Institut za građevinarstvo IG Banja Luka

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Opština Kladanj Usluge izrade Prostornog plana Otvoreni Institut za građevinarstvo IG Banja Luka Banja Luka 10.12.2014. 28.200,00 Službeni glasnik BiH 101/14
Opština Novo Sarajevo Lot 1- Izrada projektne dokumentacije za izgradnju separatne kanalizacije na području Općine Novo Sarajevo u ul.Petra Sinana Šaina Otvoreni Institut za građevinarstvo IG Banja Luka Banja Luka 26.12.2014. 2.700,00 SG 01/15
Opština Novo Sarajevo Lot 2- Izrada izvedbenog projekta za izgradnju kanalizacione mreže u ul. Fra Matije Divkovića Otvoreni Institut za građevinarstvo IG Banja Luka Banja Luka 26.12.2014. 2.800,00 SG 01/15
Opština Novo Sarajevo Lot 3- Izrada projektne dokumentacije za izgradnju separatne kanalizacije na području Općine Novo Sarajevo u naselju Velešići (dijelovi ulica R.Boškovića, Velešići i I. Samokovlije) Otvoreni Institut za građevinarstvo IG Banja Luka Banja Luka 26.12.2014. 3.600,00 SG 01/15
Ministarstvo komunikacija i transporta/prometa BiH Izrada prometnog projekta zamjene i obnove oznaka i druge prometne signalizacije kojim se označava granični prijelaz i njegovo područje, blizina granične linije kao i načini postavljanja tih oznaka i signalizacije samo za cestovne granične prijelaze Otvoreni Institut za građevinarstvo IG Banja Luka Banja Luka 15.7.2014. 32.621,80 SG 01/15
Javno preduzeće za prostorno planiranje i uređenje grada Zenica d.o.o. Zenica Konsultantske usluge, izrada i ovjera projekata hidroinstalacija potrebnih za pribavljanje vodnih akata za 2015. godinu Otvoreni Institut za građevinarstvo IG Banja Luka Banja Luka 5.1.2015. 25.000,00 SG 06/15
Javno preduzeće za prostorno planiranje i uređenje grada Zenica d.o.o. Zenica Geodetske usluge za 2015. godinu Otvoreni Institut za građevinarstvo IG Banja Luka Banja Luka 5.1.2015. 15.000,00 SG 06/15
Brčko Distrikt BiH Izrada glavnog i izvođačkog projekta administrativnog objekta Inspektorata Brčko distrikta BiH u stambenom naselju Š u Brčko distriktu BiH Otvoreni Institut za građevinarstvo IG Banja Luka Banja Luka 20.2.2015. 13.490,00 SG 22/15
Uprava za ceste Kantona 10 Nabava glavnog izvedbenog projekta rekonstrukcije i prometnog projekta predmetne dionice ceste Otvoreni Institut za građevinarstvo IG Banja Luka Banja Luka 23.2.2015. 58.400,00 SG 22/15
Uprava za indirektno oporezivanje BiH Vršenje usluga stručnog nadzora nad izvođenjem radova na izgradnji Graničnog prelaza Gradiška (faza I) Otvoreni Institut za građevinarstvo IG Banja Luka Banja Luka 20.3.2015. 26.900,00 SG 34/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Usluge izrade Idejnog i Glavnog projekta sa procjenom potrebnih sredstava za sanaciju PTZ Elektrodistribucija Sarajevo (UIC) Otvoreni Institut za građevinarstvo IG Banja Luka Banja Luka 4.5.2015. 44.290,00 SG 39/15
Opština Velika Kladuša Lot 1- Izmjena i dopuna prostornog plana Velika Kladuša Otvoreni Institut za građevinarstvo IG Banja Luka Banja Luka 22.4.2015. 23.200,00 SG 41/15
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Izrada investiciono-tehničke dokumentacije nove kotlovnice Klinike za plućne bolesti i tuberkulozu Podhrastovi Otvoreni Institut za građevinarstvo IG Banja Luka Banja Luka 19.5.2015. 16.700,00 SG 45/15
Direkcija cesta TK Javna nabavka usluga stručno-tehničkog nadzora nas izvođenjem radova izgradnje, rekonstrukcije, sanacije i rehabilitacije ceste, cestovnih objekata i klizišta Otvoreni Institut za građevinarstvo IG Banja Luka Banja Luka 28.5.2015. 238.000,00 SG 45/15
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Elektrokrajina a.d. Banja Luka Izrada lokacijskih, urbanističko-tehničkih uslova i revizija projekata elektroenergetskih objekata Otvoreni Institut za građevinarstvo IG Banja Luka Banja Luka 12.6.2015. 100.000,00 SG 51/15
JU Vode Srpske Izrada Glavnog Projekta za zaštitu urbanog naselja Dobor od velikih voda rijeke Bosne, Opštine Modriča Otvoreni Institut za građevinarstvo IG Banja Luka Banja Luka 24.6.2015. 99.000,00 SG 53/15
Opština Novo Sarajevo Izrada studije opravdanosti gradnje podzemne garaže u naselju Malta, Hrasno i Željenička Otvoreni Institut za građevinarstvo IG Banja Luka Banja Luka 4.6.2015. 17.200,00 SG 55/15
JU Vode Srpske Pružanje geodetskih usluga za potrebe Javne ustanove Vode Srpske Bijeljina Otvoreni Institut za građevinarstvo IG Banja Luka Banja Luka 2.7.2015. 42.735,00 SG 57/15
Pošte Srpske a.d. Banja Luka Izrada glavnog revidovanog projekta za sanaciju i rekonstrukciju objekta Pošte 74101 Doboj Otvoreni Institut za građevinarstvo IG Banja Luka Banja Luka 8.7.2015. 8.400,00 SG 59/15
Direkcija cesta TK Lot 1 - Izrada saobraćajnog projekta ceste Kalesija - Sapna od st. 0+000 do st. 13+909 i dijela regionalne ceste R-456 Priboj - Godu š- Sapna st. 17+100 do st. 20+664 Otvoreni Institut za građevinarstvo IG Banja Luka Banja Luka 22.9.2015. 4.193,52 SG 79/15
Direkcija cesta TK Lot 2 - Izrada saobraćajnog projekta regionalne ceste R-459 Tuzla - Dokanj - Šibošnica, od st. 0+000 do st. 10+166 Otvoreni Institut za građevinarstvo IG Banja Luka Banja Luka 22.9.2015. 2.439,84 SG 79/15
Direkcija cesta TK Lot 3 - Izrada saobraćajnog projekta regionalne ceste R-469 banovići - Živinice, od st. 0+000 do st. 13+167 Otvoreni Institut za građevinarstvo IG Banja Luka Banja Luka 22.9.2015. 3.167,28 SG 79/15
Grad Banja Luka Izrada regulacionog plana za saobraćajni čvor na ukrštanju ?arađorđeve ulice i ulice dr Jovana Raškovića Otvoreni Institut za građevinarstvo IG Banja Luka Banja Luka 9.10.2015. 1.400,00 SG 82/15
Grad Banja Luka Izrada izmjene dijela Regulacionog plana Jug 3 Otvoreni Institut za građevinarstvo IG Banja Luka Banja Luka 10.11.2015. 900,00 SG 89/15
Brčko Distrikt BiH Lot 2- Izrada projektne dokumentacije pratećih objekata i sadržaja fudbalskog igrališta u stambenom naselju Ilićka, Brčko distrikt Bi Otvoreni Institut za građevinarstvo IG Banja Luka Banja Luka 9.11.2015. 7.800,00 SG 91/15

Institut za građevinarstvo IG Banja Luka u konzorciju

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JP Ceste FBiH d.o.o. Usluge izrade Studije kategorizacije cesta Federacije BiH Otvoreni IPSA Institut d.o.o. Sarajevo, ECOPLAN d.o.o., Institut za građevinarstvo IG Banja Luka Sarajevo, Mostar, Banja Luka 8.5.2013. 425.000,00 Službeni glasnik BiH 38/13