R&S d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
BH Telecom d.d. Sarajevo Lot 6: Nabavka reklamno propagandnog materijala-T-SHIRT majica 10.000 kom. Otvoreni R&S d.o.o. Sarajevo 10.2.2014. 37.000,00 Službeni glasnik BiH 26/14
BH Telecom d.d. Sarajevo Lot 10: Nabavka reklamno propagandnog materijala-usb stick 1.000 kom. Otvoreni R&S d.o.o. Sarajevo 15.2.2014. 14.600,00 Službeni glasnik BiH 26/14
BH Telecom d.d. Sarajevo Lot 15: Nabavka reklamno propagandnog materijala-metalna hemijska olovka 200 kom. Otvoreni R&S d.o.o. Sarajevo 15.2.2014. 1.520,00 Službeni glasnik BiH 26/14
Ministarstvo pravde FBiH Lot 1: Nabavka ostalog materijala Otvoreni R&S d.o.o. Sarajevo 17.2.2014. 23.326,94 Službeni glasnik BiH 28/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 3: tečni sapun, šampon Otvoreni R&S d.o.o. Sarajevo 7.4.2014. 4.054,00 Službeni glasnik BiH 34/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 4: ubrusi, toalet papir , salavete Otvoreni R&S d.o.o. Sarajevo 7.4.2014. 5.932,00 Službeni glasnik BiH 34/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 5: pribor za čišćenje Otvoreni R&S d.o.o. Sarajevo 7.4.2014. 2.360,30 Službeni glasnik BiH 34/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 16: deterdžent za mašinsko pranje suđa Otvoreni R&S d.o.o. Sarajevo 7.4.2014. 842,90 Službeni glasnik BiH 34/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 4: fotelje Otvoreni R&S d.o.o. Sarajevo 1.5.2014. 15.000,00 Službeni glasnik BiH 36/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 5: metalni ormari i police Otvoreni R&S d.o.o. Sarajevo 1.4.2014. 25.000,00 Službeni glasnik BiH 36/14
Centralna banka BiH Lot 1: Kancelarijski materijal za potrebe Centralne banke Bosne i Hercegovine - Glavne jedinice Sarajevo Otvoreni R&S d.o.o. Sarajevo 26.5.2014. 19.252,21 Službeni glasnik BiH 46/14
Centralna banka BiH Lot 2: Kancelarijski materijal za potrebe Centralne banke Bosne i Hercegovine - Glavne jedinice Mostar Otvoreni R&S d.o.o. Sarajevo 12.5.2014. 11.331,83 Službeni glasnik BiH 46/14
Centralna banka BiH Lot 3: Kancelarijski materijal za potrebe Glavne banke Republike Srpske Centralne banke BiH Otvoreni R&S d.o.o. Sarajevo 12.5.2014. 19.559,35 Službeni glasnik BiH 46/14
Centralna banka BiH Lot 4: Kancelarijski materijal za potrebe Centralne banke Bosne i Hercegovine - Filijale Brčko Otvoreni R&S d.o.o. Sarajevo 26.5.2014. 14.866,55 Službeni glasnik BiH 46/14
JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo Nabavka beskonačnog offset papira u rolni za kontinuiranu višebojnu štampu Otvoreni R&S d.o.o. Sarajevo 4.6.2014. 218.250,00 Službeni glasnik BiH 46/14
JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo Nabavka bekonačnog INK -JET papira u rolni za kontinuiranu višebojnu štampu Otvoreni R&S d.o.o. Sarajevo 4.6.2014. 45.740,00 Službeni glasnik BiH 46/14
Opština Zenica Lot 5: Nabavka UPS uređaja Otvoreni R&S d.o.o. Sarajevo 30.5.2014. 1.877,50 Službeni glasnik BiH 48/14
Centralna izborna komisija BiH Lot 4: Nabavka plotera A0 kolor Otvoreni R&S d.o.o. Sarajevo 2.6.2014. 8.455,00 Službeni glasnik BiH 48/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 5: Komunikacioni ormari Otvoreni R&S d.o.o. Sarajevo 17.1.2014. 1.556,00 Službeni glasnik BiH 52/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 9: Cicso IP PBX Otvoreni R&S d.o.o. Sarajevo 17.1.2014. 14.202,00 Službeni glasnik BiH 52/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 19: Dijelovi za kopir aparate Canon Otvoreni R&S d.o.o. Sarajevo 17.1.2014. 827,33 Službeni glasnik BiH 52/14
Centralna izborna komisija BiH Lot 3: Sitni kancelarijski materijaI pribor za biračka mjesta Otvoreni R&S d.o.o. Sarajevo 24.6.2014. 58.921,85 Službeni glasnik BiH 52/14
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Lot 1: Nabavka i montaža školskog namještaja, opreme kabineta likovnog, kancelarijskog namještaja (zbornica, biblioteka), oprema laboratorije i oprema školske kuhinje Otvoreni R&S d.o.o. Sarajevo 27.6.2014. 125.642,00 Službeni glasnik BiH 54/14
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Lot 3: Ugovor za nabavku i montažu računarske opreme Otvoreni R&S d.o.o. Sarajevo 27.6.2014. 38.782,00 Službeni glasnik BiH 54/14
JP Zavod za udžbenike i nastavna sredstva a.d. Istočno sarajevo Lot 2: Koverte različitih formata Otvoreni R&S d.o.o. Sarajevo 20.6.2014. 12.725,00 Službeni glasnik BiH 56/14