MEDIMPEX d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 138: Dihidroergotoksin tabl. 4,5mg Otvoreni MEDIMPEX d.o.o. Sarajevo 14.6.2012. 208,00 Službeni glasnik BiH 90/12
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 142: Polikrezulen+Cinhokain mast (100+2,5mg/g) Otvoreni MEDIMPEX d.o.o. Sarajevo 14.6.2012. 708,20 Službeni glasnik BiH 90/12
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 149: Propranolol tabl. 40mg Otvoreni MEDIMPEX d.o.o. Sarajevo 14.6.2012. 244,00 Službeni glasnik BiH 90/12
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 155: Metoprolol tabl. 100mg Otvoreni MEDIMPEX d.o.o. Sarajevo 14.6.2012. 696,00 Službeni glasnik BiH 90/12
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 156: Atenolol film tabl.100mg Otvoreni MEDIMPEX d.o.o. Sarajevo 14.6.2012. 130,00 Službeni glasnik BiH 90/12
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 164: Karvedilol tabl.6,25mg Otvoreni MEDIMPEX d.o.o. Sarajevo 14.6.2012. 1.836,00 Službeni glasnik BiH 90/12
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 165: Karvedilol tabl.12,5mg Otvoreni MEDIMPEX d.o.o. Sarajevo 14.6.2012. 1.664,00 Službeni glasnik BiH 90/12
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 166: Karvedilol tabl.25mg Otvoreni MEDIMPEX d.o.o. Sarajevo 14.6.2012. 194,40 Službeni glasnik BiH 90/12
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 171: Nifedipin tabl.sa prod.oslobađanjem 20mg Otvoreni MEDIMPEX d.o.o. Sarajevo 14.6.2012. 51,60 Službeni glasnik BiH 90/12
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 173: Lacidipin tabl.2mg Otvoreni MEDIMPEX d.o.o. Sarajevo 14.6.2012. 213,36 Službeni glasnik BiH 90/12
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 174: Lacidipin tabl.4mg Otvoreni MEDIMPEX d.o.o. Sarajevo 14.6.2012. 282,24 Službeni glasnik BiH 90/12
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 176: Verapamil tabl.40mg Otvoreni MEDIMPEX d.o.o. Sarajevo 14.6.2012. 162,00 Službeni glasnik BiH 90/12
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 177: Verapamil tabl.80mg Otvoreni MEDIMPEX d.o.o. Sarajevo 14.6.2012. 588,00 Službeni glasnik BiH 90/12
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 179: Diltiazem tabl./kaps. 90mg Otvoreni MEDIMPEX d.o.o. Sarajevo 14.6.2012. 153,00 Službeni glasnik BiH 90/12
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 180: Kaptopril tabl. 12,5mg Otvoreni MEDIMPEX d.o.o. Sarajevo 14.6.2012. 600,00 Službeni glasnik BiH 90/12
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 183: Enalapril tabl.10mg Otvoreni MEDIMPEX d.o.o. Sarajevo 14.6.2012. 602,00 Službeni glasnik BiH 90/12
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 185: Enalapril tabl.5mg Otvoreni MEDIMPEX d.o.o. Sarajevo 14.6.2012. 624,00 Službeni glasnik BiH 90/12
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 189: Ramipril tabl. 10mg Otvoreni MEDIMPEX d.o.o. Sarajevo 14.6.2012. 702,80 Službeni glasnik BiH 90/12
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 191: Ramipril tabl. 2,5mg Otvoreni MEDIMPEX d.o.o. Sarajevo 14.6.2012. 1.540,00 Službeni glasnik BiH 90/12
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 192: Ramipril tabl. 1,25mg Otvoreni MEDIMPEX d.o.o. Sarajevo 14.6.2012. 98,40 Službeni glasnik BiH 90/12
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 195: Enalapril+Hidroklorotiazid tabl.(10+25mg) Otvoreni MEDIMPEX d.o.o. Sarajevo 14.6.2012. 26.492,00 Službeni glasnik BiH 90/12
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 196: Enalapril+Hidroklorotiazid tabl.(10+12,5mg) Otvoreni MEDIMPEX d.o.o. Sarajevo 14.6.2012. 1.332,00 Službeni glasnik BiH 90/12
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 197: Enalapril+Hidroklorotiazid tabl.(20+12,5mg) Otvoreni MEDIMPEX d.o.o. Sarajevo 14.6.2012. 5.850,00 Službeni glasnik BiH 90/12
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 200: Simvastatin film tabl. 20mg. Otvoreni MEDIMPEX d.o.o. Sarajevo 14.6.2012. 2.782,00 Službeni glasnik BiH 90/12
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 201: Simvastatin film tabl. 10mg Otvoreni MEDIMPEX d.o.o. Sarajevo 14.6.2012. 3.344,00 Službeni glasnik BiH 90/12