Medicom d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Klinički centar Banja Luka Lot 88: Reagensi, testovi i ostali materijal za Zavod za laboratorijsku dijagnostiku - TRIPSIN 0,05% sa EDTA 0,02% u PBS á100 ml Otvoreni Medicom d.o.o. Bijeljina 24.10.2012. 1.366,00 Službeni glasnik BiH 92/12
Klinički centar Banja Luka Lot 89: Reagensi, testovi i ostali materijal za Zavod za laboratorijsku dijagnostiku -COLCEMID10 mg/ml u PBS( tečni, + 4oC) á10ml Otvoreni Medicom d.o.o. Bijeljina 24.10.2012. 1.715,00 Službeni glasnik BiH 92/12
Klinički centar Banja Luka Lot 90: Reagensi, testovi i ostali materijal za Zavod za laboratorijsku dijagnostiku - NATRIJUM (SODIUM) BIKARBONAT 7,5% á 100 ml (sterilni rastvor, + 4oC) Otvoreni Medicom d.o.o. Bijeljina 24.10.2012. 13,66 Službeni glasnik BiH 92/12
Klinički centar Banja Luka Lot 91: Reagensi, testovi i ostali materijal za Zavod za laboratorijsku dijagnostiku - FETALNI TELEĆI SERUM á 500 ml odobren od EU inaktivisan toplotom ( zamrznut, -20oC ) Otvoreni Medicom d.o.o. Bijeljina 24.10.2012. 485,34 Službeni glasnik BiH 92/12
Klinički centar Banja Luka Lot 92: Reagensi, testovi i ostali materijal za Zavod za laboratorijsku dijagnostiku - FITOHEMAGLUTININ á 10 ml ( tečni, zamrznuti rastvor, -20oC ili liofilizirani prah ) Otvoreni Medicom d.o.o. Bijeljina 24.10.2012. 3.626,00 Službeni glasnik BiH 92/12
Klinički centar Banja Luka Lot 99: Reagensi, testovi i ostali materijal za Zavod za laboratorijsku dijagnostiku - Kompletan tečni medijum za kultivaciju limfocita periferne krvi ? 100 ml Otvoreni Medicom d.o.o. Bijeljina 24.10.2012. 1.617,80 Službeni glasnik BiH 92/12
Klinički centar Banja Luka Lot 104: Reagensi, testovi i ostali materijal za Zavod za laboratorijsku dijagnostiku - Standardizovani sterilni hipotonični rastvor kalijum hlorida - KCl 0,075 M ? 100 ml za hipotonični tretman ćelija periferne krvi, kostne srži i plodove vode Otvoreni Medicom d.o.o. Bijeljina 24.10.2012. 136,60 Službeni glasnik BiH 92/12
Klinički centar Banja Luka Lot 106: Reagensi, testovi i ostali materijal za Zavod za laboratorijsku dijagnostiku - Medijum za separaciju limfocita sterilan ? 100 ml Otvoreni Medicom d.o.o. Bijeljina 24.10.2012. 173,60 Službeni glasnik BiH 92/12
Klinički centar Banja Luka Lot 111: Reagensi, testovi i ostali materijal za Zavod za laboratorijsku dijagnostiku - lancete za vađenje krvi Otvoreni Medicom d.o.o. Bijeljina 24.10.2012. 1.900,00 Službeni glasnik BiH 92/12
Klinički centar Banja Luka Lot 14: Nabavka kapsularnih, tenzionih prstenova i Iris retraktora Otvoreni Medicom d.o.o. Bijeljina 23.10.2012. 102.965,01 Službeni glasnik BiH 92/12
Klinički centar Banja Luka Lot 143: Reagensi, testovi i ostali materijal za mikrobiologiju - TPH-A test Otvoreni Medicom d.o.o. Bijeljina 5.11.2012. 160,00 Službeni glasnik BiH 94/12
Klinički centar Banja Luka Lot 144: Reagensi, testovi i ostali materijal za mikrobiologiju - Slidex-Strepto kit A, B, C, F, G Otvoreni Medicom d.o.o. Bijeljina 5.11.2012. 254,00 Službeni glasnik BiH 94/12
Klinički centar Banja Luka Lot 150: Reagensi, testovi i ostali materijal za mikrobiologiju - Meningo kit Otvoreni Medicom d.o.o. Bijeljina 5.11.2012. 1.257,00 Službeni glasnik BiH 94/12
Klinički centar Banja Luka Lot 154: Reagensi, testovi i ostali materijal za mikrobiologiju - E.coli polivalentni IV serum Otvoreni Medicom d.o.o. Bijeljina 5.11.2012. 253,40 Službeni glasnik BiH 94/12
Klinički centar Banja Luka Lot 155: Reagensi, testovi i ostali materijal za mikrobiologiju - Polivalentna E.coli (O112a c, O124, O144, O164, O130, O143) serum Otvoreni Medicom d.o.o. Bijeljina 5.11.2012. 253,40 Službeni glasnik BiH 94/12
Klinički centar Banja Luka Lot 181: Reagensi, testovi i ostali materijal za mikrobiologiju - Reagensi i potrošni materijal za PCR dijagnostiku za Cobas Amplicor Otvoreni Medicom d.o.o. Bijeljina 5.11.2012. 22.368,06 Službeni glasnik BiH 94/12
Klinički centar Banja Luka Lot 182: Reagensi, testovi i ostali materijal za mikrobiologiju - Reagensi i potrošni materijal za PCR dijagnostiku za Cobas TaqMan 48 Otvoreni Medicom d.o.o. Bijeljina 5.11.2012. 195.143,74 Službeni glasnik BiH 94/12
Klinički centar Banja Luka Lot 187: Reagensi, testovi i ostali materijal za Imunološku laboratoriju - Anti- EBV VCA IgM Otvoreni Medicom d.o.o. Bijeljina 22.11.2012. 1.632,00 Službeni glasnik BiH 100/12
Klinički centar Banja Luka Lot 188: Reagensi, testovi i ostali materijal za Imunološku laboratoriju - Anti- EBV VCA IgG Otvoreni Medicom d.o.o. Bijeljina 22.11.2012. 1.483,20 Službeni glasnik BiH 100/12
Klinički centar Banja Luka Lot 228: Hemikalije - Acidum hydrochloricum 37% (HCl) Otvoreni Medicom d.o.o. Bijeljina 14.12.2012. 136,50 Službeni glasnik BiH 105/12
Klinički centar Banja Luka Lot 241: Hemikalije - Kalii chloridum (KCl) Otvoreni Medicom d.o.o. Bijeljina 14.12.2012. 30,00 Službeni glasnik BiH 105/12
Klinički centar Banja Luka Lot 286: Hemikalije - Aether (C2H5OC2H5) Otvoreni Medicom d.o.o. Bijeljina 14.12.2012. 44,00 Službeni glasnik BiH 105/12
JZU Bolnica Sveti Vračevi Bijeljina Reagensi i potrošni materijal za aparat Cobas B 221 - Roche Pregovarački Medicom d.o.o. Bijeljina 28.1.2013. 21.430,90 Službeni glasnik BiH 14/13
JZU Bolnica Sveti Vračevi Bijeljina Reagensi i potrošni materijal za aparat Hitachi 912 - Roche Pregovarački Medicom d.o.o. Bijeljina 28.1.2013. 43.607,65 Službeni glasnik BiH 14/13
JZU Bolnica Sveti Vračevi Bijeljina Reagensi i potrošni materijal za aparat Cobas Integra - Roche Pregovarački Medicom d.o.o. Bijeljina 28.1.2013. 37.155,27 Službeni glasnik BiH 14/13