Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 64: Lijekovi iz Liste lijekova u bolničkoj zdravstvenoj zaštiti koji se mogu koristiti na teret sredstava fonda solidarnosti Federacije Bosne i Hercegovine Otvoreni HERCEGOVINALIJEK d.o.o. Mostar 17.01.2012. 5.076.682,80 Službeni glasnik BiH 21/12
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 65: Lijekovi iz Liste lijekova u bolničkoj zdravstvenoj zaštiti koji se mogu koristiti na teret sredstava fonda solidarnosti Federacije Bosne i Hercegovine Otvoreni HERCEGOVINALIJEK d.o.o. Mostar 17.01.2012. 1.372.923,50 Službeni glasnik BiH 21/12
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 66: Lijekovi iz Liste lijekova u bolničkoj zdravstvenoj zaštiti koji se mogu koristiti na teret sredstava fonda solidarnosti Federacije Bosne i Hercegovine Otvoreni HERCEGOVINALIJEK d.o.o. Mostar 17.01.2012. 729.602,40 Službeni glasnik BiH 21/12
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 67: Lijekovi iz Liste lijekova u bolničkoj zdravstvenoj zaštiti koji se mogu koristiti na teret sredstava fonda solidarnosti Federacije Bosne i Hercegovine Otvoreni UNIFARM d.o.o Lukavac 17.01.2012. 897.796,80 Službeni glasnik BiH 21/12
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Baraclude (Entecavir) tbl. 0,5mg i 1mg Pregovarački Phoenix d.o.o. Bijeljina 16.3.2012. 315.402,56 Službeni glasnik BiH 25/12
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Viread (Tenofovir disoproksil) f.tbl. 245mg Pregovarački Farmis d.o.o. Sarajevo 22.3.2012. 100.800,00 Službeni glasnik BiH 31/12
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH HUMIRA (adalimumab) inj. 40 mg Pregovarački HERCEGOVINALIJEK d.o.o. Mostar 24.4.2012. 301.012,82 Službeni glasnik BiH 36/12
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Heparin 25.000 I.J., 5 ml Pregovarački MGM FARM d.o.o. Kakanj 27.4.2012. 149.461,53 Službeni glasnik BiH 36/12
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH TASIGNA (Nilotinib) kaps. 150 mg i 200 mg Pregovarački MGM FARM d.o.o. Kakanj 23.4.2012. 655.521,64 Službeni glasnik BiH 36/12
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Herceptin (Trastuzumab), prašak za koncentrat za rastvor za infuziju 150 mg, 1 bočica Pregovarački HERCEGOVINALIJEK d.o.o. Mostar 12.6.2012. 2.877.777,77 Službeni glasnik BiH 48/12
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 1: Pružanje usluga koje se finansiraju iz sredstava fonda solidarnosti Federacije Bosne i Hercegovine, za 2012. godinu Pregovarački JU KLINIČKA BOLNICA Zenica 24.5.2012. 418.258,00 Službeni glasnik BiH 48/12
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 2: Pružanje zdravstvenih usluga koje se finansiraju iz sredstava fonda solidarnosti Federacije Bosne i Hercegovine, za 2012. godinu Pregovarački RMC Dr. Safet Mujić Mostar Mostar 21.5.2012. 52.578,00 Službeni glasnik BiH 48/12
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 3: Pružanje zdravstvenih usluga koje se finansiraju iz sredstava fonda solidarnosti Federacije Bosne i Hercegovine, za 2012. godinu Pregovarački ZU Kantonalna bolnica Dr. Irfan Ljubijankić Bihać Bihać 23.5.2012. 37.235,00 Službeni glasnik BiH 48/12
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 4: Pružanje zdravstvenih usluga koje se finansiraju iz sredstava fonda solidarnosti Federacije Bosne i Hercegovine, za 2012. godinu Pregovarački JU Opća bolnica Prim.dr. Abdulah Nakaš Sarajevo Sarajevo 11.6.2012. 111.826,00 Službeni glasnik BiH 48/12
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 5: Pružanje zdravstvenih usluga koje se finansiraju iz sredstava fonda solidarnosti Federacije Bosne i Hercegovine, za 2012. godinu Pregovarački Klinička bolnica Mostar Mostar 6.6.2012. 4.655.187,00 Službeni glasnik BiH 48/12
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 6: Pružanje zdravstvenih usluga koje se finansiraju iz sredstava fonda solidarnosti Federacije Bosne i Hercegovine, za 2012. godinu Pregovarački Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Sarajevo 4.6.2012. 13.640.382,00 Službeni glasnik BiH 48/12
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 7: Pružanje zdravstvenih usluga koje se finansiraju iz sredstava fonda solidarnosti Federacije Bosne i Hercegovine, za 2012. godinu Pregovarački Univerzitetski klinički centar Tuzla Tuzla 28.5.2012. 9.563.840,00 Službeni glasnik BiH 48/12
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 8: Pružanje zdravstvenih usluga koje se finansiraju iz sredstava fonda solidarnosti Federacije Bosne i Hercegovine, za 2012. godinu Pregovarački Specijalna bolnica Centar za srce BH Tuzla Tuzla 12.6.2012. 4.769.483,00 Službeni glasnik BiH 48/12
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 9: Pružanje zdravstvenih usluga koje se finansiraju iz sredstava fonda solidarnosti Federacije Bosne i Hercegovine, za 2012. godinu Pregovarački Zavod za transfuzijsku medicinu FBiH Sarajevo 6.6.2012. 60.000,00 Službeni glasnik BiH 48/12
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 1: OPV -oralna polio virusna vakcina (zivo, oralno cjepivo protiv dječije paralize) Otvoreni MEDIMPEX d.o.o. Sarajevo 25.6.2012. 49.200,00 Službeni glasnik BiH 56/12
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 2: Hep B Otvoreni PHARMA-MAAC d.o.o. Sarajevo 3.7.2012. 242.460,00 Službeni glasnik BiH 56/12
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 3: Antirabično monodozno cjepivo Otvoreni PHARMA-MAAC d.o.o. Sarajevo 3.7.2012. 102.500,00 Službeni glasnik BiH 56/12
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 5: BCG (cjepivo protiv tuberkuloze) Otvoreni PHARMA-MAAC d.o.o. Sarajevo 3.7.2012. 266.000,00 Službeni glasnik BiH 56/12
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 6: DT - difterija, tetanus- pro adultis Otvoreni PHARMA-MAAC d.o.o. Sarajevo 3.7.2012. 29.400,00 Službeni glasnik BiH 56/12
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 7: DT- difterija, tetanus-pediatric Otvoreni PHARMA-MAAC d.o.o. Sarajevo 3.7.2012. 10.860,00 Službeni glasnik BiH 56/12