Brčko Distrikt BiH

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Brčko Distrikt BiH Lot 12: Nastavak asfaltiranja puta od mosta u zaseoku Cvijanovići prema pravoslavno groblju, MZ Bijela Pregovarački Bijeljina put d.o.o. Bijeljina 12.10.2011. 14.961,38 Službeni glasnik BiH 90/11
Brčko Distrikt BiH Lot 13: Nastavak započete izgradnje asfaltiranja cesta na dijelu Anđići-Šajkanovići prema katoličkom groblju, MZ Bijela Pregovarački Bijeljina put d.o.o. Bijeljina 12.10.2011. 6.195,15 Službeni glasnik BiH 90/11
Brčko Distrikt BiH Lot 14: Nastavak asfaltiranja puta Jokići, MZ Dubrave Pregovarački ROADING d.o.o. Gračanica 12.10.2011. 3.371,94 Službeni glasnik BiH 90/11
Brčko Distrikt BiH Lot 15: Izgradnja dijela nogostupa-pječake staze od pošte prema raskrižju Donje Skakave, MZ Seonjaci Pregovarački Pekić gradnja d.o.o. Brčko 12.10.2011. 1.224,99 Službeni glasnik BiH 90/11
Brčko Distrikt BiH Lot 16: Nastavak radova na asfaltiranju puta od diskoteke Valentino prema željezničkoj stanici, MZ Bijela Pregovarački Bijeljina put d.o.o. Bijeljina 12.10.2011. 1.653,44 Službeni glasnik BiH 90/11
Brčko Distrikt BiH Lot 17: Zamjena kolovoza u izbjegličnom naselju Prutače na putu od džamije prema kući Sabita Pregovarački ROADING d.o.o. Gračanica 12.10.2011. 10.738,26 Službeni glasnik BiH 90/11
Brčko Distrikt BiH Lot 18: Nastavak asfaltiranja ulice Mostarska od br. 205 do br. 215 (Suljo), MZ Brod Pregovarački Pekić gradnja d.o.o. Brčko 12.10.2011. 23.068,30 Službeni glasnik BiH 90/11
Brčko Distrikt BiH Lot 19: Zamjena kolovoza u ulici Bašeskije od br. 63 do br. 89, MZ Broduša Pregovarački Pekić gradnja d.o.o. Brčko 12.10.2011. 4.076,28 Službeni glasnik BiH 90/11
Brčko Distrikt BiH Lot 20: Asfaltiranje dionice puta, spoj aerodrom baza MC Govern, MZ Brod Pregovarački Pekić gradnja d.o.o. Brčko 12.10.2011. 18.489,28 Službeni glasnik BiH 90/11
Brčko Distrikt BiH Lot 22: Asfaltiranje dijela ul. Ulički put (prva ulica lijevo od kućnog broj 1) MZ Gluhakovac Pregovarački ROADING d.o.o. Gračanica 12.10.2011. 10.864,62 Službeni glasnik BiH 90/11
Brčko Distrikt BiH Lot 23: Dovršetak asfaltiranja puta - ulaz u Lipovac, lijevo prije pruge u dužini od 240 m, MZ Lipoovac Pregovarački Bijeljina put d.o.o. Bijeljina 12.10.2011. 8.879,13 Službeni glasnik BiH 90/11
Brčko Distrikt BiH Lot 24: Radovi na asfaltiranju dijela puta Guvno-Koreja, MZ Šatorovići Pregovarački ARAPOVAC PUTEVI d.o.o. Čelić 12.10.2011. 3.517,02 Službeni glasnik BiH 90/11
Brčko Distrikt BiH Lot 25: Radovi na asfaltiranju dijela puta Koreja-Guvno, MZ Šatorovići Pregovarački ROADING d.o.o. Gračanica 12.10.2011. 2.480,40 Službeni glasnik BiH 90/11
Brčko Distrikt BiH Lot 26: Izgradnja trotoara u Šatorovićima od Ahmetovića prema školi, MZ Šatorovići Pregovarački ARAPOVAC PUTEVI d.o.o. Čelić 12.10.2011. 3.597,75 Službeni glasnik BiH 90/11
Brčko Distrikt BiH Lot 27: Nastavak rekonstrukcija puta u zaseoku Jajići-Nikolići, MZ Štrepci Pregovarački ROADING d.o.o. Gračanica 12.10.2011. 1.327,95 Službeni glasnik BiH 90/11
Brčko Distrikt BiH Lot 28: Nastavak rekonstrukcije puta Nikolići-Salatovići-Jajići, MZ Štrepci Pregovarački ROADING d.o.o. Gračanica 12.10.2011. 1.125,54 Službeni glasnik BiH 90/11
Brčko Distrikt BiH Lot 29: MZ Dizdaruša-Izgradnja ul. Džemala Bijedića-I faza Pregovarački Pekić gradnja d.o.o. Brčko 12.10.2011. 10.499,58 Službeni glasnik BiH 90/11
Brčko Distrikt BiH Lot 30: Nastavak asfalt. puta u zaseoku Zarići prema kući Raje Mitrovića, MZ Slijepčev Pregovarački Bijeljina put d.o.o. Bijeljina 12.10.2011. 4.328,17 Službeni glasnik BiH 90/11
Brčko Distrikt BiH Lot 31: Nastavak asfaltiranja puta Raželjevo-Krušik-Sandići, kraj groblja Pregovarački Bijeljina put d.o.o. Bijeljina 12.10.2011. 12.154,89 Službeni glasnik BiH 90/11
Brčko Distrikt BiH Lot 32: Asfaltiranje dionice puta od zaseoka Gavrići prema Kostićima prema Brezovom Polju-Novo naselje MZ Brezovo polje selo Pregovarački Bijeljina put d.o.o. Bijeljina 12.10.2011. 5.286,18 Službeni glasnik BiH 90/11
Brčko Distrikt BiH Lot 33: Asfaltiranje dionice puta Kisići-Miloševići-Teskići, MZ Ražljevo Pregovarački Bijeljina put d.o.o. Bijeljina 12.10.2011. 20.284,29 Službeni glasnik BiH 90/11
Brčko Distrikt BiH Lot 34: Nastavak asfaltiranja puta Gornja Mala (pored kuće Milutina Radovanovića) prema Petkovači-MZ Brezovo Polje Pregovarački Bijeljina put d.o.o. Bijeljina 12.10.2011. 6.621,54 Službeni glasnik BiH 90/11
Brčko Distrikt BiH Lot 35: Nastavak rekonstrukcije puta Gredice 2 -Sandići,MZ Gredice 2 Pregovarački Bijeljina put d.o.o. Bijeljina 12.10.2011. 11.958,69 Službeni glasnik BiH 90/11
Brčko Distrikt BiH Lot 36: Rekonstrukcija mosta na putu palanka-Boće preko rijeke Brke u MZ Palanka Pregovarački ROADING d.o.o. Gračanica 12.10.2011. 64.131,15 Službeni glasnik BiH 90/11
Brčko Distrikt BiH Lot 37: Završetak izgradnje mosta na rijeci Lužnici, MZ Boderište Pregovarački Pekić gradnja d.o.o. Brčko 12.10.2011. 4.541,94 Službeni glasnik BiH 90/11