MGM FARM d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 84: Lacidipin tabl.4mg Otvoreni MGM FARM d.o.o. Kakanj 28.2.2014. 2.142,00 Službeni glasnik BiH 26/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 105: Topotecan inj. 1 mg Otvoreni MGM FARM d.o.o. Kakanj 28.2.2014. 1.456,00 Službeni glasnik BiH 26/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 115: Suksametonij inj. 100mg/2ml Otvoreni MGM FARM d.o.o. Kakanj 28.2.2014. 1.875,00 Službeni glasnik BiH 26/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 116: Atrakurij inj. 25mg Otvoreni MGM FARM d.o.o. Kakanj 28.2.2014. 66.000,00 Službeni glasnik BiH 26/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 117: Atrakurij inj. 50mg Otvoreni MGM FARM d.o.o. Kakanj 28.2.2014. 14.700,00 Službeni glasnik BiH 26/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 127: Lidokain 2% inj. 2ml Otvoreni MGM FARM d.o.o. Kakanj 28.2.2014. 8.100,00 Službeni glasnik BiH 26/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 128: Lidokain+adrenalin amp. (40+0,025mg)/2ml Otvoreni MGM FARM d.o.o. Kakanj 28.2.2014. 5.600,00 Službeni glasnik BiH 26/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 129: Metamizol inj. 2,5g/5ml Otvoreni MGM FARM d.o.o. Kakanj 28.2.2014. 46.000,00 Službeni glasnik BiH 26/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 147: Flutikazon inhaler 50 mcg/doza Otvoreni MGM FARM d.o.o. Kakanj 28.2.2014. 504,00 Službeni glasnik BiH 26/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 148: Flutikazon inhaler 125 mcg/doza Otvoreni MGM FARM d.o.o. Kakanj 28.2.2014. 432,00 Službeni glasnik BiH 26/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 149: Flutikazon inhaler 250 mcg/doza Otvoreni MGM FARM d.o.o. Kakanj 28.2.2014. 885,00 Službeni glasnik BiH 26/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 150: Salbutamol kapi 5mg/ml Otvoreni MGM FARM d.o.o. Kakanj 28.2.2014. 702,00 Službeni glasnik BiH 26/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 151: Salbutamol susp. za inhalaciju 100mcg/doza 200 doza Otvoreni MGM FARM d.o.o. Kakanj 28.2.2014. 1.646,25 Službeni glasnik BiH 26/14
JU Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih lica - Drin Fojnica Lot 1: Lijekovi koji djeluju na nervni sistem Otvoreni MGM FARM d.o.o. Kakanj 27.3.2014 351.873,24 Službeni glasnik BiH 28/14
JU Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih lica - Drin Fojnica Lot 2: Lijekovi koji djeluju na digestivni trakt i metabolizam Otvoreni MGM FARM d.o.o. Kakanj 27.3.2014 63.515,84 Službeni glasnik BiH 28/14
JU Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih lica - Drin Fojnica Lot 3: Lijekovi za liječenje sistemskih infekcija Otvoreni MGM FARM d.o.o. Kakanj 27.3.2014 22.385,76 Službeni glasnik BiH 28/14
JU Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih lica - Drin Fojnica Lot 5: Lijekovi koji djeluju na respiratorni sistem Otvoreni MGM FARM d.o.o. Kakanj 27.3.2014 7.635,06 Službeni glasnik BiH 28/14
JU Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih lica - Drin Fojnica Lot 9: Supstance, dezinfekciona sredstva i ostalo Otvoreni MGM FARM d.o.o. Kakanj 27.3.2014 3.404,54 Službeni glasnik BiH 28/14
JU Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih lica - Drin Fojnica Lot 10: Dijetetska hrana za posebne medicinske namjene i čajevi Otvoreni MGM FARM d.o.o. Kakanj 27.3.2014 10.858,98 Službeni glasnik BiH 28/14
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 2: Mikofenolna kiselina u obliku mikofenolat natrija, tablete 180 mg i 360 mg. Otvoreni MGM FARM d.o.o. Kakanj 5.3.2014. 415.769,23 Službeni glasnik BiH 33/14
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 5: lamivudin, tablete 100 mg Otvoreni MGM FARM d.o.o. Kakanj 5.3.2014. 75.555,56 Službeni glasnik BiH 33/14
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Nabavka lijeka INN everolimus (AFINITOR?) Pregovarački MGM FARM d.o.o. Kakanj 8.5.2014. 518.892,31 Službeni glasnik BiH 39/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 6: Baziliksimab inj.20mg Otvoreni MGM FARM d.o.o. Kakanj 31.3.2014. 128.292,00 Službeni glasnik BiH 39/14
Ministarstvo pravde FBiH Lot 1: Nabavka lijekova Otvoreni MGM FARM d.o.o. Kakanj 10.4.2014. 1.166.881,49 Službeni glasnik BiH 41/14
JU Bolnica Travnik Grupa 1. Lijekovi koji djeluju na nervni sistem Otvoreni MGM FARM d.o.o. Kakanj 8.4.2014. 149.859,70 Službeni glasnik BiH 46/14

MGM FARM d.o.o. u konzorciju

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JU Kantonalna bolnica Zenica Nabavka gaza, proizvoda od gaze i ostalog sanitetskog potrošnog materijala Otvoreni MGM FARM d.o.o., GLOBEX d.o.o. Zenica, NIMED d.o.o. Sarajevo, BLAGOLEKS d.o.o. Bijeljina Kakanj, Zenica, Sarajevo, Bijeljina 1.6.2011. Službeni glasnik BiH 51/11