Klinički centar Univerziteta u Sarajevu

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 33: Uniforme, HTZ opream, jogiji, dušeci Otvoreni Derby trade d.o.o. Brčko Službeni glasnik BiH 74/11
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 36: Uniforme, HTZ opream, jogiji, dušeci Otvoreni Vizum d.o.o. Visoko Službeni glasnik BiH 74/11
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 37: Uniforme, HTZ opream, jogiji, dušeci Otvoreni Vizum d.o.o. Visoko Službeni glasnik BiH 74/11
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 39: Uniforme, HTZ opream, jogiji, dušeci Otvoreni Vizum d.o.o. Visoko Službeni glasnik BiH 74/11
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 40: Uniforme, HTZ opream, jogiji, dušeci Otvoreni MEKOM d.o.o. Visoko Službeni glasnik BiH 74/11
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 42: Uniforme, HTZ opream, jogiji, dušeci Otvoreni Vizum d.o.o. Visoko Službeni glasnik BiH 74/11
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 43: Uniforme, HTZ opream, jogiji, dušeci Otvoreni Vizum d.o.o. Visoko Službeni glasnik BiH 74/11
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 44: Uniforme, HTZ opream, jogiji, dušeci Otvoreni Derby trade d.o.o. Brčko Službeni glasnik BiH 74/11
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Isporuka Medicinskih sredstava 11/2011 - za potrebe OJ Centar za srce - Invazivna kardiologija i OJ Pedijatrijska klinika KCUS-a Otvoreni SAMED d.o.o. Sarajevo, Omnia medic, Zenica, Medicallux, Tuzla, Italgroup, Sarajevo, Sarajevofarm, Sarajevo, Apomedical, Sarajevo Sarajevo, Zenica, Tuzla 7.9.2011. 746.269,00 Službeni glasnik BiH 76/11
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Isporuka Mediicnskih sredstava I/2011 za potrebe O.J. Centar za srce (Medicinska sredstva za perfuziju, operacionu salu i ostali materijal za kardiohirurgiju) Otvoreni SAMED d.o.o. Sarajevo, Sarajevo, Medimpex, Sarajevo, Medicallux, Tuzla, Italgroup, Sarajevo, Sarajevofarm, Sarajevo, Apomedical, Sarajevo, MEDI-FREY d.o.o., Sarajevo, Mac's Medical, Tuzla, SNE Medical, Sarajevo, Raucher Medical, Mostar Sarajevo, Zenica, Tuzla 11.7.2011. 78.850,00 Službeni glasnik BiH 76/11
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Aplikacioni setovi za ventilacionu scintigrafiju pluća aplikatibilni na Technegas generator ili ekvivalent za potrebe OJ Klinika za nuklearnu medicinu KCUS-a. Otvoreni Nedax d.o.o. Sarajevo 16.9.2011. Službeni glasnik BiH 78/11
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Reagencije i potrošni materijal za CGMS i pumpe Paradigma 722 aplikatibilni na tehnologiju ili ekvivalent za potrebe O.J. Pedijatrijska klinika KCUS-a. Otvoreni INTERMEDICAL d.o.o. Sarajevo 16.9.2011. Službeni glasnik BiH 78/11
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Dijagnostički i potrošni materijal za potrebe OJ Klinička patologija i citologija - Citogenetika KCUS-a. Otvoreni Semikem d.o.o., ENA, NEDAX, DIAMEDIC Sarajevo 16.9.2011. Službeni glasnik BiH 78/11
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Medicinska sredstava VI/2011 za potrebe svih klinika KCUS-a. Otvoreni GLOBEX d.o.o., SONO MEDICAL, MEDI-FREY d.o.o., MEDICALLUX, INEL, ITALGROUP, MAC'S MEDICAL, ENA d.o.o. Zenica, Sarajevo, Sarajevo, Tuzla, Mostar, Sarajevo-Vogošća, Tuzla, Sarajevo 15.9.2011. Službeni glasnik BiH 78/11
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Otopina za enteralnu prehranu za potrebe svih klinika KCUS-a. Otvoreni MEDITRADE 96 d.o.o., OKTAL PHARMA Sarajevo 15.9.2011. Službeni glasnik BiH 78/11
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Isporuka sredstava za dezinfekciju za potrebe svih klinika KCUS-a. Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka, SEMIKEM, MEDIKEM, MEDIMPEX, INEL MEDICINSKA TEHNIK, BOSNALIJEK, ZEFARM Banja Luka, Sarajevo, Sarajevo, Zenica 21.9.2011. Službeni glasnik BiH 80/11
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Isporuka zaštitnih setova za potrebe svih klinika KCUS-a Pregovarački APOMEDICAL d.o.o. Sarajevo 13.10.2011. Službeni glasnik BiH 84/11
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Resorptivni konci za potrebe svih klinika KCUS-a Otvoreni MEDI-FREY d.o.o. Sarajevo 13.10.2011. Službeni glasnik BiH 84/11
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Isporuka Medicinskih sredstava za potrebe O.J. Centar za srce - Invazivna kardiologija i O.J. Pedijatrijska klinika KCUS-a Otvoreni APOMEDICAL d.o.o. Sarajevo 13.10.2011. Službeni glasnik BiH 84/11
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Potrošni materijaa za aparat Covodoen za potrebe svih klinika KCUS-a Pregovarački Sedžan - Ingenering d.o.o. Sarajevo 21.10.2011. Službeni glasnik BiH 88/11
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Reagencije i potrošni materijal aplikatibilni na tehnologiju Vitec 2 Compact 60 ili ekvivalent i E-testova za potrebe O.J. Klinička mikrobiologija KCUS-a Otvoreni ENA d.o.o., Sarajevofarm d.o.o. Sarajevo 20.10.2011. Službeni glasnik BiH 88/11
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Medicinska sredstva V/2011 za potrebe O.J. Klinika za gastroenterohepatologiju KCUS-a. Otvoreni OMNIA MEDIC, ITALGROUP Zenica, Sarajevo 21.10.2011. Službeni glasnik BiH 92/11
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Isporuka Lijekova za liječenje sistemskih infekecija sistemski antiinfektivi iz Grupe J po ATC klasifikaciji za potrebe svih klinika KCUS-a Otvoreni APOMEDICAL d.o.o., UNIFARM, BOSNALIJEK, MGM FARM, PHARMA MAAC, MEDIMPEX, FARMAVITA, KRAJINALIJEK, HERCEGOVINALIJEK, BOSNAFARM, SARAJEVOLIJEK Sarajevo, Lukavac, Sarajevo, Kakanj, Sarajevo, Vogošća, Vogošća, Banja Luka, Mostar, Tuzla, Sarajevo 8.11.2011. Službeni glasnik BiH 92/11
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 1: Aparat za kontrolu tjelesne temperature 1 kom Otvoreni MEDITRADE 96 d.o.o. Sarajevo 49.895,75 Službeni glasnik BiH 92/11
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 2: Inkubator 1 kom Otvoreni MEDICAL export- import d.o.o. Mostar 11.965,81 Službeni glasnik BiH 92/11