ELNOS BL

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Hidroelektrane na Vrbasu a.d. Mrkonjić Grad Elektomašinska i hidromehanička oprema za MHE Bočac 2 Otvoreni ELNOS BL Banja Luka 26.6.2014. 17.897.011,38 Službeni glasnik BiH 58/14
Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka Lot 1: Nabavka energetskih kablova, signalnih kablova i kablovske opreme Otvoreni ELNOS BL Banja Luka 21.8.2014. 89.661,35 Službeni glasnik BiH 68/14
Grad Banja Luka Rekonstrukcija trafostanice Kastel Otvoreni ELNOS BL Banja Luka 1.9.2014. 73.927,65 Službeni glasnik BiH 71/14
Pošte Srpske a.d. Banja Luka Lot 1: Nabavka elektro materijala Otvoreni ELNOS BL Banja Luka 27.8.2014. 51.282,05 Službeni glasnik BiH 71/14
Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka Lot 5: Izolatori Otvoreni ELNOS BL Banja Luka 2.9.2014. 87.833,70 Službeni glasnik BiH 73/14
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Elektro Doboj a.d. Doboj Interventna nabavka mjerila električne energije sa pripadajućom opremom za zamjenu ošteženih u poplavi Pregovarački ELNOS BL Banja Luka 12.9.2014. 899.225,00 Službeni glasnik BiH 77/14
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Elektro Doboj a.d. Doboj Lot 1: Nabavka armirano betonskih stubova N9 i U9/1600 Otvoreni ELNOS BL Banja Luka 29.9.2014. 25.050,00 Službeni glasnik BiH 80/14
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Elektro Doboj a.d. Doboj Lot 2: Nabavka armirano betonskih stubova U9/330 Otvoreni ELNOS BL Banja Luka 29.9.2014. 78.500,00 Službeni glasnik BiH 80/14
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Elektrokrajina a.d. Banja Luka Lot 3: Provodnici Otvoreni ELNOS BL Banja Luka 2.10.2014. 60.000,00 Službeni glasnik BiH 82/14
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Hidroelektrane na Vrbasu a.d. Mrkonjić Grad Izgradnja trafostanice na lokaciji kod Penić kuće Otvoreni ELNOS BL Banja Luka 6.10.2014. 247.593,81 Službeni glasnik BiH 85/14
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Elektro Doboj a.d. Doboj Nabavka brojila za zamjenu oštećenih u poplavi Pregovarački ELNOS BL Banja Luka 10.11.2014. 899.625,00 Službeni glasnik BiH 89/14
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Hidroelektrane na Trebišnjici a.d. Trebinje Nabavka spektralnog anajlajzera frekvencija do 10 GHz Otvoreni ELNOS BL Banja Luka 3.11.2014. 37.360,00 Službeni glasnik BiH 91/14
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Elektrodistribucija a.d. Pale Lot 2: NN kablovi i AlFe užad Otvoreni ELNOS BL Banja Luka 3.11.2014. 65.768,00 Službeni glasnik BiH 91/14
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Rudnik i Termoelektrana Gacko a.d. Gacko LOT 2: Nabavka trafostanice, energetskih kablova, niskonaponskih ormara, reflektora i dr. Ubrzani ELNOS BL Banja Luka 16.10.2014. 182.129,69 Službeni glasnik BiH 96/14
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Elektro Doboj a.d. Doboj Nabavka plastičnih mjerno - priključnih ormarića i opreme Otvoreni ELNOS BL Banja Luka 4.2.2015. 629.432,50 SG 13/15
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Elektro Doboj a.d. Doboj Lot 3 - Nabavka armirano betonskih stubova U9/1000 Otvoreni ELNOS BL Banja Luka 13.2.2015. 122.000,00 SG 17/15
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Elektro Doboj a.d. Doboj Lot 2 - Nabavka spojnih čaura, kabl stopica, stezaljki, metalnog i PVC crijeva Otvoreni ELNOS BL Banja Luka 17.2.2015. 31.903,00 SG 17/15
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Elektro Doboj a.d. Doboj Lot 4 - Nabavka lim crijepova i vijaka za drvo sa kukom za kućni priključak Otvoreni ELNOS BL Banja Luka 17.2.2015. 12.550,00 SG 17/15
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Elektro Doboj a.d. Doboj Lot 6 - Nabavka četveropolnih rednih stezaljki 500V, IP 40 za priključke Otvoreni ELNOS BL Banja Luka 17.2.2015. 79.488,00 SG 17/15
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Elektro Doboj a.d. Doboj Lot 7 - Nabavka izolovanih vododihtujućih priključnih stezaljki i odvodnika prenapona Otvoreni ELNOS BL Banja Luka 17.2.2015. 118.940,00 SG 17/15
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Elektro Doboj a.d. Doboj Lot 9 - Nabavka dvodijelnih obujmica sa kukama i pocinčane mehaničke zaštite za uzemljenje Otvoreni ELNOS BL Banja Luka 17.2.2015. 92.115,00 SG 17/15
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Elektrokrajina a.d. Banja Luka Lot 1 - Nabavka srednjenaponskog nadzemnog kabla Otvoreni ELNOS BL Banja Luka 20.3.2015. 119.520,00 SG 28/15
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Elektro-Hercegovina a.d. Trebinje Lot 2 - Nabavka materijala za mjerna mjesta i priključke Otvoreni ELNOS BL Banja Luka 23.3.2015. 148.473,20 SG 32/15
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Elektro-Hercegovina a.d. Trebinje Lot 3 - Nabavka odvodnika prenapona Otvoreni ELNOS BL Banja Luka 23.3.2015. 79.356,35 SG 32/15
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Elektro-Hercegovina a.d. Trebinje Lot 4 - Nabavka opreme za kablove Otvoreni ELNOS BL Banja Luka 10.6.2015. 12.948,25 SG 53/15