Krajinalijek a.d. Banja Luka

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JU Kantonalna bolnica Zenica Lot 3: Nabavka lijekova koji djeluju na krv i krvotvorne organe B Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka Banja Luka 16.8.2011. Službeni glasnik BiH 98/11
Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH Lot 6: Laboratorijski potrošni materijal Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka Banja Luka 30.9.2011. 8.782,59 Službeni glasnik BiH 100/11
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 10: Benzilpenicilin+Procainbenzilpenicilin 800.000 amp Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka Banja Luka 13.12.2011. 1.320,51 Službeni glasnik BiH 3/12
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 22: Fluconazol 100 mg.caps. Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka Banja Luka 13.12.2011. 5.875,64 Službeni glasnik BiH 3/12
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 29: Kalcij-glukonat 10% i/v amp. Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka Banja Luka 13.12.2011. 11.200,00 Službeni glasnik BiH 3/12
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 40: Heparin+Dexpanthenol+Alantoin30.000 krema Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka Banja Luka 13.12.2011. 5.678,88 Službeni glasnik BiH 3/12
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 67: Karbamazepin 400 mg.retard tbl. Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka Banja Luka 13.12.2011. 401,70 Službeni glasnik BiH 3/12
Dom zdravlja Zavidovići Lot 6: Stomatološki materijal Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka Banja Luka 20.1.2012. 16.456,50 Službeni glasnik BiH 9/12
Dom zdravlja Zavidovići Lot 7: Materijal za zubnu tehniku Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka Banja Luka 20.1.2012. 7.900,30 Službeni glasnik BiH 9/12
Klinički centar Banja Luka Lot 1: Nabavka 75 setova - originalni naziv: set zaMultifiltrat Kit 6 MPS - 2 Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka Banja Luka 27.2.2012. 40.816,50 Službeni glasnik BiH 17/12
Klinički centar Banja Luka Lot 2: Nabavka 100 kesa za otapanje rastvora za supstituciju od 5 l. Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka Banja Luka 27.2.2012. 531,00 Službeni glasnik BiH 17/12
JZU Bolnica Sveti Vračevi Bijeljina Reagensi i potrošni materijal za hematološki brojač Cell-Dyn 1800 Abbott Pregovarački Krajinalijek a.d. Banja Luka Banja Luka 30.1.2012. 8.080,27 Službeni glasnik BiH 17/12
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 16: Lijekovi iz Liste lijekova u bolničkoj zdravstvenoj zaštiti koji se mogu koristiti na teret sredstava fonda solidarnosti Federacije Bosne i Hercegovine Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka Banja Luka 18.01.2012. 35.700,21 Službeni glasnik BiH 21/12
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 28: Lijekovi iz Liste lijekova u bolničkoj zdravstvenoj zaštiti koji se mogu koristiti na teret sredstava fonda solidarnosti Federacije Bosne i Hercegovine Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka Banja Luka 18.01.2012. 56.671,50 Službeni glasnik BiH 21/12
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 36: Lijekovi iz Liste lijekova u bolničkoj zdravstvenoj zaštiti koji se mogu koristiti na teret sredstava fonda solidarnosti Federacije Bosne i Hercegovine Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka Banja Luka 18.01.2012. 103.656,15 Službeni glasnik BiH 21/12
Zavod za javno zdravstvo TK Lot 8: Vodeno kupatilo Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka Banja Luka 13.3.2012. 1.628,99 Službeni glasnik BiH 25/12
Fond zdravstvenog osiguranja RS Insulinski preparati i igle za potrebe insulin zavisnih pacijenata Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka Banja Luka 28.3.2012. 14.978.999,39 Službeni glasnik BiH 27/12
Klinički centar Banja Luka Lot 1: Potrošni materijal za peritoneumsku dijalizu proizvođača Fresenius Medical Care Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka Banja Luka 29.3.2012. 37.322,60 Službeni glasnik BiH 27/12
Fond zdravstvenog osiguranja RS Lijek Humani faktor koagulacije VIII sa Willebrand-ovim faktorom Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka Banja Luka 9.4.2012. 203.666,74 Službeni glasnik BiH 29/12
Brčko Distrikt BiH Lot 26: Dacarbasine Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka Banja Luka 16.3.2012. 557,62 Službeni glasnik BiH 29/12
Brčko Distrikt BiH Lot 31: Somatostatin Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka Banja Luka 16.3.2012. 198,70 Službeni glasnik BiH 29/12
Brčko Distrikt BiH Lot 9: Nabavka medicinskih dezinfekcionih sredstava i hemijskih supstanci Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka Banja Luka 24.4.2012. 232,48 Službeni glasnik BiH 36/12
Dom zdravlja Banja Luka Nabavka medicinske opreme za potrebe ambulanti Ustanove Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka Banja Luka 15.5.2012. 62.918,37 Službeni glasnik BiH 43/12
Brčko Distrikt BiH Lot 1: Testovi za obradu krvi Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka Banja Luka 18.4.2012. 3.061,94 Službeni glasnik BiH 43/12
Brčko Distrikt BiH Lot 2: Kontrolni testovi za obradu krvi Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka Banja Luka 18.4.2012. 5.432,94 Službeni glasnik BiH 43/12

Krajinalijek a.d. Banja Luka u konzorciju

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JU Kantonalna bolnica Zenica Lot 1: A Lijekovi koji djeluju na digestivni trakt i metabolizam Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka, MGM-FARM d.o.o. Kakanj, ZEFARM d.o.o. Zenica,SARAJEVOLIJEK d.d. Sarajevo Banja Luka, Kakanj, Zenica, Sarajevo 5.10.2010., 13.9.2010., 31.8.2010. Službeni glasnik BiH 5/11
JU Kantonalna bolnica Zenica Lot 5: D Lijekovi koji djeluju na kožu - dermatologici Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka, MGM-FARM d.o.o. Kakanj, ZEFARM d.o.o. Zenica Banja Luka, Kakanj, Zenica 5.10.2010., 13.9.2010., 31.8.2010. Službeni glasnik BiH 5/11
JU Kantonalna bolnica Zenica Lot 7: H Sistemski hormonalni lijekovi izuzimajući spolne hormone Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka,MEDIMPEX d.o.o. Sarajevo, MGM-FARM d.o.o. Kakanj, ZEFARM d.o.o. Zenica Banja Luka, Sarajevo, Kakanj, Zenica 5.10.2010., 1.9.2010., 13.9.2010., 31.8.2010. Službeni glasnik BiH 5/11
JU Kantonalna bolnica Zenica Lot 8: J Lijekovi za liječenje sistemskih infekcija - sistemski antiifektivi Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka, Bosnalijek d.d. Sarajevo, MEDIMPEX d.o.o. Sarajevo, MGM-FARM d.o.o. Kakanj,ZEFARM d.o.o. Zenica, SARAJEVOLIJEK d.d. Sarajevo Banja Luka, Sarajevo, Kakanj, Zenica 5.10.2010., 1.9.2010., 13.9.2010., 31.8.2010. Službeni glasnik BiH 5/11
JU Kantonalna bolnica Zenica Lot 12: R Lijekovi koji djeluju na raspiratorni sistem Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka, MGM-FARM d.o.o. Kakanj, FARMAVITA d.o.o. Sarajevo Banja Luka, Kakanj, Sarajevo, Zenica 5.10.2010., 13.9.2010. Službeni glasnik BiH 5/11
JU Kantonalna bolnica Zenica Lot 13: S Lijekovi koji djeluju na čula Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka, MGM-FARM d.o.o. Kakanj,ZEFARM d.o.o. Zenica, SARAJEVOLIJEK d.d. Sarajevo Banja Luka, Kakanj, Zenica, Sarajevo 5.10.2010., 13.9.2010., 31.8.2010. Službeni glasnik BiH 5/11
JU Kantonalna bolnica Zenica Lot 14: V Razno Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka, PTD MGM-FARM d.o.o. Kakanj, SAMED d.o.o. Sarajevo, ZEFARM d.o.o. Zenica, SARAJEVOLIJEK d.d. Sarajevo Banja Luka, Kakanj, Sarajevo, Zenica 5.10.2010., 13.9.2010., 6.9.2010., 31.8.2010. Službeni glasnik BiH 5/11
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lijekovi za godišnje potrebe Javne zdravstvene ustanove Univerzitetski klinički centar Tuzla Otvoreni Sarajevolijek d.o.o. Sarajevo, Apomedical d.o.o. Sarajevo, Bosnalijek d.d., Vetfarm d.o.o., Zefarm d.o.o., Medimpex d.o.o, CO. MEDPROM d.o.o., Farmavita d.o.o., Farmis d.o.o., Bosnafarm d.o.o., Unifarm d.o.o., Unihemkom pharma d.o.o., Hercegovinalijek d.o.o., Tuzlafarm d.o.o., Phoenix d.o.o., Blagoleks d.o.o., Interpromet d.o.o., Melcomd.o.o., Krajinalijek a.d. Banja Luka, PTD MGM FARM d.o.o., Numistars d.o.o., Pharmamaac d.o.o. Sarajevo, Višegrad, Zenica, Banja Luka, Vogošća, Lukavac, Brčko, Mostar, Tuzla, Bijeljina, Novi Grad, Kakanj 21.1.2011. Službeni glasnik BiH 11/11
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Sukcesivna isporuka kemikalija za potrebe Galenskog laboratorija Kliničke apoteke i svih ostalih klinika KCUS-a Otvoreni Semikem d.o.o., SARAJEVOLIJEK, TUZLAFARM, FARMAVITA, BLAGOLEKS, Krajinalijek a.d. Banja Luka Sarajevo, Sarajevo, Tuzla, Sarajevo - Vogošća, Bijeljina, Banja Luka 17.3.2011. Službeni glasnik BiH 27/11
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Isporuka sredstava za dezinfekciju za potrebe svih klinika KCUS-a. Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka, SEMIKEM, MEDIKEM, MEDIMPEX, INEL MEDICINSKA TEHNIK, BOSNALIJEK, ZEFARM Banja Luka, Sarajevo, Sarajevo, Zenica 21.9.2011. Službeni glasnik BiH 80/11
Dom zdravlja Živinice Lot 3: Nabavka sanitetskog i zavojnog materijala (šprice, igle, zavoji, konci i ostalo) Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka, GLOBEX d.o.o. , BEKA MEDICIN TEHNIK d.o.o. , INEL d.o.o. Banja Luka, Zenica, Srebrenik, Mostar 13.6.2011. Službeni glasnik BiH 84/11
Dom zdravlja Živinice Lot 19: Nabavka laboratorijskog posuđa Otvoreni Semikem d.o.o. , ENA d.o.o. , Krajinalijek a.d. Banja Luka, ECP d.o.o. Sarajevo, Banja Luka, Sarajevo 13.6.2011. Službeni glasnik BiH 84/11
Dom zdravlja Živinice Lot 22: Nabavka materijala za stomatologiju Otvoreni RADIX d.o.o., NEODENT d.o.o. , BEKA MEDICIN TEHNIK d.o.o. , Krajinalijek a.d. Banja Luka Konjic, Tuzla, Srebrenik, Banja Luka 9.8.2011. Službeni glasnik BiH 84/11
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Prikupljanje ponuda za odabir najpovoljnijeg ponuđača za sukcesivnu isporuku laboratorijskog materijala za potrebe svih klinika KCUS-a Otvoreni Semikem d.o.o., Krajinalijek a.d. Banja Luka, Italgroup, Eurolab, Inel, Globex, Ena, Sineks laboratorija, Sarajevo, Banja Luka, Bijeljina, Zenica, Mostar 12.01.2012. Službeni glasnik BiH 7/12