Uprava za indirektno oporezivanje BiH

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Uprava za indirektno oporezivanje BiH Lot 1: Nabavka i isporuka komunikacijske opreme Otvoreni SAGA ENERGY d.o.o. Banja Luka 31.12.2012. 46.687,68 Službeni glasnik BiH 3/13
Uprava za indirektno oporezivanje BiH Lot 2: Nabavka i isporuka računara u thin tehnologiji Otvoreni Lanaco d.o.o. Banja Luka 31.12.2012. 99.349,38 Službeni glasnik BiH 3/13
Uprava za indirektno oporezivanje BiH Lot 3: Nabavka i isporuka računara - servera Otvoreni Lanaco d.o.o. Banja Luka 31.12.2012. 83.601,18 Službeni glasnik BiH 3/13
Uprava za indirektno oporezivanje BiH Lot 1: Vršenje usluga obaveznog osiguranja motornih vozila Središnjeg ureda UIO i Regionalnog centra Banja Luka Otvoreni VGT osiguranje d.d. Visoko Visoko 19.12.2012. 19.208,00 Službeni glasnik BiH 3/13
Uprava za indirektno oporezivanje BiH Lot 2: Vršenje usluga obaveznog osiguranja motornih vozila Regionalnog centra Sarajevo Otvoreni Camelija osiguranje d.d. Bihać 1.12.2012. 9.395,60 Službeni glasnik BiH 3/13
Uprava za indirektno oporezivanje BiH Lot 3: Vršenje usluga obaveznog osiguranja motornih vozila Regionalnog centra Tuzla Otvoreni Camelija osiguranje d.d. Bihać 1.12.2012. 8.975,10 Službeni glasnik BiH 3/13
Uprava za indirektno oporezivanje BiH Lot 4: Osiguranje motornih vozila RC Mostar Otvoreni Camelija osiguranje d.d. Bihać 1.12.2012. 9.318,00 Službeni glasnik BiH 3/13
Uprava za indirektno oporezivanje BiH Ponovni otvoreni postupak međunarodne konkurencije za nabavku i isporuku goriva za vozila Središnjeg ureda i Regionalnog centra Banja Luka i njihovih organizacionih jedinica Otvoreni NESTRO PETROL a.d. Banja Luka 31.12.2012. 7,12 Službeni glasnik BiH 10/13
Uprava za indirektno oporezivanje BiH Izvođenje radova na elektrifikaciji, ograđivanju i holtikulturnom uređenju prostora oko novoizgrađenog objekta RC Mostar Otvoreni MIP d.o.o. društvo za građevinarstvo Mostar 25.1.2013. 172.656,26 Službeni glasnik BiH 14/13
Uprava za indirektno oporezivanje BiH Vršenje usluga servisiranja i popravke motornih vozila marke VW Regionalnog centra Tuzla Pregovarački NIPEX d.o.o. Tuzla 4.2.2013. 32.844,75 Službeni glasnik BiH 14/13
Uprava za indirektno oporezivanje BiH Vršenje usluga servisiranja i popravke motornih vozila marke škoda RC Tuzla Pregovarački COSMOS-COMMERCE d.o.o. Tuzla 6.2.2013. 37.913,04 Službeni glasnik BiH 14/13
Uprava za indirektno oporezivanje BiH Vršenje usluga servisiranja i popravke motornih vozila marke VW RC Mostar Pregovarački Jelić Auto d.o.o. Mostar 7.2.2013. 40.400,37 Službeni glasnik BiH 16/13
Uprava za indirektno oporezivanje BiH Ponovni otvoreni postupak za prikupljanje ponuda za obezbjeđenje prenoćišta na području grada Sarajeva Otvoreni Braća Mujić Export-import d.o.o. Sarajevo Sarajevo 18.2.2013. 69,00 Službeni glasnik BiH 20/13
Uprava za indirektno oporezivanje BiH Ponovljeni pregovarački postupak bez objavljivanja obavještenja za prikupljanje ponuda za vršenje usluga servisiranja i popravke motornih vozila marke Škoda Središnjeg ureda i RC Banja Luka Pregovarački Autokomerc d.o.o. Banja Luka 7.2.2013. 60.059,64 Službeni glasnik BiH 20/13
Uprava za indirektno oporezivanje BiH Vršenje usluga servisiranja i popravke motornih vozila marke VW Središnjeg ureda i RC Banja Luka Pregovarački Servis Vidović d.o.o. Banja Luka 13.2.2013. 43.116,68 Službeni glasnik BiH 20/13
Uprava za indirektno oporezivanje BiH Lot 1: Nabavka i isporuka goriva za Regionalni centar Sarajevo i njegovih organizacionih jedinica Otvoreni HIFA-PETROL d.o.o. Sarajevo 18.2.2013. 7,09 Službeni glasnik BiH 20/13
Uprava za indirektno oporezivanje BiH Lot 2: Nabavka i isporuka goriva za Regionalni centar Tuzla i njegove organizacione jedinice Otvoreni NESTRO PETROL a.d. Banja Luka 15.2.2013. 6,93 Službeni glasnik BiH 20/13
Uprava za indirektno oporezivanje BiH Izvođenje građevinskih, zanatskih i instalaterskih radova na izgradnji objekta GP Bijača Otvoreni A3 d.o.o. , PUTOVI d.o.o. Grude Široki Brijeg, Grude 21.3.2013. 3.625.072,05 Službeni glasnik BiH 24/13
Uprava za indirektno oporezivanje BiH Lot 1: Nabavka i isporuka putničkih motornih vozila -tip 1 Otvoreni ASA AUTO d.o.o. Sarajevo Sarajevo 26.4.2013. 165.312,01 Službeni glasnik BiH 36/13
Uprava za indirektno oporezivanje BiH Lot 2: Nabavka i isporuka putničkog motornog vozila - tip 2 Otvoreni ASA AUTO d.o.o. Sarajevo Sarajevo 26.3.2013. 89.740,00 Službeni glasnik BiH 36/13
Uprava za indirektno oporezivanje BiH Izvođenje radova na rekonstrukciji GP Gradiška i carinskog terminala CI Gradiška Otvoreni Energetik d.o.o. Banja Luka 13.5.2013. 217.615,05 Službeni glasnik BiH 40/13
Uprava za indirektno oporezivanje BiH Lot 3: Vršenje usluga održavanja radnih stanica u RC Sarajevo i njegovim organizacionim jedinicama Otvoreni Optima IT d.o.o Mostar 24.5.2013. 3.095,82 Službeni glasnik BiH 47/13
Uprava za indirektno oporezivanje BiH Lot 1: Vršenje usluga održavanja servera i radnih stanica u organizacionim jedinicama UIO Otvoreni Optima IT d.o.o Mostar 11.7.2013. 2.940,41 Službeni glasnik BiH 59/13
Uprava za indirektno oporezivanje BiH Lot 2: Vršenje usluga održavanja servera i radnih stanica u organizacionim jedinicama UIO Otvoreni Optima IT d.o.o Mostar 11.7.2013. 2.940,41 Službeni glasnik BiH 59/13
Uprava za indirektno oporezivanje BiH Lot 3: Vršenje usluga održavanja servera i radnih stanica u organizacionim jedinicama UIO Otvoreni Optima IT d.o.o Mostar 11.7.2013. 2.940,41 Službeni glasnik BiH 59/13