FARMAVITA d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 31: Glimepirid tabl. 1 mg Otvoreni FARMAVITA d.o.o. Sarajevo 6.8.2014. 252,00 Službeni glasnik BiH 73/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 48: Milrinon inj. 10 mg/10 ml Otvoreni FARMAVITA d.o.o. Sarajevo 6.8.2014. 21.804,00 Službeni glasnik BiH 73/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 54: Adenozin inj. 6 mg/2 ml Otvoreni FARMAVITA d.o.o. Sarajevo 6.8.2014. 1.107,00 Službeni glasnik BiH 73/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 57: Doksazosin tabl. 4 mg Otvoreni FARMAVITA d.o.o. Sarajevo 6.8.2014. 84,90 Službeni glasnik BiH 73/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 61: Hidrohlorotiazid tabl. 25 mg Otvoreni FARMAVITA d.o.o. Sarajevo 6.8.2014. 7,00 Službeni glasnik BiH 73/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 62: Furosemid tabl. 500 mg Otvoreni FARMAVITA d.o.o. Sarajevo 6.8.2014. 742,50 Službeni glasnik BiH 73/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 81: Atenolol tabl./film tabl. 50 mg Otvoreni FARMAVITA d.o.o. Sarajevo 6.8.2014. 150,00 Službeni glasnik BiH 73/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 82: Atenolol tabl./film tabl. 100mg Otvoreni FARMAVITA d.o.o. Sarajevo 6.8.2014. 57,21 Službeni glasnik BiH 73/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 83: Bisoprolol tabl./film tabl. 10 mg Otvoreni FARMAVITA d.o.o. Sarajevo 6.8.2014. 525,00 Službeni glasnik BiH 73/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 84: Karvedilol tabl./film tabl. 25 mg Otvoreni FARMAVITA d.o.o. Sarajevo 6.8.2014. 319,57 Službeni glasnik BiH 73/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 90: Lizinopril tabl. 20 mg Otvoreni FARMAVITA d.o.o. Sarajevo 6.8.2014. 400,00 Službeni glasnik BiH 73/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 92: Ramipril tabl. 10 mg Otvoreni FARMAVITA d.o.o. Sarajevo 6.8.2014. 720,00 Službeni glasnik BiH 73/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 93: Ramipril tabl. 1,25 mg Otvoreni FARMAVITA d.o.o. Sarajevo 6.8.2014. 68,00 Službeni glasnik BiH 73/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 94: Ramipril tabl. 5mg Otvoreni FARMAVITA d.o.o. Sarajevo 6.8.2014. 67,20 Službeni glasnik BiH 73/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 98: Simvastatin film tabl. 10 mg Otvoreni FARMAVITA d.o.o. Sarajevo 6.8.2014. 803,57 Službeni glasnik BiH 73/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 99: Simvastatin film tabl. 20 mg Otvoreni FARMAVITA d.o.o. Sarajevo 6.8.2014. 835,71 Službeni glasnik BiH 73/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 102: Rosuvastatin film tabl. 10 mg Otvoreni FARMAVITA d.o.o. Sarajevo 6.8.2014. 115,50 Službeni glasnik BiH 73/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 121: Aciklovir krema/mast za kožu 50mg/g Otvoreni FARMAVITA d.o.o. Sarajevo 6.8.2014. 607,50 Službeni glasnik BiH 73/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 123: Aklometazon krema 0,5 mg/g Otvoreni FARMAVITA d.o.o. Sarajevo 6.8.2014. 1.827,00 Službeni glasnik BiH 73/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 124: Aklometazon mast 0,5 mg/g Otvoreni FARMAVITA d.o.o. Sarajevo 6.8.2014. 522,00 Službeni glasnik BiH 73/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 125: Betametazon mast 0,5 mg/g Otvoreni FARMAVITA d.o.o. Sarajevo 6.8.2014. 4.590,00 Službeni glasnik BiH 73/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 126: Betametazon krema 0,5 mg/g Otvoreni FARMAVITA d.o.o. Sarajevo 6.8.2014. 382,50 Službeni glasnik BiH 73/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 129: Betametazon+gentamicin mast (0,5 mg+1,0 mg)/g 15 g Otvoreni FARMAVITA d.o.o. Sarajevo 6.8.2014. 354,75 Službeni glasnik BiH 73/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 130: Betametazon+gentamicin krema (0,5 mg+1,0 mg)/g 15 g Otvoreni FARMAVITA d.o.o. Sarajevo 6.8.2014. 161,25 Službeni glasnik BiH 73/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 131: Betametazon+Salicilna kiselina mast (0,5 mg+30 mg)/g Otvoreni FARMAVITA d.o.o. Sarajevo 6.8.2014. 366,00 Službeni glasnik BiH 73/14