Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka Angažovanje autodizalice u TS Maglaj Pregovarački Centrotrans tranzit d.d. Sarajevo Sarajevo 2.11.2012. 15.200,00 Službeni glasnik BiH 92/12
Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka Lot 1: Nabavka materijala i izvođenje radova antikorozivne zaštite na DV 110 kV Banja Luka 6- Prijedor 2 i DV 35 kV Jezero-Šipovo Otvoreni MIKAR d.o.o. Bijeljina Bijeljina 31.10.2012. 191.130,00 Službeni glasnik BiH 94/12
Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka Lot 2: Nabavka materijala i izvođenje radova antikorozivne zaštite u TS 110/x kVModriča i TS 110/x kVTeslić Otvoreni MIKAR d.o.o. Bijeljina Bijeljina 31.10.2012. 21.906,00 Službeni glasnik BiH 94/12
Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka Lot 1: Nabavka sitnog potrošnog materijala za potrebe OP Tuzla u svemu Otvoreni Metalotehna d.d. Tuzla 2.11.2012. 27.096,27 Službeni glasnik BiH 94/12
Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka Lot 2: Nabavka potrošnog materijala i sitnog inventara za potrebe OP Tuzla Otvoreni TEP LIGHT d.o.o. Tuzla Tuzla 14.11.2012. 68.939,43 Službeni glasnik BiH 94/12
Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka Lot 3: Nabavka alata, instrumenata i opreme za potrebe održavanja OP Tuzla Otvoreni Metalotehna d.d. Tuzla 2.11.2012. 5.872,80 Službeni glasnik BiH 94/12
Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka Isporuka rezervnih dijelova za VN i SN prekidače Otvoreni DIVECO ENERGO d.o.o. Sarajevo Sarajevo 15.11.2012. 109.857,05 Službeni glasnik BiH 96/12
Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka Prokres dalekovodnih trasa u Operativnom Području Mostar Otvoreni Dalekovod d.o.o. Mostar 20.11.2012 109.770,00 Službeni glasnik BiH 96/12
Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka Lot 1: Sječa rastinja i raščišćavanje trase DV 110 kV Banja Luka 7 - Čelinac - Kotor Varoš Otvoreni ŠUMARSKE USLUGE, Sanski Most Sanski Most 9.8.2012. 12.800,00 Službeni glasnik BiH 96/12
Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka Lot 2: Sječa rastinja i rašćišćavanje trase DV 110kV Doboj 1-Doboj 2- Doboj 3 - Derventa Otvoreni ŠUMARSKE USLUGE, Sanski Most Sanski Most 9.8.2012. 18.000,00 Službeni glasnik BiH 96/12
Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka Lot 3: Sječa rastinja i raščišćavanje trase u širini 40 m Otvoreni ŠUMARSKE USLUGE, Sanski Most Sanski Most 9.8.2012. 18.000,00 Službeni glasnik BiH 96/12
Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka Lot 4: Sječa rastinja i raščišćaanje trase u širini 20 m Otvoreni ŠUMARSKE USLUGE, Sanski Most Sanski Most 9.8.2012. 13.800,00 Službeni glasnik BiH 96/12
Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka Nabavka tečnih goriva i maziva (ponovljeni postupak) Otvoreni NESTRO PETROL a.d. Banja Luka 22.11.2012. 164.311,40 Službeni glasnik BiH 98/12
Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka Isporuka motornog goriva za službena vozila Elektroprenos-a BiH Operativno područje Sarajevo na području Kantona Sarajevo Otvoreni Proming d.o.o. Bugojno Bugojno 27.11.2012. 174.217,00 Službeni glasnik BiH 98/12
Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka Premještanje energetskog transformatora Rade Končar tip 1 TRP 40000-123/A, 110/36,75/10,5 kV, 40/40/13,3 MVA sa postojećeg mjesta ugradnje u TS Maglaj na privremenu lokaciju na odgovorajuću podlogu u krugu TS Maglaj i transport energetskog transformatora tipa 4TRZ 20000-123, Rade Končar, 110/36,75/10,5 kV, 20/20/6,7 MVA iz TS Bihać 1 u TS Maglaj Pregovarački Centrotrans tranzit d.d. Sarajevo Sarajevo 15.11.2012. 63.757,35 Službeni glasnik BiH 98/12
Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka UMUX 1500 /KEYMILE/ (Multi Service Acess Node UMUX) Pregovarački Unis Telekom d.d. Mostar 20.11.2012. 29.634,12 Službeni glasnik BiH 98/12
Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka Nabavka nafte i naftnih derivata za potrebe OP Tuzla Otvoreni Petrol BH Oil Company d.o.o. Sarajevo 19.11.2012. 108.570,00 Službeni glasnik BiH 100/12
Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka Isporuka telezaštitne opreme na dalekovodima Pregovarački Siemens d.o.o. Sarajevo 12.12.2012. 0,00 Službeni glasnik BiH 102/12
Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka Sanacija dijela trase dalekovoda na DV 110 kV Čapljina - Stolac Pregovarački Dalekovod d.o.o. Mostar 6.12.2012. 25.870,00 Službeni glasnik BiH 102/12
Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka Hitna sanacija porušenog dijela trase dalekovoda 220 kV Mostar 3 -Jablanica Pregovarački Dalekovod d.o.o. Mostar 13.12.2012 64.940,00 Službeni glasnik BiH 102/12
Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka Premještanje energetskog transformatora sa postojećeg mjesta ugradnje u TS Lukavac na privremenu lokaciju u krugu istog objekta, te transport energetskog transformatora iz TS Sarajevo 10 (Reljevo) u TS Lukavac Pregovarački Centrotrans tranzit d.d. Sarajevo Sarajevo 11.12.2012. 59.568,00 Službeni glasnik BiH 102/12
Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka Isporuka licenciranih softvera Pregovarački King ICT d.o.o. Sarajevo 20.12.2012. 0,00 Službeni glasnik BiH 1/13
Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka Isporuka akumulacijske baterije Pregovarački ENERGOINVEST - SUE d.d Sarajevo 20.12.2012. 19.720,00 Službeni glasnik BiH 1/13
Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka Nabavka uređaja Siemens SWT 300 - Teleprotection unit Pregovarački Siemens d.o.o. Sarajevo 28.12.2012. 67.948,80 Službeni glasnik BiH 3/13
Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka Usluga pristupa internet mreži stalnom vezom kapaciteta 3 Mbit radnim danima Pregovarački LOGOSOFT d.o.o. Sarajevo 31.12.2012. 3.000,00 Službeni glasnik BiH 3/13