JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Hidroelektrane na Neretvi, Jablanica

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Hidroelektrane na Neretvi, Jablanica Nabavka transformatora uzbude i transformatora vlastite potrošnje za agregat br. 3 HE Salakovac, Podružnica Hidroelektrane na Neretvi Jablanica Otvoreni Commerce Engineering d.o.o. Mostar Mostar 10.12.2013. 69.900,00 Službeni glasnik BiH 2/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Hidroelektrane na Neretvi, Jablanica Ronilačke usluge u pogonu HE Jablanica Otvoreni RK NERETVA-Mostar Mostar 10.1.2014. 15.000,00 Službeni glasnik BiH 4/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Hidroelektrane na Neretvi, Jablanica Uređenje turbinskog prostora nakon rekonstrukcije rashladnog i drenažnog sistema u pogonu HE Jablanica Otvoreni Visak d.o.o. Mostar 10.1.2014. 34.586,37 Službeni glasnik BiH 4/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Hidroelektrane na Neretvi, Jablanica Lot 2- Nabavka ribe jezerske pastrmke uzrasta (15 - 20) cm za poribljavanje voda sliva rijeke Neretve u ribolovnom području - ribolovna zona Mostar koje koristi Udruženje/Udruga sportskih ribolovaca Neretva 1933 - Mostar, 4.950 komada Otvoreni Modena d.o.o. Konjic Konjic 31.1.2014. 9.355,50 Službeni glasnik BiH 14/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Hidroelektrane na Neretvi, Jablanica Lot 3- Nabavka ribe jezerska zlatovčica uzrasta (15 - 25) cm za poribljavanje voda sliva rijeke Neretve u ribolovnom području - ribolovna zona Jablanica i Mostar koje koristi Udruženje/Udruga sportskih ribolovaca Glavatica - Jablanica i Neretva 1933 - Mostar, 7.850 komada Otvoreni LAKS EXPORT-IMPORT d.o.o. Mostar 12.2.2014. 21.780,00 Službeni glasnik BiH 14/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Hidroelektrane na Neretvi, Jablanica Lot 4- Nabavka ribe kalifornijske pastrmke uzrasta (15 - 20) cm za poribljavanje voda sliva rijeke Neretve u ribolovnom području - ribolovna zona Mostar koje koristi Udruženje/Udruga sportskih ribolovaca Neretva 1933 - Mostar, 9.900 komada Otvoreni Modena d.o.o. Konjic Konjic 12.2.2014. 16.731,00 Službeni glasnik BiH 14/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Hidroelektrane na Neretvi, Jablanica Lot 5- Nabavka ribe potočne zlatovčice uzrasta (15 - 20) cm za poribljavanje voda sliva rijeke Neretve u ribolovnom području - ribolovna zona Mostar koje koristi Udruženje/Udruga sportskih ribolovaca Neretva 1933 - Mostar, 3.600 komada Otvoreni LAKS EXPORT-IMPORT d.o.o. Mostar 12.2.2014. 10.080,00 Službeni glasnik BiH 14/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Hidroelektrane na Neretvi, Jablanica Lot 1- Poribljavanje voda sliva rijeke Neretve potočnom pastrmkom uzrasta (3- 5) cm, 56.500 komada Otvoreni LAKS EXPORT-IMPORT d.o.o. Mostar 3.2.2014. 28.250,00 Službeni glasnik BiH 14/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Hidroelektrane na Neretvi, Jablanica Lot 2- Poribljavanje voda sliva rijeke Neretve potočnom pastrmkom uzrasta (10- 15) cm, 38.500 komada Otvoreni LAKS EXPORT-IMPORT d.o.o. Mostar 3.2.2014. 25.025,00 Službeni glasnik BiH 14/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Hidroelektrane na Neretvi, Jablanica Lot 3- Poribljavanje voda sliva rijeke Neretve potočnom pastrmkom uzrasta (25- 30) cm, 6.500 komada Otvoreni LAKS EXPORT-IMPORT d.o.o. Mostar 22.1.2014. 18.850,00 Službeni glasnik BiH 14/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Hidroelektrane na Neretvi, Jablanica Lot 4- Poribljavanje voda sliva rijeke Neretve mekousnom pastrmkom uzrasta (3- 5) cm, 14.000 komada Otvoreni LAKS EXPORT-IMPORT d.o.o. Mostar 22.1.2014. 49.000,00 Službeni glasnik BiH 14/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Hidroelektrane na Neretvi, Jablanica Lot 1- Nabavka provodnih i potpornih izolatora 6,3 kV za pogon HE Jablanica Otvoreni INELEX d.o.o. Sarajevo 13.11.2013. 62.838,00 Službeni glasnik BiH 16/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Hidroelektrane na Neretvi, Jablanica Nabavka prehrambenih artikala i bezalkoholnih pića Otvoreni GOLD MIGNON d.o.o. Sarajevo 6.5.2013. 29.856,95 Službeni glasnik BiH 20/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Hidroelektrane na Neretvi, Jablanica Lot 1: Nabavka mlijeka i mliječnih proizvoda Otvoreni Vila d.o.o. Jablanica 23. 12. 2013. 15.019,50 Službeni glasnik BiH 20/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Hidroelektrane na Neretvi, Jablanica Lot 2: Nabavka svježeg mesa Otvoreni TUD Maksimić komerc d.o.o. Konjic 13. 12. 2013. 32.467,50 Službeni glasnik BiH 20/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Hidroelektrane na Neretvi, Jablanica Lot 3: Nabavka svježe ribe Otvoreni LAKS EXPORT-IMPORT d.o.o. Mostar 16. 12. 2013. 6.205,00 Službeni glasnik BiH 20/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Hidroelektrane na Neretvi, Jablanica Lot 4: Nabavka hljeba Otvoreni P.I. GRADSKA PEKARA d.o.o. Jablanica 17. 12. 2013. 10.050,00 Službeni glasnik BiH 20/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Hidroelektrane na Neretvi, Jablanica Održavanje teretnih vozila i autobusa Otvoreni Hercegovina auto d.d. Mostar 12.8.2013 22.000,00 Službeni glasnik BiH 20/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Hidroelektrane na Neretvi, Jablanica Nabavka elektromaterijala za potrebe pogona i sektora Podružnice Hidroelektrane na Neretvi Jablanica Otvoreni Elektro-Mir d.o.o. Mostar 21.3.2014. 45.536,18 Službeni glasnik BiH 28/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Hidroelektrane na Neretvi, Jablanica Nabavka pumpnog hidrauličkog industrijskog agregata za pritezanje i odvijanje vijaka i navrtki Otvoreni Inter-com d.o.o. Zenica 10.3.2014. 18.595,00 Službeni glasnik BiH 28/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Hidroelektrane na Neretvi, Jablanica LOT 1: Građevinski radovi na sanaciji podslaplja bujične pregrade br. 1 na rijeci Drežanci u zoni akumulacije HE Salakovac Otvoreni AMITEA d.o.o. Mostar Mostar 28.4.2014. 31.801,70 Službeni glasnik BiH 39/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Hidroelektrane na Neretvi, Jablanica LOT 2: Građevinski radovi na sanaciji bujične pregrade br. 5 na rijeci Baščici u Idbru u zoni akumulacije HE Jablanica; Otvoreni RAD d.d. Konjic 25.4.2014. 34.976,85 Službeni glasnik BiH 39/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Hidroelektrane na Neretvi, Jablanica LOT 3: Građevinski radovi na sanaciji korita bujice Suhi do u zoni akumulacije HE Jablanica Otvoreni AGI d.o.o. Konjic 25.4.2014. 36.522,61 Službeni glasnik BiH 39/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Hidroelektrane na Neretvi, Jablanica LOT 4: Uklanjanje- čišćenje suspendovanog nanosa i sanacija bujične pregrade br. 1 na bujici Lučki potok u zoni akumulacije HE Grabovica Otvoreni G T R d.o.o. Mostar 15.4.2014. 6.650,00 Službeni glasnik BiH 39/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Hidroelektrane na Neretvi, Jablanica LOT 5: Uklanjanje-čišćenje suspendovanog nanosa i sanacija bujične pregrade br. 4 na bujici Bijela u zoni akumulacije HE Salakovac Otvoreni G T R d.o.o. Mostar 24.4.2014. 11.941,20 Službeni glasnik BiH 39/14