Buk promet d.o.o. Bijeljina

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Grad Bijeljina Lot 18 - Asfaltiranje nekategorisanog puta u M.Z. Brodac Donji, u dužini 145 m1 Otvoreni Buk promet d.o.o. Bijeljina Bijeljina 18.8.2015. 16.195,84 SG 72/15
Grad Bijeljina Lot 19 - Asfaltiranje nekategorisanog puta u M.Z. Banjica, zaseok Brđani, u dužini 150 m Otvoreni Buk promet d.o.o. Bijeljina Bijeljina 18.8.2015. 12.797,25 SG 72/15
Grad Bijeljina Lot 20 - Asfaltiranje nekategorisanog puta u M.Z. Brodac Gornji, zaseok Suvara u dužini 135 m Otvoreni Buk promet d.o.o. Bijeljina Bijeljina 18.8.2015. 9.301,36 SG 72/15
Grad Bijeljina Lot 21 - Asfaltiranje dva odvojka ulice Jurija Gagarina M.Z. 15. Majevička, u dužini L1=95,00m1, L2=190,00m1 Otvoreni Buk promet d.o.o. Bijeljina Bijeljina 18.8.2015. 29.814,41 SG 72/15
Grad Bijeljina Lot 22 - Izgradnje i asfaltiranje pješačko-biciklističke staze u ul. Kralja Dragutina 420 metara Otvoreni Buk promet d.o.o. Bijeljina Bijeljina 18.8.2015. 37.576,77 SG 72/15
Opština Pale Lot 1 - Izvođenje radova na izgradnji ?išnog kolektora prema Repašnici Otvoreni Buk promet d.o.o. Bijeljina Bijeljina 4.9.2015. 38.388,49 SG 76/15
Opština Pale Lot 2 - Izvođenje radova na izgradnji kanalizacionog i kišnog kolektora od naselja Obilićevo do rijeke Repašnice Otvoreni Buk promet d.o.o. Bijeljina Bijeljina 4.9.2015. 35.494,22 SG 76/15
Opština Pale Lot 4 - Izgradnja kanalizacije u naselju ?rivače Otvoreni Buk promet d.o.o. Bijeljina Bijeljina 4.9.2015. 8.259,56 SG 76/15
Grad Bijeljina Lot 2- Organizovanje zimske službe na području Grada Bijeljina u sezoni 2015/2016.- rad kompletne mehanizacije na čišćenju i posipanju puteva na području Grada Bijeljina Otvoreni Buk promet d.o.o. Bijeljina Bijeljina 29.10.2015. 68.294,00 SG 87/15
Grad Bijeljina Utvrđivanje viška potrebnih radova prilikom realizacije projekta asfaltiranje nekategorisanog puta u MZ Brodac Donji , u dužini od 145 metara , dodatni ugovor na ugovor broj:02-404-79/15 – Lot 18 od 17.08.2015. godine Pregovarački Buk promet d.o.o. Bijeljina Bijeljina 8.12.2015. 3.157,24 SG 95/15