KJKP Sarajevogas d.o.o. Sarajevo

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
KJKP Sarajevogas d.o.o. Sarajevo Polietilenski fitinzi i ventili za gas Otvoreni Bihexo d.o.o. Sarajevo Sarajevo 10.4.2013. 108.775,36 Službeni glasnik BiH 63/13
KJKP Sarajevogas d.o.o. Sarajevo Trajne softwerske licence kroz Microsoftov OLV program licenciranja Otvoreni GBG d.o.o. Sarajevo 2.8.2013. 154.231,00 Službeni glasnik BiH 63/13
KJKP Sarajevogas d.o.o. Sarajevo Nabavka regulaciono mjernih stanica G10 - G25 Otvoreni UNIS FAGAS d.o.o. Sarajevo 17.9.2013. 29.354,00 Službeni glasnik BiH 77/13
KJKP Sarajevogas d.o.o. Sarajevo Nabavka hardwera, tonera i ketridža Otvoreni SOMEL TRADING d.o.o. Sarajevo 10.10.2013. 145.226,05 Službeni glasnik BiH 81/13
KJKP Sarajevogas d.o.o. Sarajevo Nabavka usluge kreditnog zaduženja KJKP Sarajevogas d.o.o. u iznosu od 5.000.000,00 KM na period od jedne godine Otvoreni UniCredit Banka d.d. Mostar 30.10.2013. 345.000,00 Službeni glasnik BiH 98/13
KJKP Sarajevogas d.o.o. Sarajevo Godišnja pretplata na tehnologiju Mapinfo Pro i Gauss MIAT Pregovarački Gauss d.o.o. Tuzla 19.12.2013. 8.000,00 Službeni glasnik BiH 4/14
KJKP Sarajevogas d.o.o. Sarajevo Nabavka goriva i maziva Otvoreni Proming d.o.o. Bugojno Bugojno 27.3.2014. 95.948,60 Službeni glasnik BiH 26/14
KJKP Sarajevogas d.o.o. Sarajevo Rezervni dijelovi za regulaciono-sigurnosnu opremu Otvoreni UNIS FAGAS d.o.o. Sarajevo 30.5.2014. 74.933,80 Službeni glasnik BiH 45/14
KJKP Sarajevogas d.o.o. Sarajevo Usluge održavanja i servisiranja sistema telemetrije i gas kromografa Pregovarački UNIS FAGAS d.o.o. Sarajevo 3.6.2014. 19.785,00 Službeni glasnik BiH 46/14
KJKP Sarajevogas d.o.o. Sarajevo Nabavka usluga fiksne i mobilne telefonije i elektronskog povezivanja lokacija Pregovarački BH Telecom d.d. Sarajevo Sarajevo 2.6.2014. 189.815,07 Službeni glasnik BiH 46/14
KJKP Sarajevogas d.o.o. Sarajevo Usluge mjesečnog preuzimanja i dostave računa individualnim kupcima Pregovarački JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo Sarajevo 1.7.2014. 210.000,00 Službeni glasnik BiH 54/14
KJKP Sarajevogas d.o.o. Sarajevo Nabavka mašinskih radova na montaži i demontaži mjerno regulacionih uređaja Otvoreni UNIS FAGAS d.o.o. Sarajevo 1.7.2014. 116.600,00 Službeni glasnik BiH 56/14
KJKP Sarajevogas d.o.o. Sarajevo Rezervni dijelovi za elektronski korektor,flow computer i telemetrijski sistem Pregovarački UNIS FAGAS d.o.o. Sarajevo 23.6.2014. 19.647,00 Službeni glasnik BiH 58/14
KJKP Sarajevogas d.o.o. Sarajevo Nabavka polietilenskih fitinga i ventila za gas Otvoreni Bihexo d.o.o. Sarajevo Sarajevo 4.8.2014. 87.452,75 Službeni glasnik BiH 62/14
KJKP Sarajevogas d.o.o. Sarajevo Nabavka usluga očitanja potrošnje prirodnog gasa kod individualnih kupaca Otvoreni MHS d.o.o. Sarajevo Sarajevo 30.7.2014. 258.000,00 Službeni glasnik BiH 62/14
KJKP Sarajevogas d.o.o. Sarajevo Lot 1: Usluge pripreme i usvajanje DVGW regulative - oblast transport i distribucija gasa Pregovarački Istraživačko razvojni centar za gasnu tehniku d.o.o. Sarajevo 15.9.2014. 28.488,80 Službeni glasnik BiH 77/14
KJKP Sarajevogas d.o.o. Sarajevo Lot 2: Priprema i usvajanje DVGW regulative - oblast primjena gasa - široka potrošnja Pregovarački Istraživačko razvojni centar za gasnu tehniku d.o.o. Sarajevo 15.9.2014. 23.676,80 Službeni glasnik BiH 77/14
KJKP Sarajevogas d.o.o. Sarajevo Nabavka softwera Otvoreni SK Tradeing d.o.o. Sarajevo 4.11.2014. 14.686,00 Službeni glasnik BiH 92/14
KJKP Sarajevogas d.o.o. Sarajevo Lot 1- Osiguranje imovine Otvoreni BOSNA SUNCE OSIGURANJE d.d. Sarajevo 20.1.2015. 36.480,00 SG 10/15
KJKP Sarajevogas d.o.o. Sarajevo Lot 2: Osiguranje vozila Otvoreni Sarajevo - osiguranje d.d. Banja Luka 13.2.2015. 21.893,00 SG 22/15
KJKP Sarajevogas d.o.o. Sarajevo Goriva i maziva Otvoreni Proming d.o.o. Bugojno Bugojno 23.4.2015. 72.313,50 SG 37/15
KJKP Sarajevogas d.o.o. Sarajevo Nabavka hardwera Otvoreni MULTIMEDIJALNI COMPUTER CENTAR d.o.o. - MMCC Sarajevo 21.5.2015. 34.663,80 SG 47/15
KJKP Sarajevogas d.o.o. Sarajevo Nabavka tonera i ketridža Otvoreni Exclusiv d.o.o. Sarajevo 21.5.2015. 34.633,80 SG 47/15
KJKP Sarajevogas d.o.o. Sarajevo Nabavka građevinskih radova na iskopu i zatrpavanju rova za polaganje gasnih instalacija Otvoreni Džekos d.o.o. Ilidža 15.6.2015. 1.097.080,00 SG 49/15
KJKP Sarajevogas d.o.o. Sarajevo Polietilenske cijevi za gas Otvoreni Bosnaplast d.o.o. Sarajevo 16.6.2015. 189.717,00 SG 51/15