JP Putevi Republike Srpske

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JP Putevi Republike Srpske Rekonstrukcija, modernizacija i izgradnja lokalnog puta od opšteg interesa L-002 Ruža - Ribnik, dionica Ribnik - most preko rijeke Sane (sa kružnim tokom) od P-1 do P-111 (0+000-1+246,942 i 0+000 - 1+444,779) dužine l=2.694,721 m i dionica od mosta na rijeci Sani do raskrsnice za Staniće od P-1 do P-147 (1+485,889 - 6+241,435) dužine l= 4.775,546 m (ukupno l=7.450,267 m) Otvoreni Mrkonjić Putevi a.d. Mrkonjić Grad 21.3.2013. 2.584.088,29 Službeni glasnik BiH 24/13
JP Putevi Republike Srpske Nabavka i snabdjevanje električnom energijom Pregovarački MH Elektroprivreda RS, ZP Elektrokrajina a.d. Trebinje Banja Luka 29.3.2013. 30.000,00 Službeni glasnik BiH 26/13
JP Putevi Republike Srpske Isporuka toplotne energije JP Putevi RS d.o.o.Banja Luka Pregovarački TOPLANA a.d. Banja Luka 15.3.2013. 42.735,00 Službeni glasnik BiH 26/13
JP Putevi Republike Srpske Sukcesivna nabavka kafe napitaka za čajnu kuhinju Otvoreni Bel Print ČELINAC Čelinac 5.4.2013. 127,42 Službeni glasnik BiH 30/13
JP Putevi Republike Srpske Nabavka vozila - zamjena putničkih vozila po sistemi staro za novo Otvoreni AUTO PLUS d.o.o. Banja Luka 13.5.2013. 118.590,00 Službeni glasnik BiH 40/13
JP Putevi Republike Srpske Rekonstrukcija dijela magistralnog puta M-4, dionica Caparde - Karakaj od 13+504 do 15+350, l=1846 m Otvoreni Zvornikputevi a.d. Zvornik Zvornik 31.5.2013. 1.246.875,72 Službeni glasnik BiH 44/13
JP Putevi Republike Srpske Servis, kalibracija, preventivni pregled i popravak uređaja Dynatest Model 8000 FWD Test System (S/N: 8002-272) Pregovarački Dynatest A/S Neverland 32 DK 2600 GLOSTRUP IDB/JIB: 20015632 Danska 26.3.2013. 25.523,58 Službeni glasnik BiH 49/13
JP Putevi Republike Srpske Dodatni radovi izvođenja armirano betonskih i elektro radova na kružnom raskršću na ukrštanju magistralnih puteva M.14.1 i M.16.1 u Derventi, po referensi broj 052/13 Pregovarački GEOKOP d.o.o. Derventa Derventa 7.5.2013. 85.642,00 Službeni glasnik BiH 61/13
JP Putevi Republike Srpske Rekonstrukcija i modernizacija regionalnog puta R-459a, Vršani - Crneljevo - Rača, 2000 m Otvoreni Bijeljina put d.o.o. Bijeljina 31.7.2013. 849.405,05 Službeni glasnik BiH 63/13
JP Putevi Republike Srpske Dodatni radovi nabavke i ugradnje sistema elektroinstalacija i ventilacije u tunelu Stambolčić Pregovarački ELNOS BL Banja Luka 23.8.2013. 148.908,01 Službeni glasnik BiH 69/13
JP Putevi Republike Srpske Tehnički prijem izvedenih radova u skladu sa rješenjem ministarstva za objekat trajno rješenje klizišta Čemerno na mag. Putu M20 dionica Vrba Trnova Luka Pregovarački JU IMK Banja Luka Banja Luka 7.11.2013. 307.037,45 Službeni glasnik BiH 100/13
JP Putevi Republike Srpske Tehnički prijem izvedenih radova a u skladu sa rješenjem Ministarstva za objekat izvođenja radova na izgradnji tunela Stambolčić Pregovarački Institut za građevinarstvo IG Banja Luka Banja Luka 28.11.2013. 86.845,00 Službeni glasnik BiH 103/13
JP Putevi Republike Srpske Izgradnja kružne raskrsnice na ukrštanju magistralnog puta M-4 i regionalnog puta R-473 u Tesliću Otvoreni MG MIND d.o.o. Mrkonjić Grad 23.12.2013. 226.262,71 Službeni glasnik BiH 2/14
JP Putevi Republike Srpske Lot 1: Godišnja nabavka goriva Otvoreni NESTRO PETROL a.d. Banja Luka 10.1.2014. 34.188,00 Službeni glasnik BiH 4/14
JP Putevi Republike Srpske Lot 2: Godišnja nabavka goriva-Prnjavor Otvoreni NESTRO PETROL a.d. Banja Luka 10.1.2014. 4.273,50 Službeni glasnik BiH 4/14
JP Putevi Republike Srpske Lot 3: Godišnja nabavka goriva- Doboj Otvoreni NESTRO PETROL a.d. Banja Luka 10.1.2014. 4.273,50 Službeni glasnik BiH 4/14
JP Putevi Republike Srpske Lot 4: Godišnja nabavka goriva- Prijedor Otvoreni NESTRO PETROL a.d. Banja Luka 10.1.2014. 4.273,50 Službeni glasnik BiH 4/14
JP Putevi Republike Srpske Lot 5: Godišnja nabavka goriva- Mrkonjić Grad Otvoreni NESTRO PETROL a.d. Banja Luka 10.1.2014. 4.273,50 Službeni glasnik BiH 4/14
JP Putevi Republike Srpske Lot 6: Godišnja nabavka goriva- Bijeljina Otvoreni Bijeljina put d.o.o. Bijeljina 10.1.2014. 4.273,50 Službeni glasnik BiH 4/14
JP Putevi Republike Srpske Lot 7: Godišnja nabavka goriva- Zvornik Otvoreni NESTRO PETROL a.d. Banja Luka 10.1.2014. 4.273,50 Službeni glasnik BiH 4/14
JP Putevi Republike Srpske Lot 8: Godišnja nabavka goriva- Foča Otvoreni NESTRO PETROL a.d. Banja Luka 10.1.2014. 8.547,00 Službeni glasnik BiH 4/14
JP Putevi Republike Srpske Lot 9: Godišnja nabavka goriva- Trebinje Otvoreni NESTRO PETROL a.d. Banja Luka 10.1.2014. 5.982,90 Službeni glasnik BiH 4/14
JP Putevi Republike Srpske Lot 10: Godišnja nabavka goriva- Nevesinje Otvoreni NESTRO PETROL a.d. Banja Luka 10.1.2014. 4.273,50 Službeni glasnik BiH 4/14
JP Putevi Republike Srpske Lot 11: Godišnja nabavka goriva- Sokolac Otvoreni NESTRO PETROL a.d. Banja Luka 10.1.2014. 4.273,50 Službeni glasnik BiH 4/14
JP Putevi Republike Srpske Lot 12: Godišnja nabavka goriva- Istočno Sarajevo Otvoreni NESTRO PETROL a.d. Banja Luka 10.1.2014. 2.564,09 Službeni glasnik BiH 4/14