MIBO Komunikacije d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
BH Telecom d.d. Sarajevo Sukcesivna isporuka mobilnih uređaja ZTE Pregovarački MIBO Komunikacije d.o.o. Sarajevo 9.2.2015. 700.000,00 SG 20/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Nadogradnja postojećih sistema jamske telefonije za potrebe JP EP BiH d.d. - Sarajevo ZD rudnici uglja Kreka Otvoreni MIBO Komunikacije d.o.o. Ilidža 1.4.2015. 105.766,70 SG 32/15
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 1- Utičnice P/Ž Otvoreni MIBO Komunikacije d.o.o. Sarajevo 11.2.2015. 3.000,00 SG 36/15
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 4- PVC Kanali ili ekvivalent Otvoreni MIBO Komunikacije d.o.o. Sarajevo 11.2.2015. 5.000,00 SG 36/15
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 11- Cisco IP telefoni Otvoreni MIBO Komunikacije d.o.o. Sarajevo 11.2.2015. 7.000,00 SG 36/15
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 15- Kablovi tipa NEXANS ili ekvivalent Otvoreni MIBO Komunikacije d.o.o. Sarajevo 11.2.2015. 500,00 SG 36/15
KJKP Gras d.o.o. Sarajevo Zakupnina repetitorske kote 1 Otvoreni MIBO Komunikacije d.o.o. Ilidža 3.6.2015. 14.400,00 SG 49/15
KJKP Gras d.o.o. Sarajevo Lot 1- Zakupnina repetitorske kote 2 Otvoreni MIBO Komunikacije d.o.o. Ilidža 3.6.2015. 14.400,00 SG 49/15
KJKP Gras d.o.o. Sarajevo Lot 2- Zakupnina repetitorske kote 3 Otvoreni MIBO Komunikacije d.o.o. Ilidža 3.6.2015. 14.400,00 SG 49/15
Ministarstvo finansija FBiH - Porezna uprava Federacije Dorada i proširenje IS CBOM (uvezivanje privređivača i igara na sreću) Otvoreni MIBO Komunikacije d.o.o. Ilidža 13.7.2015. 57.000,00 SG 59/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Lot 1 - Nabavka i ugradnja ormara učinskih linijskih rastavljača (ULR) sa motornim pogonom i telemetrijskim uređajima Otvoreni MIBO Komunikacije d.o.o. Ilidža 16.7.2015. 48.294,00 SG 61/15
Ministarstvo finansija FBiH - Porezna uprava Federacije Pružanje usluga podrške sistemu on-line uvezivanja kladionica i automat klubova sa serverom Porezne uprave Federacije BiH Otvoreni MIBO Komunikacije d.o.o. Ilidža 20.7.2015. 97.200,00 SG 61/15
Ministarstvo unutrašnjih poslova USK Rezervni dijelovi za ručne radio uređaje - motorole Otvoreni MIBO Komunikacije d.o.o. Ilidža 7.9.2015. 9.970,00 SG 76/15
Ministarstvo unutrašnjih poslova USK Nabavka usluga administriranja i održavanja stacionarnih radara MUP USK Otvoreni MIBO Komunikacije d.o.o. Ilidža 7.9.2015. 5.510,00 SG 77/15
Ministarstvo unutrašnjih poslova USK Nabavka usluga servisiranja, verifikacije i baždacije radara za 2016. godinu Otvoreni MIBO Komunikacije d.o.o. Ilidža 26.11.2015. 23.826,18 SG 95/15
Ministarstvo unutrašnjih poslova KS Lot 1- Usluge zakupa repetitorskih objekata, administriranja i održavanja sistema za mjerenje brzine i kontrole poštovanja svjetlosne signalizacije za potrebe MUP-a KS Otvoreni MIBO Komunikacije d.o.o. Ilidža 12.11.2015. 4.950,00 SG 95/15
Ministarstvo unutrašnjih poslova KS Lot 2- Usluge održavanja sistema video nadzora i zakupa repetitorskih objekata (PS Centar, Jedinica za saobraćaj, II PU Novo Sarajevo, III PU Novi Grad) Otvoreni MIBO Komunikacije d.o.o. Ilidža 12.11.2015. 5.890,00 SG 95/15
Uprava civilne zaštite Kantona Sarajevo Nabavka, isporuka i instalacija radio komunikacijske i informacijske opreme za potrebe Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo Otvoreni MIBO Komunikacije d.o.o. Ilidža 19.11.2015. 473.839,00 SG 97/15

MIBO Komunikacije d.o.o. u konzorciju

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
BH Telecom d.d. Sarajevo Nabavka usluga tehničke podrške u održavanju opreme proizvođača Cisco Systems Pregovarački Verso d.o.o., Mrežne tehnologije Verso d.o.o., MIBO Komunikacije d.o.o. Sarajevo, Zagreb, Sarajevo 18.10.2011. 287.983,25 Službeni glasnik BiH 96/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnik mrkog uglja d.o.o Zenica Uvezivanje objekata ZD RMU Zenica Lokalitet Uprava i Pogon Raspotočje u optički kablovski sistem JP EP BiH . Otvoreni MIBO Komunikacije d.o.o., Optikum d.o.o. Istočno Sarajevo, Demel d.o.o. Breza Sarajevo, Istočno Sarajevo, Breza 19.2.2014. 147.838,70 Službeni glasnik BiH 16/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnik mrkog uglja Đurđevik d.o.o. - Đurđevik Uvezivanje objekata ZD RMU Đurđevik d.o.o. Đurđevik u optički kablovski sistemJP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Otvoreni MIBO Komunikacije d.o.o., Optikum d.o.o. Istočno Sarajevo, Demel d.o.o. Breza Sarajevo, Istočno Sarajevo, Breza 12.8.2014. 213.746,80 Službeni glasnik BiH 68/14