UNIFARM d.o.o

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JU Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih lica - Drin Fojnica Lot 6: Lijekovi koji djeluju na kardiovaskularni sistem Otvoreni UNIFARM d.o.o Lukavac 10.6.2014. 38.050,21 Službeni glasnik BiH 54/14
Dom zdravlja Živinice Lot 4: Nabavka ampuliranih lijekova 4 Otvoreni UNIFARM d.o.o Lukavac 30.6.2014. 4.262,15 Službeni glasnik BiH 54/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 2: Acenokumarol tabl. 4mg Otvoreni UNIFARM d.o.o Lukavac 23.6.2014. 1.575,00 Službeni glasnik BiH 54/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 35: Folna kiselina tabl. 5mg Otvoreni UNIFARM d.o.o Lukavac 23.6.2014. 1.080,00 Službeni glasnik BiH 54/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 37: Ljudski albumin otopina 50g/1000ml 250ml Otvoreni UNIFARM d.o.o Lukavac 23.6.2014. 83.505,00 Službeni glasnik BiH 54/14
Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Dr. Miroslav Zotović Lot 13: Hlorpiramin Otvoreni UNIFARM d.o.o Lukavac 30.6.2014. 570,00 Službeni glasnik BiH 58/14
Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Dr. Miroslav Zotović Lot 19: Nitrofurantoin Otvoreni UNIFARM d.o.o Lukavac 30.6.2014. 360,00 Službeni glasnik BiH 58/14
Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Dr. Miroslav Zotović Lot 21: Meloksikam Otvoreni UNIFARM d.o.o Lukavac 30.6.2014. 294,00 Službeni glasnik BiH 58/14
Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Dr. Miroslav Zotović Lot 22: Meloksikam Otvoreni UNIFARM d.o.o Lukavac 30.6.2014. 1.020,00 Službeni glasnik BiH 58/14
Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Dr. Miroslav Zotović Lot 34: Bromheksin Otvoreni UNIFARM d.o.o Lukavac 30.6.2014. 169,80 Službeni glasnik BiH 58/14
Dom zdravlja Gradačac Lot 13: Cordarone 150mg-2ml amp Otvoreni UNIFARM d.o.o Lukavac 6.6.2014. 740,00 Službeni glasnik BiH 58/14
Dom zdravlja Gradačac Lot 20: Haloperidol depo 50mg 1ml amp Otvoreni UNIFARM d.o.o Lukavac 6.6.2014. 3.572,00 Službeni glasnik BiH 58/14
Dom zdravlja Gradačac Lot 21: Amonophillin 250mg amp Otvoreni UNIFARM d.o.o Lukavac 6.6.2014. 620,00 Službeni glasnik BiH 58/14
Dom zdravlja Gradačac Lot 23: Lemod-solu 40mg 1ml amp Otvoreni UNIFARM d.o.o Lukavac 6.6.2014. 10.275,00 Službeni glasnik BiH 58/14
Dom zdravlja Gradačac Lot 24: Lemod-solu 20mg 1ml amp Otvoreni UNIFARM d.o.o Lukavac 6.6.2014. 1.025,00 Službeni glasnik BiH 58/14
Dom zdravlja Gradačac Lot 29: Kloropiramin 20mg/2ml amp Otvoreni UNIFARM d.o.o Lukavac 6.6.2014. 47,00 Službeni glasnik BiH 58/14
Dom zdravlja Gradačac Lot 36: Glucosa 10% 500ml Otvoreni UNIFARM d.o.o Lukavac 6.6.2014. 504,00 Službeni glasnik BiH 58/14
Dom zdravlja Gradačac Lot 39: Manitol 20% 250ml Otvoreni UNIFARM d.o.o Lukavac 6.6.2014. 4.440,00 Službeni glasnik BiH 58/14
Dom zdravlja Gradačac Lot 40: Voluven 6% 500ml Otvoreni UNIFARM d.o.o Lukavac 6.6.2014. 114,20 Službeni glasnik BiH 58/14
Dom zdravlja Gradačac Lot 46: Dexametazon-neomicin Otvoreni UNIFARM d.o.o Lukavac 6.6.2014. 72,60 Službeni glasnik BiH 58/14
Dom zdravlja Gradačac Lot 52: Chloramphenicol masti za oci Otvoreni UNIFARM d.o.o Lukavac 6.6.2014. 16,80 Službeni glasnik BiH 58/14
Dom zdravlja Kladanj Lot 1: Sukcesivna nabavka i isporuka lijekova Otvoreni UNIFARM d.o.o Lukavac 20.3.2014. 33.166,96 Službeni glasnik BiH 58/14
Dom zdravlja Kladanj Lot 2: Sukcesivna nabavka i isporuka infuzionih otopina Otvoreni UNIFARM d.o.o Lukavac 20.3.2014. 6.973,40 Službeni glasnik BiH 58/14
Javna zdravstvena ustanova Zdravstveni centar Brčko Lot 22: Docetaksel Otvoreni UNIFARM d.o.o Lukavac 25.2.2014. 1.195,90 Službeni glasnik BiH 65/14
Javna zdravstvena ustanova Zdravstveni centar Brčko Lot 22: Docetaksel Otvoreni UNIFARM d.o.o Lukavac 25.2.2014. 1.195,90 Službeni glasnik BiH 65/14