INTERPROMET d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Dr. Miroslav Zotović Lot 8: Lijekovi sa Dodatne liste lijekova Zavoda Otvoreni INTERPROMET d.o.o. Novi Grad 31.5.2013. 2.376,40 Službeni glasnik BiH 49/13
Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Dr. Miroslav Zotović Lot 10: Lijekovi sa Dodatne liste lijekova Zavoda Otvoreni INTERPROMET d.o.o. Novi Grad 31.5.2013. 4.285,50 Službeni glasnik BiH 49/13
Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Dr. Miroslav Zotović Lot 15: Lijekovi sa Dodatne liste lijekova Zavoda Otvoreni INTERPROMET d.o.o. Novi Grad 31.5.2013. 4.275,00 Službeni glasnik BiH 49/13
Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Dr. Miroslav Zotović Lot 16: Lijekovi sa Dodatne liste lijekova Zavoda Otvoreni INTERPROMET d.o.o. Novi Grad 31.5.2013. 9.875,30 Službeni glasnik BiH 49/13
Fond zdravstvenog osiguranja RS Lot 2: Insulin lispro 100i.j./ml, 3ml rastvor za injekciju; Pripadajuće igle za insulin lispro 100i.j./ml, 3ml rastvor za injekciju Otvoreni INTERPROMET d.o.o. Novi Grad 22.8.2013. 335.000,00 Službeni glasnik BiH 69/13
Fond zdravstvenog osiguranja RS Lot 7: Insulin lispro 100i.j./ml, 3ml suspenzija za injekciju; Pripadajuće igle za insulin lispro 100i.j./ml, 3ml suspenzija za injekciju Otvoreni INTERPROMET d.o.o. Novi Grad 22.8.2013. 670.000,00 Službeni glasnik BiH 69/13
Fond zdravstvenog osiguranja RS Lot 1: Nabavka citostatika za 2013. i 2014. godinu: Ondansetron tbl. a 4mg; Ondansetron tbl. a 8mg; Ondansetron amp. a 4 mg; Ondansetron amp. a 8 mg Otvoreni INTERPROMET d.o.o. Novi Grad 22.8.2013. 27.073,08 Službeni glasnik BiH 69/13
Fond zdravstvenog osiguranja RS Lot 12: Temozolomid caps. a 100 mg; Temozolomid caps. a 20 mg Otvoreni INTERPROMET d.o.o. Novi Grad 22.8.2013. 730.239,84 Službeni glasnik BiH 69/13
Fond zdravstvenog osiguranja RS Lot 17: Kladribin boc. 10 mg Otvoreni INTERPROMET d.o.o. Novi Grad 22.8.2013. 78.380,12 Službeni glasnik BiH 69/13
Fond zdravstvenog osiguranja RS Lot 25: Vinorelbin amp. a 50 mg Otvoreni INTERPROMET d.o.o. Novi Grad 22.8.2013. 183.064,96 Službeni glasnik BiH 69/13
Fond zdravstvenog osiguranja RS Lot 42: Rituksimab amp. a 100 mg; Rituksimab amp. a 500 mg Otvoreni INTERPROMET d.o.o. Novi Grad 22.8.2013. 5.456.340,00 Službeni glasnik BiH 69/13
Fond zdravstvenog osiguranja RS Lot 43: Trastuzumab amp. a 150 mg Otvoreni INTERPROMET d.o.o. Novi Grad 22.8.2013. 5.629.608,00 Službeni glasnik BiH 69/13
Fond zdravstvenog osiguranja RS Lot 51: Leuprorelin amp. a 3,75 mg Otvoreni INTERPROMET d.o.o. Novi Grad 22.8.2013. 670.698,61 Službeni glasnik BiH 69/13
Fond zdravstvenog osiguranja RS Lot 53: Leuprorelin amp. a 11,25 mg Otvoreni INTERPROMET d.o.o. Novi Grad 22.8.2013. 301.986,66 Službeni glasnik BiH 69/13
Fond zdravstvenog osiguranja RS Lot 60: Pegfilgrastim amp.a 6mg/0,6ml Otvoreni INTERPROMET d.o.o. Novi Grad 22.8.2013. 276.864,00 Službeni glasnik BiH 69/13
Fond zdravstvenog osiguranja RS Lot 61: Interferon alfa 2a amp. a 3mil.i.j.; Interferon alfa 2a amp. a 6mil.i.j. Otvoreni INTERPROMET d.o.o. Novi Grad 22.8.2013. 448.224,00 Službeni glasnik BiH 69/13
Fond zdravstvenog osiguranja RS Lot 66: Klodronska kiselina tbl. a 800 mg Otvoreni INTERPROMET d.o.o. Novi Grad 22.8.2013. 283.121,38 Službeni glasnik BiH 69/13
Fond zdravstvenog osiguranja RS Lot 68: Ibandronska kiselina tbl. a 50 mg; Ibandronska kiselina amp.a 1mg/ml; 6 ml Otvoreni INTERPROMET d.o.o. Novi Grad 22.8.2013. 493.726,56 Službeni glasnik BiH 69/13
Fond zdravstvenog osiguranja RS Lot 69: Zolendronska kiselina amp. a 4 mg Otvoreni INTERPROMET d.o.o. Novi Grad 22.8.2013. 431.840,64 Službeni glasnik BiH 69/13
Fond zdravstvenog osiguranja RS Bleomicin amp. a 15 mg Otvoreni INTERPROMET d.o.o. Novi Grad 19.9.2013. 46.781,12 Službeni glasnik BiH 77/13
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 10: Feri oksid saharat 100 mg/5ml Otvoreni INTERPROMET d.o.o. Novi Grad 26.9.2013. 230.690,00 Službeni glasnik BiH 87/13
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 1: Ondansetron tbl. 4 mg i 8 mg Otvoreni INTERPROMET d.o.o. Novi Grad 22.8.2013. 3.744,44 Službeni glasnik BiH 95/13
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 2: Ondansetron inj. 4 mg i 8 mg Otvoreni INTERPROMET d.o.o. Novi Grad 22.8.2013. 19.729,05 Službeni glasnik BiH 95/13
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 25: Irinotekan inj. 40 mg i 100 mg Otvoreni INTERPROMET d.o.o. Novi Grad 22.8.2013. 113.063,25 Službeni glasnik BiH 95/13
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 58: Bleomicin inj. 15 mg Otvoreni INTERPROMET d.o.o. Novi Grad 8.10.2013. 27.117,95 Službeni glasnik BiH 95/13