Ministarstvo unutrašnjih poslova KS

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Ministarstvo unutrašnjih poslova KS Lot 1: Sredstva za čišćenje Otvoreni Inter-com d.o.o. Zenica 31.1.2012. 6.781,19 Službeni glasnik BiH 27/12
Ministarstvo unutrašnjih poslova KS Lot 2: Potrošni materijal za higijenu Otvoreni R&S d.o.o. Sarajevo 31.1.2012. 9.219,23 Službeni glasnik BiH 27/12
Ministarstvo unutrašnjih poslova KS Lot 3: Sanitarna kozmetika Otvoreni R&S d.o.o. Sarajevo 31.1.2012. 7.714,91 Službeni glasnik BiH 27/12
Ministarstvo unutrašnjih poslova KS Lot 1: Nabavka računara kom 44 nabavka laptopa kom 2 nabavka notebook kom 4 nabavka LCD monitora kom. 10 nabavka servera kom. 1 Otvoreni KODEKS d.o.o. Sarajevo 15.3.2012. 59.084,63 Službeni glasnik BiH 27/12
Ministarstvo unutrašnjih poslova KS Lot 4: Antivirusni softwer Otvoreni Ping d.o.o. Sarajevo Sarajevo 5.3.2012. 8.594,02 Službeni glasnik BiH 27/12
Ministarstvo unutrašnjih poslova KS Lot 5: Tablet za digitalni potpis (biometrijski pasoš) kom. 15 Otvoreni Ping d.o.o. Sarajevo Sarajevo 7.3.2012. 7.720,24 Službeni glasnik BiH 27/12
Ministarstvo unutrašnjih poslova KS Lot 1: I PU (Sjedište Ministarstva, Jedinica za podršku i Jedinica za specijalističku podršku, Opština Centar, Opština Stari Grad) Otvoreni HIFA d.o.o. Tešanj 22.3.2012. 206.755,00 Službeni glasnik BiH 31/12
Ministarstvo unutrašnjih poslova KS Lot 2: II PU (Jedinica za saobraćaj, Sektor za podršku i Sektor za administraciju,Odjeljenje za razvoj načela i zaštitu tajnih podataka, Odjeljenje za borbu protiv zloupotreba opojnih droga i Odjeljenje za edukaciju (Opština Novo Sarajevo) Otvoreni GREEN OIL d.o.o. Sarajevo Sarajevo 22.3.2012. 220.656,00 Službeni glasnik BiH 31/12
Ministarstvo unutrašnjih poslova KS Lot 4: IV PU ( Opština Ilidža, Opština Trnovo ) Otvoreni Proming d.o.o. Bugojno Bugojno 22.3.2012. 84.914,53 Službeni glasnik BiH 31/12
Ministarstvo unutrašnjih poslova KS Lot 6: V PU ( lokacija Opština Vogošća) Otvoreni HIFA d.o.o. Tešanj 22.3.2012. 46.123,19 Službeni glasnik BiH 31/12
Ministarstvo unutrašnjih poslova KS Nabavka muških i ženskih cipela, muških i ženskih taktičkih čizama radno-taktičke unifome za policijske službenike Otvoreni Subito d.o.o. Tuzla Tuzla 24.4.2012. 138.600,00 Službeni glasnik BiH 47/12
Ministarstvo unutrašnjih poslova KS Sukcesivna nabavka fotomaterijala za potrebe Ministarstvo unutrašnjih poslova-a KS Pregovarački SPARTAK ZB Lukavac 8.5.2012. 0,00 Službeni glasnik BiH 48/12
Ministarstvo unutrašnjih poslova KS Sukcesivno servisiranje m/v marke Rexton za potrebe Ministarstvo unutrašnjih poslova-a KS Pregovarački CENTAR GROZDANOVIĆ d.o.o. Sarajevo 8.5.2012. 75,00 Službeni glasnik BiH 48/12
Ministarstvo unutrašnjih poslova KS Lot 1: Nabavka printera Otvoreni Racional d.o.o. Sarajevo 31.5.2012. 17.202,00 Službeni glasnik BiH 48/12
Ministarstvo unutrašnjih poslova KS Lot 2: Nabavka UPS-ova Otvoreni ENERGOINVEST - SUE d.d Sarajevo 31.5.2012. 6.590,00 Službeni glasnik BiH 48/12
Ministarstvo unutrašnjih poslova KS Lot 3: Nabavka kopir aparata, telefax i telefona Otvoreni Racional d.o.o. Sarajevo 31.5.2012. 29.682,00 Službeni glasnik BiH 48/12
Ministarstvo unutrašnjih poslova KS Lot 4: Nabavka kancelarijskih mašina Otvoreni R&S d.o.o. Sarajevo 31.5.2012. 2.755,17 Službeni glasnik BiH 48/12
Ministarstvo unutrašnjih poslova KS Lot 1: Nabavka auto guma Otvoreni AUTOELEKTRA d.o.o. Sarajevo Sarajevo 6.6.2012. 63.110,00 Službeni glasnik BiH 48/12
Ministarstvo unutrašnjih poslova KS Lot 2: Nabavka akumulatora, sijalica i autokozmetike Otvoreni AUTOELEKTRA d.o.o. Sarajevo Sarajevo 6.6.2012. 16.230,00 Službeni glasnik BiH 48/12
Ministarstvo unutrašnjih poslova KS Lot 1: Usluge dezinfekcije Otvoreni Sanitacija d.o.o. Sarajevo 28.6.2012. 6.489,17 Službeni glasnik BiH 58/12
Ministarstvo unutrašnjih poslova KS Lot 2: Usluge dezinsekcije Otvoreni Sanitacija d.o.o. Sarajevo 28.6.2012. 2.562,15 Službeni glasnik BiH 58/12
Ministarstvo unutrašnjih poslova KS Lot 9: Nabavka dopunskih dijelova radno taktičke uniforme Otvoreni MEN d.o.o. Travnik Travnik 10.7.2012. 72.600,00 Službeni glasnik BiH 79/12
Ministarstvo unutrašnjih poslova KS Usluge tehničkog pregleda motornih vozila (redovni, vanredni i periodični tehnički pregled za vozila predviđena Pravilnikom o tehničkim pregledima vozila) Otvoreni Osing d.o.o Sarajevo 3.9.2012. 53.344,00 Službeni glasnik BiH 79/12
Ministarstvo unutrašnjih poslova KS Lot 1: Servisiranje kopir aparata marke Xerox u periodu od godinu dana Otvoreni FACIT d.o.o. Sarajevo Sarajevo 3.9.2012. 2,00 Službeni glasnik BiH 79/12
Ministarstvo unutrašnjih poslova KS Lot 2: Servisiranje kopir aparata marke Minolta Otvoreni Digital line d.o.o. Sarajevo 3.9.2012. 8,00 Službeni glasnik BiH 79/12