Klinička bolnica Mostar

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Klinička bolnica Mostar Lot 11: Šprice, sistemi, kopče, B.Braun ili ekvivalent Otvoreni BIOPROTEX d.o.o. Mostar Mostar 17.10.2012. 27.261,00 Službeni glasnik BiH 4/13
Klinička bolnica Mostar Lot 12: Vrećice za stome Otvoreni Inel d.o.o. Mostar 19.10.2012. 2.540,00 Službeni glasnik BiH 4/13
Klinička bolnica Mostar Lot 13: Igle, kanile i šprice Otvoreni Inel d.o.o. Mostar 19.10.2012. 97.176,00 Službeni glasnik BiH 4/13
Klinička bolnica Mostar Nabava i ugradnja konzole na pacijent stolu uređaja Digitex Safire 9 Shimadzu za Odjel za koronarografiju Pregovarački SHIMADZU d.o.o. Sarajevo 27.2.2013. 7.950,00 Službeni glasnik BiH 20/13
Klinička bolnica Mostar Nabava usluge servisa Teleskopa A2031A za potrebe OP sale - ortopedije i Teleskopa A70941A za potrebe urološke ambulante Kliničke bolnice Mostar. Pregovarački Olympus BH d.o.o. Sarajevo 9.4.2013. 7.112,00 Službeni glasnik BiH 32/13
Klinička bolnica Mostar Servisiranje pacijent stola na CT aparatu SIEMENS Somatom Sensation 16 (224415) i servisiranje MR sustava Siemens magnetom harmony (1T) u Kliničkom zavodu za radiologiju KB Mostar Pregovarački Siemens d.o.o. Sarajevo 11.4.2013. 30.569,00 Službeni glasnik BiH 34/13
Klinička bolnica Mostar Nabava servisa inkubatora Isolette C 2000, inkubatora Caleo i ovlaživača F&P MR850 Pregovarački BOSNAMED d.o.o. Sarajevo 15.4.2013. 4.826,70 Službeni glasnik BiH 36/13
Klinička bolnica Mostar Nabava centralnog monitoringa s 12 monitora na odjelu invazivne kardiologije Otvoreni MEDICAL export- import d.o.o. Mostar 27.5.2013. 188.034,00 Službeni glasnik BiH 44/13
Klinička bolnica Mostar Tečni kisik, kisik u bocama, dušik, dušični oksidul, propan butan, ugljični dioksid, helij i acetilen Otvoreni MESSER MOSTAR PLIN d.o.o. Mostar 29.5.2013. 197.420,00 Službeni glasnik BiH 47/13
Klinička bolnica Mostar Nabava goriva za godišnje potrebe Kliničke bolnice Mostar Otvoreni HIFA d.o.o. Tešanj 4.7.2013. 82.530,00 Službeni glasnik BiH 55/13
Klinička bolnica Mostar Lot 1: Nabava tiskarskog materijala Otvoreni Intergrafika d.o.o. Mostar 19.7.2013. 57.594,12 Službeni glasnik BiH 61/13
Klinička bolnica Mostar Lot 2: Nabava uredskog materijala Otvoreni Plan Plus d.o.o. Zenica 23.7.2013. 66.729,48 Službeni glasnik BiH 61/13
Klinička bolnica Mostar Nabava usluga redovnog, preventivnog servisa aparata za potrebe Zavoda za mikrobiologiju i molekularnu dijagnostiku, Kliničke bolnice Mostar Pregovarački TUZLA - FARM d.o.o. Tuzla 5.8.2013. 8.183,14 Službeni glasnik BiH 66/13
Klinička bolnica Mostar Ugovor o redovnom održavanju dva akceleratora od firme Varian Pregovarački MEDICAL export- import d.o.o. Mostar 29.7.2013. 105.000,00 Službeni glasnik BiH 66/13
Klinička bolnica Mostar Pružanje usluga održavanja bolničkog informacijskog sustava (BIS) i telefonske centrale KB Mostar Pregovarački Ericsson Nikola Tesla d.d. Zagreb 29.8.2013. 123.548,28 Službeni glasnik BiH 77/13
Klinička bolnica Mostar Lož ulje Otvoreni HIFA d.o.o. Tešanj 1.10.2013. 1.299.700,00 Službeni glasnik BiH 83/13
Klinička bolnica Mostar Servisiranje anestezioloških aparata Primus, respiratora Savina, transportnog respiratora Oxylog 3000, inkubatora C 2000, inkubatora Caleo, toplog stola Babytherm 8010 i nsportnog inkubatora TI-500 Pregovarački BOSNAMED d.o.o. Sarajevo 17.10.2013. 16.737,90 Službeni glasnik BiH 85/13
Klinička bolnica Mostar Servisiranje pacijent monitora za potrebe Odjela za anesteziju, reanimaciju i intenzivno liječenje Otvoreni BOSNAMED d.o.o. Sarajevo 28.10.2013. 17.032,30 Službeni glasnik BiH 85/13
Klinička bolnica Mostar Nabava zračne pile i bušilice Otvoreni INEL - MED d.o.o. Mostar 20.10.2013. 28.968,10 Službeni glasnik BiH 87/13
Klinička bolnica Mostar Set za polipektomiju i instrumenti za laparaskopske operacije Pregovarački Olympus BH d.o.o. Sarajevo 29.10.2013. 17.266,68 Službeni glasnik BiH 95/13
Klinička bolnica Mostar Nabava usluga održavanja deset dizala na objektima Kliničke bolnice Mostar Pregovarački OTIS Liftovi d.o.o. Sarajevo 25.11.2013. 30.000,00 Službeni glasnik BiH 98/13
Klinička bolnica Mostar Nabava brašna i peciva Otvoreni Sprind d.d. Sarajevo 26.12.2013. 71.013,57 Službeni glasnik BiH 2/14
Klinička bolnica Mostar Lot 1: Nabava sredstava za održavanje higijene Otvoreni MEPAS d.o.o. Široki Brijeg 16.10.2013. 226.731,21 Službeni glasnik BiH 6/14
Klinička bolnica Mostar Pružanje usluga redovnog servisa intraaortalne balon pumpe Datascope CS 300 Pregovarački Meding d.o.o. Banja Luka 15.1.2014. 7.093,20 Službeni glasnik BiH 10/14
Klinička bolnica Mostar Nabava junećeg milaneza (buta) za godišnje, sukcesivne potrebe Službe za prehranu bolesnika, Kliničke bolnice Mostar Otvoreni Mesna industrija Rakitno d.o.o. Posušje 31.1.2014. 117.283,32 Službeni glasnik BiH 14/14