Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH Razvoj i implementacija Modula za evaluaciju rada zaposlenika i funkcionalno unapređenje Modula za imenovanje i napredovanje i Modula za online testiranje kandidata na otvorene pozicije u pravosuđu Otvoreni Ping d.o.o. Sarajevo Sarajevo 18.11.2013. 63.900,00 Službeni glasnik BiH 93/13
Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH Lot 2: Nabavka rješenja za upravljanje i kontrolu web saobraćaja Otvoreni Emerging Markets Consultans Društvo za informacijske tehnologije, marketing i savjetovanje d.o.o. Sarajevo Sarajevo 11.11.2013. 43.456,00 Službeni glasnik BiH 95/13
Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH Lot 6: Nabavka dodatnih Microsoft licenci u sklopu potpisanog Microsoft Enterprise Agreementa Otvoreni SYS COMPANY d.o.o. Sarajevo 4.11.2013. 79.572,50 Službeni glasnik BiH 95/13
Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH Lot 7: Nabavka dodatnih Symantec antivirus licenci za potrebe pravosudnog informacionog sistema Bosne i Hercegovine Otvoreni QSS d.o.o. Sarajevo 20.11.2013. 16.242,00 Službeni glasnik BiH 95/13
Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH Nabavka vozila Otvoreni ASA PVA d.o.o. Sarajevo 27.11.2013. 93.310,00 Službeni glasnik BiH 98/13
Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH Usluge prevođenja Pregovarački Edukacioni centar Barbados d.o.o. Sarajevo Sarajevo 4.12.2013. 1.200,00 Službeni glasnik BiH 98/13
Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH Usluga objavljivanja javnih oglasa na izabranom web portalu Pregovarački Communis - Media S d.o.o. Sarajevo 18.12.2013. 2.700,00 Službeni glasnik BiH 2/14
Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH Usluge pružanja podrške i obnavljanje licenci softverskog rješenja za upravljanje i kontrolu web saobraćaja Otvoreni Emerging Markets Consultans Društvo za informacijske tehnologije, marketing i savjetovanje d.o.o. Sarajevo Sarajevo 31.12.2013. 26.345,00 Službeni glasnik BiH 2/14
Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH Održavanje servera i sistema za pohranu i backup podataka u data centrima Pregovarački BOSNIEN BUSINESS SYSTEMS d.o.o. Sarajevo Sarajevo 14.1.2014. 32.850,00 Službeni glasnik BiH 6/14
Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH Lot 5: Nabavka softvera za pristup informacijama sa javnih terminala (info kioska) Otvoreni MIBO Komunikacije d.o.o. Sarajevo 17.1.2014. 26.836,60 Službeni glasnik BiH 6/14
Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH Lot 1: Licence za proširenje postojeće virtualizacijske infrastrukture. Otvoreni BOSNIEN BUSINESS SYSTEMS d.o.o. Sarajevo Sarajevo 29.1.2014. 128.469,00 Službeni glasnik BiH 10/14
Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH Nabavka mrežne (WAN/LAN) opreme za potrebe pravosudnog informacionog sistema BiH Otvoreni LOGOSOFT d.o.o. Sarajevo 17.2.2014. 83.742,32 Službeni glasnik BiH 16/14
Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH Usluga čišćenja i održavanja za potrebe Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine Otvoreni MAJORDOMO d.o.o. Sarajevo Sarajevo 19.2.2014. 201.240,00 Službeni glasnik BiH 16/14
Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH Audio i video oprema Otvoreni RASA d.o.o. Sarajevo 7.3.2014. 38.272,65 Službeni glasnik BiH 20/14
Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH Lot 1: Računari i UPS-ovi Otvoreni Godimerc d.o.o. Sarajevo Sarajevo 31.3.2014. 39.907,00 Službeni glasnik BiH 28/14
Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH Lot 2: Prenosni računari i tableti Otvoreni COMPUTING SYSTEMS d.o.o. Banja Luka 24.3.2014. 47.386,00 Službeni glasnik BiH 28/14
Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH Lot 3: Skeneri i printeri Otvoreni Godimerc d.o.o. Sarajevo Sarajevo 26.3.2014. 38.913,00 Službeni glasnik BiH 28/14
Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH Lot 3- Nabavka softvera za dimaničko mapiranje IT mreža, automatsku mrežnu dokumentaciju, troubleshooting mreže na osnovu dinamičkih mapa pravosudnog informacionog sistema Otvoreni BOSNIEN BUSINESS SYSTEMS d.o.o. Sarajevo Sarajevo 3.4.2014. 76.932,00 Službeni glasnik BiH 28/14
Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH Lot 1: Posredovanje u prodaji avionskih karti Otvoreni UNIONKOMERC d.o.o. Sarajevo 25.3.2014. 268.957,28 Službeni glasnik BiH 28/14
Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH Lot 2: Organizovanje putovanja Otvoreni CENTROTRANS-EUROLINES d.o.o. Sarajevo Sarajevo 31.3.2014. 23.418,82 Službeni glasnik BiH 28/14
Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH Funkcionalno unapređenje Modula za online testiranje kandidata na otvorene pozicije u pravosuđu i Modula za imenovanje i napredovanje Pregovarački Ping d.o.o. Sarajevo Sarajevo 3.4.2014. 19.600,00 Službeni glasnik BiH 28/14
Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH Lot 1: Nadogradnja postojećih licenci softvera za monitoring serverskih i mrežnih komponenti pravosudnog informacionog sistema Otvoreni QSS d.o.o. Sarajevo 4.4.2014. 19.853,25 Službeni glasnik BiH 30/14
Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH Lot 2: Nabavka softvera za centralizovanu kontrolu autentifikacije, autorizacije i prava na Cisco mrežnoj infrastrukturi Otvoreni SAGA RS d.o.o. Banja Luka 7.4.2014. 10.460,00 Službeni glasnik BiH 30/14
Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH Lot 3: Softverske licence za skeniranje i OCR Otvoreni Konica Minolta poslovna rješenja BH d.o.o. Sarajevo 3.4.2014. 32.000,00 Službeni glasnik BiH 30/14
Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH Lot 1: Usluga štampanja i grafičke usluge za potrebe VSTV za 2014. i 2015. godine Otvoreni Blicdruk d.o.o. Sarajevo 13.5.2014. 181.628,81 Službeni glasnik BiH 41/14