JU Direkcija regionalnih cesta USK

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JU Direkcija regionalnih cesta USK Lot 3- Izrada glavnih projekata sanacije dva klizišta na R-410a, stacionaža 4+900 i 5+500 km Otvoreni URBIS CENTAR d.o.o. Banja Luka 27.10.2015. 18.000,00 SG 91/15
JU Direkcija regionalnih cesta USK Lot 4- Izrada glavnog projekta izgradnje pješačkih staza i rješavanje odvodnje na R-410a, na dionici Gornje Krasulje - Donje Krasulje, dužine 1000 m Otvoreni GEOFELD d.o.o. Bihać 3.11.2015. 1.990,00 SG 91/15
JU Direkcija regionalnih cesta USK Lot 1- Revizija glavnog projekta uređenja raskrsnice na R-401b i R-402 u naselju Gnjilavac Otvoreni Geoput d.o.o. Banja Luka Banja Luka 6.11.2015. 440,00 SG 91/15
JU Direkcija regionalnih cesta USK Lot 2- Institut za građevinarstvo, građevinske materijale i nemetale Otvoreni Institut za građevinarstvo, građevinske materijale i nemetale Tuzla 6.11.2015. 1.170,00 SG 91/15
JU Direkcija regionalnih cesta USK Lot 3- Revizija glavnog projekta sanacije klizišta na R-407a, stac. 2+100 km Otvoreni Geoput d.o.o. Banja Luka Banja Luka 6.11.2015. 480,00 SG 91/15
JU Direkcija regionalnih cesta USK Lot 4- Revizija dva projekta sanacije klizišta na R-410a. stac. 4+900 km i 5+500 km Otvoreni Geoput d.o.o. Banja Luka Banja Luka 6.11.2015. 930,00 SG 91/15
JU Direkcija regionalnih cesta USK Lot 5- Revizija glavnog projekta izgradnje pješačkih staza i rješavanje odvodnje na R-410a, na dionici Gornje Krasulje - Donje Krasulje, dužine 1000 m Otvoreni Geoput d.o.o. Banja Luka Banja Luka 6.11.2015. 195,00 SG 91/15
JU Direkcija regionalnih cesta USK Lot 3 - Uređenje pješačkih staza na regionalnoj cesti R 402 u naselju Gnjilavac. Otvoreni I Selimović d.o.o. Cazin 18.11.2015. 170.927,47 SG 93/15
JU Direkcija regionalnih cesta USK Lot 4 - Obnavljanje kolovoznog zastora na regionalnim cestama R 404 i R 406. Otvoreni PRIJEDORPUTEVI a.d. Prijedor 23.11.2015. 87.255,00 SG 93/15
JU Direkcija regionalnih cesta USK Lot 5 - Uređenje pješačkih staza na regionalnoj cesti R 407a u naselju Biljani. Otvoreni Mujezinović d.o.o. Ključ 16.11.2015. 100.849,31 SG 93/15
JU Direkcija regionalnih cesta USK Lot 6 - Obnavljanje kolovoznog zastora na regionalnoj cesti R 408. Otvoreni Behić Sanny boy d.o.o. Bihać 16.11.2015. 42.729,17 SG 93/15
JU Direkcija regionalnih cesta USK Lot 7 - Sanacija oštećenog trupa ceste i popravak kolovoznog zastora regionalne ceste R 410a. Otvoreni Mujezinović d.o.o. Ključ 16.11.2015. 15.998,39 SG 93/15
JU Direkcija regionalnih cesta USK Lot 8 - Sanacija oštećenog trupa regionalne ceste R 405. Otvoreni Behić Sanny boy d.o.o. Bihać 16.11.2015. 42.734,56 SG 93/15
JU Direkcija regionalnih cesta USK Lot 2- Nastavak izgradnje obilaznice Bužima, od profila P 72 - P 95 Otvoreni KOV - GRAD d.o.o. Bužim 11.11.2015. 123.922,21 SG 95/15
JU Direkcija regionalnih cesta USK Lot 3- Izgradnja pješačkih staza na regionalnoj cesti R 401b, u naselju Gnjilavac Otvoreni I Selimović d.o.o. Cazin 16.11.2015. 51.103,96 SG 95/15
JU Direkcija regionalnih cesta USK Lot 4- Rekonstrukcija i modernizacija regionalne ceste R 403a (zavalje - Međudražje), II faza Otvoreni Behić Sanny boy d.o.o. Bihać 11.11.2015. 128.186,96 SG 95/15
JU Direkcija regionalnih cesta USK Lot 5- Nastavak rekonstrukcije ceste R 403b, sa izgradnjom pješačkih staza i rješavanjem odvodnje Otvoreni E - Beganović d.o.o. Cazin 15.11.2015. 260.079,37 SG 95/15
JU Direkcija regionalnih cesta USK Lot 6- Sanacija klizišta na R 403b (Johovica) Otvoreni E - Beganović d.o.o. Cazin 14.11.2015. 82.320,26 SG 95/15
JU Direkcija regionalnih cesta USK Lot 7- Rekonstrukcija mosta na R 405 (naselje Donji Kamengrad) Otvoreni KOV - GRAD d.o.o. Bužim 11.11.2015. 177.993,66 SG 95/15
JU Direkcija regionalnih cesta USK Lot 8- Nastavak rekonstrukcije ceste R 405 (naselje Poljak), sa izgradnjom pješačkih staza i rješavanjem odvodnje Otvoreni Behić Sanny boy d.o.o. Bihać 11.11.2015. 39.314,03 SG 95/15
JU Direkcija regionalnih cesta USK Nastava izvođenja radova rekonstrukcije i modernizacije regionalne ceste R 404a Bos. Krupa - Arapuša, dužina L = 1028,59 m Otvoreni MG MIND d.o.o., BC-GRADNJA Mrkonjić Grad, Bosanska Krupa 27.11.2015. 273.291,74 SG 95/15
JU Direkcija regionalnih cesta USK Održavanje i zamjena odbojnih ograda, snjerokaznih stubića, zaštitnih mreža i ostale saobraćajne opreme. Otvoreni SACOM Sarajevo Ilijaš 7.12.2015. 42.280,00 SG 97/15