JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Čišćenje i uređenje radnih površina u 2012. godini u Podružnici Termoelektrana Kakanj Kakanj Otvoreni SJAJ-S d.o.o. Kakanj 15.6.2012. 74.464,80 Službeni glasnik BiH 48/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Popravak i zamjena oštećene izolacije na kotlu, u strojarnici i elektrofilteru bloka 5 u Podružnici Termoelektrana Kakanj Kakanj Otvoreni VIG d.o.o. Kakanj 21.6.2012. 15.358,50 Službeni glasnik BiH 50/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Nabavka termoizolacionog materijala-mineralne vune u Podružnicu Termoelektrana Kakanj Kakanj Otvoreni Senigor d.o.o. Sarajevo 27.6.2012. 21.765,81 Službeni glasnik BiH 52/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Mjerenje radioaktivnosti u procesu proizvodnje električne energije u bližoj okolini Podružnice Termoelektrana Kakanj Kakanj, kao i radiološka ispitivanja u ekološkom lancu za Podružnicu Termoelektrana Kakanj Kakanj Pregovarački Veterinarski fakultet Sarajevo Sarajevo 21.6.2012. 20.580,00 Službeni glasnik BiH 52/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Nabavka vatrostalnog materijala u Podružnicu Termoelektrana Kakanj Kakanj Otvoreni TERMOTEHNIK d.o.o. Zenica 5.7.2012. 44.800,00 Službeni glasnik BiH 54/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Demontaža postoješeg 123 kV prekidača tipa SFE 13 i montaža novog 123 kV prekidača tipa SFEL 12 u polju Trafo 31,5MVA u 123 kV postrojenju Podružnice Termoelektrana Kakanj Kakanj Otvoreni Deling d.o.o. Tuzla Tuzla 4.7.2012. 18.950,00 Službeni glasnik BiH 54/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Nabavka dijelova za potpalni sistem kotla u Podružnicu Termoelektrana Kakanj Kakanj Otvoreni STEED B&S d.o.o. Tuzla 28.6.2012. 19.750,00 Službeni glasnik BiH 54/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Napojna jedinica sa kućištem i nosačima i Hard disk sa SW/IBS Pregovarački Siemens d.o.o. Sarajevo 28.6.2012. 11.670,00 Službeni glasnik BiH 54/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Angažovanje radnika u Pogonu Proizvodnja odnosno u pogonima hemijske pripreme i prerade vode kao i tretmana otpadnih voda za obavljanje poslova prema tehničkim specifikacijama i prilozima uz tehničke specifikacije sa opisom poslova i radnih zadataka Otvoreni TERMOMONTAŽA d.o.o. Kakanj 4.7.2012. 91.811,00 Službeni glasnik BiH 54/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Lot 1: Zaštitni šljemovi, naočale, štitnici, zaštitne rukavice i sanitetska oprema Otvoreni ANNOA d.o.o. Tuzla Tuzla 30.4.2012. 10.117,00 Službeni glasnik BiH 58/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Lot 3: Zaštitna i radna odjeća za profesionalnu upotrebu Otvoreni Koteks d.o.o. Tešanj 10.5.2012. 36.025,00 Službeni glasnik BiH 58/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Lot 4: Zaštitna oprema Otvoreni Koteks d.o.o. Tešanj 10.5.2012. 8.690,00 Službeni glasnik BiH 58/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Motorna ulja i masti prema tehničkoj specifikaciji Otvoreni LIFE-OIL d.o.o. Tešanj 9.10.2012. 76.437,68 Službeni glasnik BiH 83/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Nabavka čeličnih profila u Podružnicu Termoelektrana Kakanj, Kakanj Otvoreni Treasure d.o.o. Zenica 3.9.2012. 43.612,48 Službeni glasnik BiH 83/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Nabavka lanca grebača šljake u Podružnicu Termoelektrana Kakanj, Kakanj Otvoreni TBS TRADE d.o.o. Živinice 10.10.2012. 29.100,00 Službeni glasnik BiH 83/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Čišćenje, odvoz i odlaganje mulja, šljake, otpadnih i zauljenih voda sa postrojenja hemijske pripreme i prerade vode u 2012. godini za potrebe Podružnice Termoelektrana Kakanj, Kakanj Otvoreni DELTA PETROL d.o.o. Kakanj Kakanj 29.8.2012. 109.189,50 Službeni glasnik BiH 83/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Nabavka rezervnih dijelova za kotlovsko postrojenje u Podružnicu Termoelektrana Kakanj Kakanj Otvoreni NITAL d.o.o. Zenica 3.9.2012. 79.546,45 Službeni glasnik BiH 83/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Remont cijevnog sistema kotla bloka 5 u Podružnici Termoelektrana Kakanj, Kakanj Otvoreni TERMOELEKTRO d.o.o. Brčko 7.9.2012. 68.959,00 Službeni glasnik BiH 83/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Nabavka kompresora za uređaj za pretakanje SF6 gasa u Podružnicu Termoelektrana Kakanj, Kakanj Otvoreni Timko d.o.o. Brčko 6.9.2012. 22.593,68 Službeni glasnik BiH 83/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Angažovanje vatrogasaca po jedan u svakoj smjeni u 2012. godini Pregovarački Opština Kakanj-Općinski Načelnik Kakanj 18.9.2012. 94.520,40 Službeni glasnik BiH 83/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Popravak VN elektromotora 630 kW, 990 o/min za potrebe Podružnice Termoelektrana Kakanj, Kakanj Pregovarački ELEKTROREMONT d.d Banovići 5.9.2012. 39.329,08 Službeni glasnik BiH 83/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Nabavka hladnjaka vodikova gospodarstva bloka 6 u TE Kakanj Otvoreni Rudstroj d.d. Kakanj Kakanj 18.10.2012. 49.000,00 Službeni glasnik BiH 87/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Projektovanje i izgradnja lifta na bloku 6 u TE Kakanj Pregovarački TEHNOPETROL d.o.o. Za proizvodnju, usluge, trgovinu i zastupanje, EURO PROST d.o.o. Tuzla, Gračanica 25.10.2012. 162.680,00 Službeni glasnik BiH 87/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Nabavka i ugradnja analizatora za sistem analize dimnih plinova bloka 7 u Podružnicu Termoelektrana Kakanj, Kakanj Otvoreni Siemens d.o.o. Sarajevo 2.11.2012. 51.279,40 Službeni glasnik BiH 92/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Nabavka spremnika za HCl u Podružnicu Termoelektrana Kakanj, Kakanj Otvoreni NITAL d.o.o. Zenica 8.11.2012. 37.495,78 Službeni glasnik BiH 92/12