HERCEGOVINALIJEK d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 59: Imunoglobulin humani inj. 5g Pregovarački HERCEGOVINALIJEK d.o.o. Mostar 29.4.2013. 24.528,60 Službeni glasnik BiH 42/13
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 60: Imunoglobulin humani inj. 2,5g Pregovarački HERCEGOVINALIJEK d.o.o. Mostar 29.4.2013. 20.439,00 Službeni glasnik BiH 42/13
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH INN - Infliximab, REMICADE Pregovarački HERCEGOVINALIJEK d.o.o. Mostar 22.5.2013. 365.176,92 Službeni glasnik BiH 49/13
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 2: Tioktinska (alfa-liponska) kiselina otopina za infuziju 300mg/12ml Pregovarački HERCEGOVINALIJEK d.o.o. Mostar 28.8.2013. 3.200,00 Službeni glasnik BiH 83/13
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 4: Manitol 10% otopina 500ml Pregovarački HERCEGOVINALIJEK d.o.o. Mostar 28.8.2013. 3.536,00 Službeni glasnik BiH 83/13
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 5: Manitol 20% otopina 250ml Pregovarački HERCEGOVINALIJEK d.o.o. Mostar 28.8.2013. 3.024,00 Službeni glasnik BiH 83/13
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 8: Propafenon inj. 70mg/20ml Pregovarački HERCEGOVINALIJEK d.o.o. Mostar 28.8.2013. 816,00 Službeni glasnik BiH 83/13
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 13: Metildopa tabl. 250mg Pregovarački HERCEGOVINALIJEK d.o.o. Mostar 28.8.2013. 600,00 Službeni glasnik BiH 83/13
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 18: Metilprednizolon sukcinat inj. 40mg/ml Pregovarački HERCEGOVINALIJEK d.o.o. Mostar 28.8.2013. 41.880,00 Službeni glasnik BiH 83/13
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 23: Izofluran otopina 100ml Pregovarački HERCEGOVINALIJEK d.o.o. Mostar 28.8.2013. 876,80 Službeni glasnik BiH 83/13
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 2: Enoksaparin - 10mg/0,1ml ,ampule 20 mg Otvoreni HERCEGOVINALIJEK d.o.o. Mostar 20.9.2013. 101.400,00 Službeni glasnik BiH 87/13
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 3: Enoksaparin - 10mg/0,1ml ,ampule 40 mg Otvoreni HERCEGOVINALIJEK d.o.o. Mostar 20.9.2013. 385.200,00 Službeni glasnik BiH 87/13
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 5: Eritropoetin beta multidoza 50.000 I.J. Otvoreni HERCEGOVINALIJEK d.o.o. Mostar 20.9.2013. 646.650,00 Službeni glasnik BiH 87/13
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 6: Eritropoetin beta 2.000 I.J. Otvoreni HERCEGOVINALIJEK d.o.o. Mostar 20.9.2013. 1.879.150,00 Službeni glasnik BiH 87/13
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 8: Parikalcitol otopina za injekcije 5 mikrograma /1m Otvoreni HERCEGOVINALIJEK d.o.o. Mostar 20.9.2013. 613.200,00 Službeni glasnik BiH 87/13
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 9: Kalcitrol 0,25 mg Otvoreni HERCEGOVINALIJEK d.o.o. Mostar 20.9.2013. 43.750,00 Službeni glasnik BiH 87/13
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 5: Leuprorelin, inj. 3,75 mg i 11,25 mg Otvoreni HERCEGOVINALIJEK d.o.o. Mostar 31.10.2013. 260.333,29 Službeni glasnik BiH 95/13
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 9: Sorefenib film tbl. 200 mg Otvoreni HERCEGOVINALIJEK d.o.o. Mostar 31.10.2013. 232.229,75 Službeni glasnik BiH 95/13
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 13: Etopozid kaps. 50 mg Otvoreni HERCEGOVINALIJEK d.o.o. Mostar 31.10.2013. 7.679,49 Službeni glasnik BiH 95/13
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 15: Etopozid kaps. 100 mg Otvoreni HERCEGOVINALIJEK d.o.o. Mostar 31.10.2013. 215.479,49 Službeni glasnik BiH 95/13
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 3: Granisteron tbl. 1 mg i inj. 3 mg Otvoreni HERCEGOVINALIJEK d.o.o. Mostar 14.8.2013. 91.170,94 Službeni glasnik BiH 95/13
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 4: Ciproteron tbl. 50 mg Otvoreni HERCEGOVINALIJEK d.o.o. Mostar 14.8.2013. 211.111,11 Službeni glasnik BiH 95/13
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 20: Cisplatin inj. 10 mg i 50 mg Otvoreni HERCEGOVINALIJEK d.o.o. Mostar 14.8.2013. 170.013,67 Službeni glasnik BiH 95/13
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 27: Goserelin inj. depo 3,6 mg Otvoreni HERCEGOVINALIJEK d.o.o. Mostar 14.8.2013. 611.007,69 Službeni glasnik BiH 95/13
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 30: Bikalutamid tbl 50 mg i 150 mg Otvoreni HERCEGOVINALIJEK d.o.o. Mostar 19.8.2013. 304.730,76 Službeni glasnik BiH 95/13