Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Dr. Miroslav Zotović

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Dr. Miroslav Zotović Lot 21 - Fenoksimetilpenicilin Otvoreni INTERPROMET d.o.o. Novi Grad 29.6.2015. 199,98 SG 61/15
Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Dr. Miroslav Zotović Lot 22 - Fenoksimetilpenicilin Otvoreni INTERPROMET d.o.o. Novi Grad 29.6.2015. 199,98 SG 61/15
Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Dr. Miroslav Zotović Lot 23 - Amoksicilin + klavulanska kiselina Otvoreni INTERPROMET d.o.o. Novi Grad 29.6.2015. 634,20 SG 61/15
Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Dr. Miroslav Zotović Lot 24 - Amoksicilin + klavulanska kiselina Otvoreni INTERPROMET d.o.o. Novi Grad 29.6.2015. 1.925,00 SG 61/15
Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Dr. Miroslav Zotović Lot 25 - Cefaleksin Otvoreni INTERPROMET d.o.o. Novi Grad 29.6.2015. 153,00 SG 61/15
Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Dr. Miroslav Zotović Lot 26 - Cefuroksim Otvoreni INTERPROMET d.o.o. Novi Grad 29.6.2015. 400,00 SG 61/15
Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Dr. Miroslav Zotović Lot 28 - Norfloksacin Otvoreni INTERPROMET d.o.o. Novi Grad 29.6.2015. 370,90 SG 61/15
Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Dr. Miroslav Zotović Lot 29 - Pipemidinska kiselina Otvoreni INTERPROMET d.o.o. Novi Grad 29.6.2015. 172,65 SG 61/15
Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Dr. Miroslav Zotović Lot 30 - Vankomicin Otvoreni INTERPROMET d.o.o. Novi Grad 29.6.2015. 2.550,00 SG 61/15
Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Dr. Miroslav Zotović Lot 31 - Nitrofurantoin Otvoreni INTERPROMET d.o.o. Novi Grad 29.6.2015. 690,60 SG 61/15
Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Dr. Miroslav Zotović Lot 34 - Meloksikam Otvoreni INTERPROMET d.o.o. Novi Grad 29.6.2015. 291,00 SG 61/15
Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Dr. Miroslav Zotović Lot 35 - Deksketoprofen Otvoreni HERCEGOVINALIJEK d.o.o. Mostar 29.6.2015. 800,00 SG 61/15
Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Dr. Miroslav Zotović Lot 36 - Deksketoprofen Otvoreni HERCEGOVINALIJEK d.o.o. Mostar 29.6.2015. 123,00 SG 61/15
Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Dr. Miroslav Zotović Lot 37 - Diklofenak Otvoreni INTERPROMET d.o.o. Novi Grad 29.6.2015. 6.100,00 SG 61/15
Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Dr. Miroslav Zotović Lot 40 - Ibandronska kiselina Otvoreni INTERPROMET d.o.o. Novi Grad 29.6.2015. 6.060,00 SG 61/15
Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Dr. Miroslav Zotović Lot 45 - Oksimetazolin Otvoreni INTERPROMET d.o.o. Novi Grad 29.6.2015. 200,00 SG 61/15
Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Dr. Miroslav Zotović Lot 46 - Nafazolin Otvoreni INTERPROMET d.o.o. Novi Grad 29.6.2015. 942,24 SG 61/15
Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Dr. Miroslav Zotović Lot 48 - Formoterol+beklometazon Otvoreni Phoenix d.o.o. Bijeljina 29.6.2015. 1.689,00 SG 61/15
Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Dr. Miroslav Zotović Lot 50 - Suvi ekstrakt lista bršljana Otvoreni INTERPROMET d.o.o. Novi Grad 29.6.2015. 404,00 SG 61/15
Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Dr. Miroslav Zotović Lot 51 - Deksametazon+neomycin Otvoreni INTERPROMET d.o.o. Novi Grad 29.6.2015. 339,75 SG 61/15
Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Dr. Miroslav Zotović Lot 1 - Kancelarijski materijal Otvoreni Keckom d.o.o. Banjaluka Banja Luka 29.6.2015. 11.914,71 SG 61/15
Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Dr. Miroslav Zotović Lot 2 - Štampani materijal Otvoreni Grafo-Komerc d.o.o. Banja Luka 29.6.2015. 11.190,10 SG 61/15
Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Dr. Miroslav Zotović Lot 1 - Totalna bescementna proteza kuka PRESS FIT HIDROKSIAPATIT – sa kolarom Otvoreni KRAJINADENTAL d.o.o. Banja Luka 30.7.2015. 984.000,00 SG 66/15
Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Dr. Miroslav Zotović Lot 3 - Totalna bescementna proteza kuka PRESS FIT HIDROKSIAPATIT – anatomski (ANATOMIC FEMORAL STEM) Otvoreni Adrialine d.o.o. Banja Luka 30.7.2015. 260.000,00 SG 66/15
Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Dr. Miroslav Zotović Potrošni materijal za proizvodnju ortopedskih pomagala Otvoreni OTTO BOCK ADRIA d.o.o. Sarajevo 10.9.2015. 735.185,18 SG 76/15