JP Željeznice FBiH

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JP Željeznice FBiH Lot 2: Kablovi za SS uređaje Otvoreni TELECONSULT INT d.o.o. Zenica 6.5.2014. 48.873,00 Službeni glasnik BiH 39/14
JP Željeznice FBiH Lot 4: NN vodovi za željeznička vozila Otvoreni Unatel d.o.o. Bihać 8.5.2014. 59.350,00 Službeni glasnik BiH 39/14
JP Željeznice FBiH Lot 5: Visokonaponski kablovi za željeznička vozila Otvoreni Unatel d.o.o. Bihać 8.5.2014. 57.860,00 Službeni glasnik BiH 39/14
JP Željeznice FBiH Servisiranje pumpi brizgaljki Otvoreni OBRTNIČKA DJELATNOST TAF-1 Breza 27.8.2014. 105.600,00 Službeni glasnik BiH 71/14
JP Željeznice FBiH Lot 1: Boje i lakovi za AKZ sa pratećim materijalima Otvoreni CHEMO COMMERCE d.o.o. Široki Brijeg Široki Brijeg 25.4.2014. 187.826,89 Službeni glasnik BiH 73/14
JP Željeznice FBiH Lot 2: Pomoćni alati za AKZ Otvoreni CHEMO COMMERCE d.o.o. Široki Brijeg Široki Brijeg 25.4.2014. 6.262,43 Službeni glasnik BiH 73/14
JP Željeznice FBiH 12 kompleta osovinskih slogova sa reduktorima i krajnjim uležištenjima za lokomotive serije 441 Otvoreni FARANG TSC d.o.o. Sarajevo 27.8.2014. 983.400,00 Službeni glasnik BiH 73/14
JP Željeznice FBiH Lot 1: Rezervni dijelovi za el lokomotive - pneumatski dio Otvoreni TRABUS d.o.o. Sarajevo 15.10.2014. 339.026,64 Službeni glasnik BiH 85/14
JP Željeznice FBiH Lot 1- Vršenje zdravstvenih pregleda željezničkih radnika Otvoreni Dom zdravlja Dr. Mustafa Šehović Tuzla Tuzla 19.12.2014. 30.664,25 SG 01/15
JP Željeznice FBiH Lot 2- Vršenje zdravstvenih pregleda željezničkih radnika Otvoreni KANTONALNI ZAVOD ZA MEDICINU RADA Zenica 23.12.2014. 15.500,00 SG 01/15
JP Željeznice FBiH Revizija vučnih motora, glavnih transformatora, glavnih generatora, glavnih prigušnica i ARNO pretvarača na šinskim vučnim vozilima Otvoreni ELEKTROREMONT d.d Banovići 19.12.2014. 463.702,40 SG 01/15
JP Željeznice FBiH Herbicidi sa pratećim okvašivačemem, za potrebe Javnog preduzeća Željeznice Federacije BiH Otvoreni Poljovet d.o.o. Gradačac 19.12.2014. 87.523,00 SG 03/15
JP Željeznice FBiH Kran za radionicu Čapljina nosivosti 20 tona i radionicu Zenica nosivosti 25 tona Otvoreni Fining d.o.o. Gračanica 3.12.2014. 238.000,00 SG 15/15
JP Željeznice FBiH Lot 1- Dizel gorivo za pogon šinskih vozila za 2015. godinu Otvoreni HIFA-PETROL d.o.o. Vogošća 16.1.2015. 320.783,84 SG 15/15
JP Željeznice FBiH Lot 2- Dizel gorivo za pogon šinskih vozila za 2015. godinu Otvoreni HIFA-PETROL d.o.o. Vogošća 16.1.2015. 1.172.269,60 SG 15/15
JP Željeznice FBiH Lot 3- Dizel gorivo za pogon šinskih vozila za 2015. godinu Otvoreni HIFA-PETROL d.o.o. Vogošća 16.1.2015. 663.662,40 SG 15/15
JP Željeznice FBiH Lot 4- Dizel gorivo za pogon šinskih vozila za 2015. godinu Otvoreni HIFA-PETROL d.o.o. Vogošća 16.1.2015. 2.944.267,36 SG 15/15
JP Željeznice FBiH Lot 5- Dizel gorivo za pogon šinskih vozila za 2015. godinu Otvoreni HIFA-PETROL d.o.o. Vogošća 16.1.2015. 262.744,35 SG 15/15
JP Željeznice FBiH Izvođenje radova na izgradnji radionice VV i OŠV Zenica, a koji se odnose na projekte vanjskog uređenja i pristupnog puta M 17. Otvoreni MGV Gradnja d.o.o. Zavidovići 16.1.2015. 985.322,63 SG 15/15
JP Željeznice FBiH Lož ulje za grejnu sezonu 2014/2015 Otvoreni HIFA-PETROL d.o.o. Vogošća 6.2.2015. 367.200,00 SG 15/15
JP Željeznice FBiH Kompletiranje osovinskih slogova, sa ugradnjom novog zupčanika, uležištenja za reduktor te krajnjih uležištenja sa kućištima na osovinskim slogovima lokomotive 441 - 20 (dvadeset) komada. Otvoreni FARANG TSC d.o.o. Sarajevo 25.3.2015. 933.200,00 SG 39/15
JP Željeznice FBiH Prosušenja oštrobridno rezana borova daska Otvoreni PRO INVEST d.o.o. Doboj 8.5.2015. 248.400,00 SG 39/15
JP Željeznice FBiH Nabavka roba - Materijal za solarne mazalice Otvoreni HY-POWER-FLEXOMATIC d.o.o. za proizvodnju, promet i usluge Bijeljina 8.5.2015. 147.585,00 SG 39/15
JP Željeznice FBiH Službena odjeća i obuća Otvoreni Zenko d.o.o. Zenica 6.7.2015. 1.333.969,00 SG 57/15
JP Željeznice FBiH Nabavka roba: monoblok točkovi ?920mm za vagone, sa uslugom naprešavanja na osovine Otvoreni METALKA TRADE d.o.o. Sarajevo 21.7.2015. 1.517.500,00 SG 61/15