TUZLA - FARM d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Javna zdravstvena ustanova Zdravstveni centar Brčko Lot 3: Nabava lijekova Otvoreni TUZLA - FARM d.o.o. Tuzla 11.4.2014. 26,67 Službeni glasnik BiH 68/14
Javna zdravstvena ustanova Zdravstveni centar Brčko Lot 27: Nabava lijekova Otvoreni TUZLA - FARM d.o.o. Tuzla 11.4.2014. 99,15 Službeni glasnik BiH 68/14
Javna zdravstvena ustanova Zdravstveni centar Brčko Lot 35: Nabava lijekova Otvoreni TUZLA - FARM d.o.o. Tuzla 11.4.2014. 2,91 Službeni glasnik BiH 68/14
Javna zdravstvena ustanova Zdravstveni centar Brčko Lot 45: Nabava lijekova Otvoreni TUZLA - FARM d.o.o. Tuzla 11.4.2014. 256,41 Službeni glasnik BiH 68/14
Javna zdravstvena ustanova Zdravstveni centar Brčko Lot 47: Nabava lijekova Otvoreni TUZLA - FARM d.o.o. Tuzla 11.4.2014. 179,49 Službeni glasnik BiH 68/14
Javna zdravstvena ustanova Zdravstveni centar Brčko Lot 69: Nabava lijekova Otvoreni TUZLA - FARM d.o.o. Tuzla 11.4.2014. 722,22 Službeni glasnik BiH 68/14
Javna zdravstvena ustanova Zdravstveni centar Brčko Lot 75: Nabava lijekova Otvoreni TUZLA - FARM d.o.o. Tuzla 11.4.2014. 1.884,62 Službeni glasnik BiH 68/14
Javna zdravstvena ustanova Zdravstveni centar Brčko Lot 87: Nabava lijekova Otvoreni TUZLA - FARM d.o.o. Tuzla 11.4.2014. 20,56 Službeni glasnik BiH 68/14
Javna zdravstvena ustanova Zdravstveni centar Brčko Lot 89: Nabava lijekova Otvoreni TUZLA - FARM d.o.o. Tuzla 11.4.2014. 96,58 Službeni glasnik BiH 68/14
JU Kantonalna bolnica Zenica Nabavka aparata za FACO emulzifikaciju na Službi za očne bolesti Otvoreni TUZLA - FARM d.o.o. Tuzla 8.8.2014. 90.167,00 Službeni glasnik BiH 71/14
Zavod za javno zdravstvo FBiH Lot 2: Podloge i reagensi za biomerieux mini vidas Otvoreni TUZLA - FARM d.o.o. Tuzla 21.5.2014. 2.118,08 Službeni glasnik BiH 77/14
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Nabavka usluga servisiranje medicinske opreme Pregovarački TUZLA - FARM d.o.o. Tuzla 6.1.2014. 91.434,46 Službeni glasnik BiH 79/14
Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Dr. Miroslav Zotović Lot 23: Set zašivanje meniskusa - 60 setova Otvoreni TUZLA - FARM d.o.o. Tuzla 13.10.2014. 51.900,00 Službeni glasnik BiH 87/14
Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Dr. Miroslav Zotović Lot 25: Set za rotatornu manžetnu ramena - 60 setova Otvoreni TUZLA - FARM d.o.o. Tuzla 13.10.2014. 123.000,00 Službeni glasnik BiH 87/14
Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Dr. Miroslav Zotović Lot 27: Bioresorptivna i titanijumska sidra za fiksaciju tetiva - 40+40 komada Otvoreni TUZLA - FARM d.o.o. Tuzla 13.10.2014. 71.440,00 Službeni glasnik BiH 87/14
Dom zdravlja Gračanica Lot 8 - Sistemski hormonalni lijekovi izuzimajući spolne hormone Otvoreni TUZLA - FARM d.o.o. Tuzla 19.12.2014. 14.890,20 SG 03/15
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 10- Set za uključenje-isključenje (gaze,komprese) Otvoreni TUZLA - FARM d.o.o. Tuzla 21.11.2014. 221.880,35 SG 15/15
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 11- Hipoalergijski flaster širine 2,5 cm prozračnih nježnih vlakana i da dobro prijanja na kožu Otvoreni TUZLA - FARM d.o.o. Tuzla 21.11.2014. 26.923,08 SG 15/15
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 14- Šprice 20 ml, trodijelne Otvoreni TUZLA - FARM d.o.o. Tuzla 12.11.2014. 8.974,36 SG 15/15
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 20- Bazni bikarbonat u prahu/granulama za hemodijalizu (kompatibilan sa postojećim aparatima tipa FRESSENIUS), pakovanje 650 g i 900 g Otvoreni TUZLA - FARM d.o.o. Tuzla 12.11.2014. 1.506.461,54 SG 15/15
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 1 - Materijal za hemodijafiltaciju i plazmaferezu Otvoreni TUZLA - FARM d.o.o. Tuzla 22.1.2015. 433.116,07 SG 17/15
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 3 - Inzulin humani brzog djelovanja 100 i.j/ ml.3 ml.x5 Otvoreni TUZLA - FARM d.o.o. Tuzla 15.12.2014. 8.955,55 SG 28/15
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 28 - Lidokain +Cotr+Al.subac + Cink oxid mast 20 gr. Otvoreni TUZLA - FARM d.o.o. Tuzla 15.12.2014. 255,98 SG 28/15
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 56 - Tiamazol 20 mg.tbl. Otvoreni TUZLA - FARM d.o.o. Tuzla 15.12.2014. 205,12 SG 28/15
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 1- Nabavka leća intraokularnih I Otvoreni TUZLA - FARM d.o.o. Tuzla 1.4.2015. 285.467,50 SG 37/15