne rasvjete; Izrada Glavnog projekta izmještanja i regulacije potoka Dumača Pregovarački TZI Inženjering Sarajevo 1.9.2015. 49.000,00 SG 72/15
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo I Dopunski ugovor za izvođenje radova na sanaciji klizišta lokalitet Orahov Brijeg, Općina Vogošća Pregovarački Harysco d.o.o. Sarajevo 7.9.2015. 6.844,42 SG 72/15
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Prvi dopunski ugovor za izvođenje radova na sanaciji klizišta na lokalitetu Nahorevo do br.125, Općina Centar Pregovarački MIBRAL d.o.o. Sarajevo Sarajevo 11.9.2015. 2.860,78 SG 74/15
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Izvođenje radova na Sanaciji klizišta lokalitet ul. Kobiljača do br. 42, Općina Ilidža Otvoreni TB inženjering d.o.o. Breza 30.9.2015. 47.851,22 SG 77/15