ITALGROUP d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Hrvatska bolnica Dr. fra Mato Nikolić Nova Bila Lot 7- Samoekspandibilni pilorični metalni stentovi Otvoreni ITALGROUP d.o.o. Vogošća 29.10.2015. 7.920,00 SG 87/15
Hrvatska bolnica Dr. fra Mato Nikolić Nova Bila Lot 8- Samoekspandibilni bilijarni metalni stentovi Otvoreni ITALGROUP d.o.o. Vogošća 29.10.2015. 70.400,00 SG 87/15
Hrvatska bolnica Dr. fra Mato Nikolić Nova Bila Lot 9- Bilijarni i pankreatični teflonski stentovi Otvoreni ITALGROUP d.o.o. Vogošća 29.10.2015. 138.170,00 SG 87/15
Hrvatska bolnica Dr. fra Mato Nikolić Nova Bila Lot 10- Četkice za uzimanje citološkog materijala Otvoreni ITALGROUP d.o.o. Vogošća 29.10.2015. 37.600,00 SG 87/15
Hrvatska bolnica Dr. fra Mato Nikolić Nova Bila Lot 11- Igle za slijepu perkutanu biopsiju jetre Otvoreni ITALGROUP d.o.o. Vogošća 29.10.2015. 4.165,00 SG 87/15
Hrvatska bolnica Dr. fra Mato Nikolić Nova Bila Lot 12- Hidrofilini vodiči Otvoreni ITALGROUP d.o.o. Vogošća 29.10.2015. 27.740,00 SG 87/15
Hrvatska bolnica Dr. fra Mato Nikolić Nova Bila Lot 14- Igle za abdominalnu punkciju Otvoreni ITALGROUP d.o.o. Vogošća 29.10.2015. 4.165,00 SG 87/15
Hrvatska bolnica Dr. fra Mato Nikolić Nova Bila Lot 15- Pribor za PTC Otvoreni ITALGROUP d.o.o. Vogošća 29.10.2015. 35.958,00 SG 87/15
Hrvatska bolnica Dr. fra Mato Nikolić Nova Bila Lot 16- Vanjski drenažni kateteri Otvoreni ITALGROUP d.o.o. Vogošća 29.10.2015. 21.366,00 SG 87/15
Hrvatska bolnica Dr. fra Mato Nikolić Nova Bila Lot 18- Sitni potrošni materijal Otvoreni ITALGROUP d.o.o. Vogošća 29.10.2015. 12.000,00 SG 87/15