BH Telecom d.d. Sarajevo, Telecom Inženjering Sarajevo

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
BH Telecom d.d. Sarajevo, Telecom Inženjering Sarajevo Iznajmljivanje kamiona kipera sa vozačem na području Tuzlanskog kantona Otvoreni IZOKOP d.o.o Tuzla Tuzla 6.12.2012. 53.040,00 Službeni glasnik BiH 105/12
BH Telecom d.d. Sarajevo, Telecom Inženjering Sarajevo Usluge iznajmljivanja stubnih vibronabijača za zemlju (bez rukovaoca), za potrebe izgradnje objekata koje realizira Telecom Inženjering Otvoreni LIV ELEKTRONIK d.o.o. Sarajevo 6.12.2012. 29.700,00 Službeni glasnik BiH 105/12
BH Telecom d.d. Sarajevo, Telecom Inženjering Sarajevo Iznajmljivanje kamiona sandučara sa vozačem s dizalicom Otvoreni Centrotrans tranzit d.d. Sarajevo Sarajevo 16.10.2012. 105.000,00 Službeni glasnik BiH 105/12
BH Telecom d.d. Sarajevo, Telecom Inženjering Sarajevo Lot 1: Usluge iznajmljivanja rezačice za asfalti i beton (bez rukovaoca) za potrebe izgradnje objekata na području Tuzlanskog kantona Otvoreni Telefongradnja d.o.o. Kalesija 8.10.2012. 24.250,00 Službeni glasnik BiH 105/12
BH Telecom d.d. Sarajevo, Telecom Inženjering Sarajevo Usluge iznajmljivanja rezačice za asfalt i beton (bez rukovaoca) na području FBiH Otvoreni LIV ELEKTRONIK d.o.o. Sarajevo 7.11.2012. 56.400,00 Službeni glasnik BiH 105/12
BH Telecom d.d. Sarajevo, Telecom Inženjering Sarajevo Angažovanje radne snage (NK, KV i SSS) na poslovima izrade infrastrukture TK pristupnih mreža na području Federacije BiH Otvoreni TG GROUP d.o.o. Sarajevo 21.12.2012. 601.128,00 Službeni glasnik BiH 105/12
BH Telecom d.d. Sarajevo, Telecom Inženjering Sarajevo Iznajmljivanje kamiona kipera sa vozačem na području FBiH Otvoreni TG GROUP d.o.o. Sarajevo 24.12.2012. 177.000,00 Službeni glasnik BiH 105/12
BH Telecom d.d. Sarajevo, Telecom Inženjering Sarajevo Lot 1: Iznajmljivanje autodizalice na području Sarajevskog kantona Otvoreni Centrotrans tranzit d.d. Sarajevo Sarajevo 24.12.2012. 47.760,00 Službeni glasnik BiH 1/13
BH Telecom d.d. Sarajevo, Telecom Inženjering Sarajevo Lot 2: Iznajmljivanje autodizalice na području Tuzlanskog kantona Otvoreni Centrotrans tranzit d.d. Sarajevo Sarajevo 24.12.2012. 25.820,00 Službeni glasnik BiH 1/13
BH Telecom d.d. Sarajevo, Telecom Inženjering Sarajevo Lot 3: Iznajmljivanje autodizalice na području Zeničko-dobojskog kantona Otvoreni Centrotrans tranzit d.d. Sarajevo Sarajevo 24.12.2012. 26.620,00 Službeni glasnik BiH 1/13
BH Telecom d.d. Sarajevo, Telecom Inženjering Sarajevo Opravka oštećenih asfaltnih površina na području Sarajevskog kantona Otvoreni OXA d.o.o. Sarajevo 19.12.2012. 448.200,00 Službeni glasnik BiH 1/13
BH Telecom d.d. Sarajevo, Telecom Inženjering Sarajevo Elektromaterijal i oprema za 50 K-2 kontejnera Otvoreni TEP LIGHT d.o.o. Tuzla Tuzla 24.12.2012. 46.296,00 Službeni glasnik BiH 1/13
BH Telecom d.d. Sarajevo, Telecom Inženjering Sarajevo Elektromaterijal i oprema Otvoreni Euro - M d.o.o. Sarajevo 27.12.2012. 72.640,00 Službeni glasnik BiH 1/13
BH Telecom d.d. Sarajevo, Telecom Inženjering Sarajevo Lot 1: Usluga iznajmljivanja skladišnog prostora Otvoreni Telefongradnja d.o.o. Kalesija 3.12.2012. 50.315,00 Službeni glasnik BiH 3/13
BH Telecom d.d. Sarajevo, Telecom Inženjering Sarajevo Lot 2: Usluga iznajmljivanja skladišnog prostora Otvoreni LIV ELEKTRONIK d.o.o. Sarajevo 14.12.2012. 20.958,48 Službeni glasnik BiH 3/13
BH Telecom d.d. Sarajevo, Telecom Inženjering Sarajevo Usluga iznajmljivanja skladišnog prostora za potrebe skladištenja materijala neophodnog za izgradnju telekomunikacijskih objekata za potrebe Telecom Inženjeringa na području Kantona Sarajevo Otvoreni LIV ELEKTRONIK d.o.o. Sarajevo 23.11.2012. 49.950,00 Službeni glasnik BiH 3/13
BH Telecom d.d. Sarajevo, Telecom Inženjering Sarajevo Lot 1: Razvodni ormari 50 kom. za K-2 kontejner Otvoreni Deling d.o.o. Tuzla Tuzla 24.12.2012. 59.650,00 Službeni glasnik BiH 3/13
BH Telecom d.d. Sarajevo, Telecom Inženjering Sarajevo Lot 2: Protupožarna zaštita za 50 kom. K-2 kontejnera Otvoreni PROVING Inžinjering d.o.o. Sarajevo 24.12.2012. 10.500,00 Službeni glasnik BiH 3/13
BH Telecom d.d. Sarajevo, Telecom Inženjering Sarajevo Lot 1: Iznajmljivanje vibronabijača na području Srednje-bosanskog kantona Otvoreni LIV ELEKTRONIK d.o.o. Sarajevo 25.12.2012. 14.500,00 Službeni glasnik BiH 3/13
BH Telecom d.d. Sarajevo, Telecom Inženjering Sarajevo Lot 2: Iznajmljivanje vibronabijača na području Tuzlanskog kantona Otvoreni Telefongradnja d.o.o. Kalesija 25.12.2012. 23.600,00 Službeni glasnik BiH 3/13
BH Telecom d.d. Sarajevo, Telecom Inženjering Sarajevo Nabavka građevinskog materijala-cement Otvoreni Eurotransport d.o.o. Sarajevo Sarajevo 19.12.2012. 24.000,00 Službeni glasnik BiH 3/13
BH Telecom d.d. Sarajevo, Telecom Inženjering Sarajevo Signalne svjetiljke za noćno obilježavanje GSM stubova Otvoreni TEP LIGHT d.o.o. Tuzla Tuzla 16.1.2013. 69.820,00 Službeni glasnik BiH 6/13
BH Telecom d.d. Sarajevo, Telecom Inženjering Sarajevo Lot 1: Sukcesivna isporuka pneumatika sa demontažom starih, montažom i balansiranjem novih pneumatika za vozila Telecom Inženjeringa Otvoreni Unitrade d.o.o. Ljubuški 5.3.2013. 174.427,42 Službeni glasnik BiH 22/13
BH Telecom d.d. Sarajevo, Telecom Inženjering Sarajevo Lot 3: Sukcesivna isporuka pneumatika sa demontažom starih i montažom novih pneumatika za viljuškare Telecom Inženjeringa Otvoreni Unitrade d.o.o. Ljubuški 21.2.2013. 6.818,40 Službeni glasnik BiH 22/13
BH Telecom d.d. Sarajevo, Telecom Inženjering Sarajevo Lot 2: Servisiranje motornih vozila iz programa Volkswagen (putnički i teretni) Otvoreni AC QUATTRO d.o.o. Sarajevo 11.3.2013. 39,00 Službeni glasnik BiH 26/13