CO MEDPROM d.o.o. Banja Luka

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Fond zdravstvenog osiguranja RS Lot 5: Asparaginaza amp. a 10000 i.j. Otvoreni CO MEDPROM d.o.o. Banja Luka Banja Luka 12.12.2012. 11.400,00 Službeni glasnik BiH 105/12
Fond zdravstvenog osiguranja RS Lot 1: Humani faktora koagulacije VIII sa von Willebrand-ovim faktorom Ograničeni CO MEDPROM d.o.o. Banja Luka Banja Luka 28.1.2013. 431.205,00 Službeni glasnik BiH 14/13
Fond zdravstvenog osiguranja RS Lot 2: Humani faktora koagulacije VIII sa von Willebrand-ovim faktorom Ograničeni CO MEDPROM d.o.o. Banja Luka Banja Luka 28.1.2013. 382.500,00 Službeni glasnik BiH 14/13
JU Opća bolnica Prim. Dr. Abdulah Nakaš Sarajevo Lot 6: Grupa B lijekova po ATC klasifikaciji - otopina (aminokiseline+glukoza +lipid) Otvoreni CO MEDPROM d.o.o. Banja Luka Banja Luka 21.2.2013. 5.000,00 Službeni glasnik BiH 20/13
Fond zdravstvenog osiguranja RS Lot 1: Ifosfamid amp. a 1 gr Otvoreni CO MEDPROM d.o.o. Banja Luka Banja Luka 25.3.2013. 4.800,00 Službeni glasnik BiH 26/13
Fond zdravstvenog osiguranja RS Lot 3: Docetaksel amp. a 80 mg Otvoreni CO MEDPROM d.o.o. Banja Luka Banja Luka 25.3.2013. 22.600,00 Službeni glasnik BiH 26/13
Fond zdravstvenog osiguranja RS Lot 4: Cisplatina amp. a 10 mg Otvoreni CO MEDPROM d.o.o. Banja Luka Banja Luka 25.3.2013. 5.800,00 Službeni glasnik BiH 26/13
Brčko Distrikt BiH Lot 3: Nabavka lijekova koji se koriste u hemioterapiji - citostatika za potrebe Pododjeljenja za bolničku zdravstvenu zaštitu za 2013. godinu. Otvoreni CO MEDPROM d.o.o. Banja Luka Banja Luka 18.4.2013. 17.914,53 Službeni glasnik BiH 42/13
Brčko Distrikt BiH Lot 6: Nabavka lijekova koji se koriste u hemioterapiji - citostatika za potrebe Pododjeljenja za bolničku zdravstvenu zaštitu za 2013. godinu Otvoreni CO MEDPROM d.o.o. Banja Luka Banja Luka 18.4.2013. 8.803,42 Službeni glasnik BiH 42/13
Brčko Distrikt BiH Lot 16: Nabavka lijekova koji se koriste u hemioterapiji - citostatika za potrebe Pododjeljenja za bolničku zdravstvenu zaštitu za 2013. godinu Otvoreni CO MEDPROM d.o.o. Banja Luka Banja Luka 18.4.2013. 4.025,64 Službeni glasnik BiH 42/13
Brčko Distrikt BiH Lot 19: Nabavka lijekova koji se koriste u hemioterapiji - citostatika za potrebe Pododjeljenja za bolničku zdravstvenu zaštitu za 2013. godinu Otvoreni CO MEDPROM d.o.o. Banja Luka Banja Luka 18.4.2013. 22.756,41 Službeni glasnik BiH 42/13
Brčko Distrikt BiH Lot 20: Nabavka lijekova koji se koriste u hemioterapiji - citostatika za potrebe Pododjeljenja za bolničku zdravstvenu zaštitu za 2013. godinu Otvoreni CO MEDPROM d.o.o. Banja Luka Banja Luka 18.4.2013. 2.425,00 Službeni glasnik BiH 42/13
Brčko Distrikt BiH Lot 23: Nabavka lijekova koji se koriste u hemioterapiji - citostatika za potrebe Pododjeljenja za bolničku zdravstvenu zaštitu za 2013. godinu Otvoreni CO MEDPROM d.o.o. Banja Luka Banja Luka 18.4.2013. 13.511,79 Službeni glasnik BiH 42/13
Brčko Distrikt BiH Lot 24: Nabavka lijekova koji se koriste u hemioterapiji - citostatika za potrebe Pododjeljenja za bolničku zdravstvenu zaštitu za 2013. godinu Otvoreni CO MEDPROM d.o.o. Banja Luka Banja Luka 18.4.2013. 2.750,43 Službeni glasnik BiH 42/13
Fond zdravstvenog osiguranja RS Lot 6: Ciklofosfamid amp. a 200 mg; Ciklofosfamid drag. a 50 mg; Ciklofosfamid amp. a 500 mg; Ciklofosfamid amp. a 1 g Otvoreni CO MEDPROM d.o.o. Banja Luka Banja Luka 20.8.2013. 302.078,40 Službeni glasnik BiH 69/13
Fond zdravstvenog osiguranja RS Lot 9: Ifosfamidamp. a 500mg; Ifosfamidamp. a 1gr; Ifosfamidamp. a 2gr Otvoreni CO MEDPROM d.o.o. Banja Luka Banja Luka 20.8.2013. 158.761,20 Službeni glasnik BiH 69/13
Fond zdravstvenog osiguranja RS Lot 14: Metotreksat amp. a 50 mg; Metotreksat amp. a 500 mg Otvoreni CO MEDPROM d.o.o. Banja Luka Banja Luka 20.8.2013. 42.068,88 Službeni glasnik BiH 69/13
Fond zdravstvenog osiguranja RS Lot 19: Citarabin inj. a 100 mg; Citarabin inj. a 500 mg Otvoreni CO MEDPROM d.o.o. Banja Luka Banja Luka 20.8.2013. 8.928,00 Službeni glasnik BiH 69/13
Fond zdravstvenog osiguranja RS Lot 20: 5-fluorouracil amp. a 250 mg; 5-fluorouracil amp. a 500 mg Otvoreni CO MEDPROM d.o.o. Banja Luka Banja Luka 20.8.2013. 388.022,40 Službeni glasnik BiH 69/13
Fond zdravstvenog osiguranja RS Lot 22: Kapecitabin tbl. a 500 mg Otvoreni CO MEDPROM d.o.o. Banja Luka Banja Luka 20.8.2013. 939.556,80 Službeni glasnik BiH 69/13
Fond zdravstvenog osiguranja RS Lot 27: Paklitakselamp. a 100mg; Paklitakselamp. a 30mg; Paklitakselamp. a 300 mg Otvoreni CO MEDPROM d.o.o. Banja Luka Banja Luka 20.8.2013. 371.188,80 Službeni glasnik BiH 69/13
Fond zdravstvenog osiguranja RS Lot 35: Mitoksantron amp. a 20 mg Otvoreni CO MEDPROM d.o.o. Banja Luka Banja Luka 20.8.2013. 282.270,00 Službeni glasnik BiH 69/13
Fond zdravstvenog osiguranja RS Lot 38: Cisplatina amp. a 50 mg; Cisplatina amp. a 10 mg Otvoreni CO MEDPROM d.o.o. Banja Luka Banja Luka 20.8.2013. 323.353,92 Službeni glasnik BiH 69/13
Fond zdravstvenog osiguranja RS Lot 41: Prokarbazin caps. a 50 mg Otvoreni CO MEDPROM d.o.o. Banja Luka Banja Luka 20.8.2013. 94.214,16 Službeni glasnik BiH 69/13
Fond zdravstvenog osiguranja RS Lot 45: Asparaginaza amp. a 10000i.j. Otvoreni CO MEDPROM d.o.o. Banja Luka Banja Luka 20.8.2013. 48.384,00 Službeni glasnik BiH 69/13

CO MEDPROM d.o.o. Banja Luka u konzorciju

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JU Kantonalna bolnica Zenica Hirurški konci za potrebe službe za traumatologiju i ortopediju, urologiju, neurohirurgiju, ginekologiju i urgentnu medicinu Otvoreni CO MEDPROM d.o.o. Banja Luka, MedicaLLux d.o.o., Poma d.o.o., Omnia-Medic d.o.o. Banja Luka, Tuzla, Sarajevo, Zenica 8.12.2011. Službeni glasnik BiH 9/12