Inter-com d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 21: PVC U cijevi i ostali PVC U elementi Otvoreni Inter-com d.o.o. Zenica 4.4.2012. 86.058,10 Službeni glasnik BiH 40/12
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 22: Geberitne cijevi i ostali elementi Otvoreni Inter-com d.o.o. Zenica 4.4.2012. 40.598,28 Službeni glasnik BiH 40/12
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 23: Električni grijači za bojlere Otvoreni Inter-com d.o.o. Zenica 4.4.2012. 4.964,10 Službeni glasnik BiH 40/12
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 24: WC šolje i čučavci i oprema Otvoreni Inter-com d.o.o. Zenica 4.4.2012. 157.249,56 Službeni glasnik BiH 40/12
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 25: Oprema za vodokotliće razna Otvoreni Inter-com d.o.o. Zenica 4.4.2012. 22.316,22 Službeni glasnik BiH 40/12
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 26: Kade i oprema za kade Otvoreni Inter-com d.o.o. Zenica 4.4.2012. 94.646,14 Službeni glasnik BiH 40/12
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 27: Oprema i dijelovi za baterije Unitas Otvoreni Inter-com d.o.o. Zenica 4.4.2012. 32.059,82 Službeni glasnik BiH 40/12
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 28: Oprema i dijelovi za baterije Armal Otvoreni Inter-com d.o.o. Zenica 4.4.2012. 7.538,46 Službeni glasnik BiH 40/12
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 30: Sudoperi (Inoks) Otvoreni Inter-com d.o.o. Zenica 4.4.2012. 28.581,18 Službeni glasnik BiH 40/12
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 31: Držači razni Otvoreni Inter-com d.o.o. Zenica 4.4.2012. 20.000,00 Službeni glasnik BiH 40/12
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 32: Slivnici Otvoreni Inter-com d.o.o. Zenica 4.4.2012. 40.598,28 Službeni glasnik BiH 40/12
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 34: UV lampa za vodu Otvoreni Inter-com d.o.o. Zenica 4.4.2012. 36.690,00 Službeni glasnik BiH 40/12
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 47: Sigurnosni ventili opružni Otvoreni Inter-com d.o.o. Zenica 4.4.2012. 42.875,20 Službeni glasnik BiH 40/12
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 48: Radijatori aklimat i pribor armal Otvoreni Inter-com d.o.o. Zenica 4.4.2012. 115.410,24 Službeni glasnik BiH 40/12
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 49: Radijatori stelrad Novelo M (podni priključak za dvocijevni sistem) Otvoreni Inter-com d.o.o. Zenica 4.4.2012. 84.581,18 Službeni glasnik BiH 40/12
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 51: Radijatorski ventili posebne namjene Otvoreni Inter-com d.o.o. Zenica 4.4.2012. 20.034,18 Službeni glasnik BiH 40/12
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 53: Šelne Otvoreni Inter-com d.o.o. Zenica 4.4.2012. 6.247,86 Službeni glasnik BiH 40/12
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 64: Klima uređaji i cijevi za odvod kondenzata Otvoreni Inter-com d.o.o. Zenica 4.4.2012. 53.470,42 Službeni glasnik BiH 40/12
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 67: Kompresori i servisni dijelovi split sistema Beko Otvoreni Inter-com d.o.o. Zenica 4.4.2012. 13.533,32 Službeni glasnik BiH 40/12
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 68: Kompresori i servisni dijelovi split sistema LG Otvoreni Inter-com d.o.o. Zenica 4.4.2012. 21.586,32 Službeni glasnik BiH 40/12
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 69: Kompresori i servisni dijelovi split sistema Vivax Otvoreni Inter-com d.o.o. Zenica 4.4.2012. 10.384,60 Službeni glasnik BiH 40/12
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 70: Kompresori i servisni dijelovi split sistema HAIER model AU 362 Aera Otvoreni Inter-com d.o.o. Zenica 4.4.2012. 3.256,40 Službeni glasnik BiH 40/12
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 71: Plin i ulje za rashladne uređaje Otvoreni Inter-com d.o.o. Zenica 4.4.2012. 13.504,26 Službeni glasnik BiH 40/12
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 73: PVC kanalice i elementi Otvoreni Inter-com d.o.o. Zenica 4.4.2012. 46.211,62 Službeni glasnik BiH 40/12
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 85: Šamotni materijal Otvoreni Inter-com d.o.o. Zenica 4.4.2012. 46.153,84 Službeni glasnik BiH 40/12