JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla Lot 1: Remont reduktora -ručni vozni vitao RVV-20 kN (kom. 5) Pregovarački ITT-INŽINJERING ZA TRANSPORTNU TEHNIKU d.o.o. Tuzla 6.4.2012. 23.010,00 Službeni glasnik BiH 29/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla Lot 2: Remont bubnja i redoktora Pregovarački ITT-INŽINJERING ZA TRANSPORTNU TEHNIKU d.o.o. Tuzla 6.4.2012. 74.821,00 Službeni glasnik BiH 29/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla Lot 5: Rekonstrukcija pogonskog bubnja Pregovarački ITT-INŽINJERING ZA TRANSPORTNU TEHNIKU d.o.o. Tuzla 6.4.2012. 74.821,00 Službeni glasnik BiH 29/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla Lot 1: Hljeb 800g TIP 500 Otvoreni Klas d.o.o. Srebrenik Srebrenik 6.4.2012. 199.500,00 Službeni glasnik BiH 29/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla Lot 2: Juneće meso sa kostima Otvoreni SALKO-MEX d.o.o. Miljanovci Kalesija 6.4.2012. 169.750,00 Službeni glasnik BiH 29/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla Lot 1: Pružanje primarne zdravstvene zaštite u ambulanti Rudnika Mramor Otvoreni Dom zdravlja sa poliklinikom Dr Mustafa Šahović Tuzla 6.4.2012. 38.400,00 Službeni glasnik BiH 29/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla Lot 2: Pružanje primarne zdravstvene zaštite u ambulanti Rudnika Bukinje Otvoreni Dom zdravlja sa poliklinikom Dr Mustafa Šahović Tuzla 6.4.2012. 33.600,00 Službeni glasnik BiH 29/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla Lot 3: Pružanje primarne zdravstvene zaštite u ambulanti Rudnika Šikulje Otvoreni Dom zdravlja Lukavac Lukavac 6.4.2012. 53.400,00 Službeni glasnik BiH 29/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla Lot 4: Pružanje primarne zdravstvene zaštite u ambulanti Rudnika Dubrave Otvoreni Dom zdravlja Živinice Živinice 6.4.2012. 46.200,00 Službeni glasnik BiH 29/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla Lot 1: Vijčana roba Otvoreni EN-UNION d.o.o. Tuzla 30.3.2012. 183.134,95 Službeni glasnik BiH 31/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla Lot 3: Materijal, alat i pribor za vulkanizaciju Otvoreni REMEX d.o.o. Tuzla 30.3.2012. 158.226,03 Službeni glasnik BiH 31/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla Lot 3: Rezervni dijelovi reduktora Pregovarački ITT-INŽINJERING ZA TRANSPORTNU TEHNIKU d.o.o. Tuzla 26.4.2012. 137.021,00 Službeni glasnik BiH 34/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla Lot 4: Remont i sanacija reduktora, sanacija pogonskog i povratnog sloga grabuljara, sanacija rotora drobilice Pregovarački ITT-INŽINJERING ZA TRANSPORTNU TEHNIKU d.o.o. Tuzla 26.4.2012. 118.757,00 Službeni glasnik BiH 34/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla Lot 6: Rezervni dijelovi za održavanje BTO sistema za dobijanje i klasiranje uglja Pregovarački ITT-INŽINJERING ZA TRANSPORTNU TEHNIKU d.o.o. Tuzla 26.4.2012. 210.584,00 Službeni glasnik BiH 34/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla Angažovanje opreme trećih lica - Rovokopač sa gusjenicama, sa dizel pogonom, zapremine kašike Vk A 2,0m?, snage motora A200kW (Rudnik Dubraves- kom 1) do 183.139,00 KM Pregovarački JUNUZOVIĆ-KOPEX d.o.o. Lukavac 8.5.2012. 183.139,00 Službeni glasnik BiH 36/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla Lot 1: Buldozer snage motora 220kW (Rudnik Šikulje - kom. 1) do 200.000,00 KM Pregovarački JUNUZOVIĆ-KOPEX d.o.o. Lukavac 14.5.2012. 200.000,00 Službeni glasnik BiH 38/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla Lot 3: Buldozer snagemotora 130-160kW (RudnikDubraves - kom 2 ) do 300.000,00 KM Pregovarački JUNUZOVIĆ-KOPEX d.o.o. Lukavac 18.5.2012. 300.000,00 Službeni glasnik BiH 40/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla Lot 1: Goveđi haše 200g LO Otvoreni BOSNA KOM d.o.o. Gračanica 30.5.2012. 52.500,00 Službeni glasnik BiH 45/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla Finansijsko kreditiranje u iznosu od 1.900.000,00 KM (glavnica) (kreditni okvir na 5 godina iz kojeg bi se koristili revolving krediti sa rokom otplate 12 mjeseci) Pregovarački BOSNA KOM d.o.o. Tuzla 17.5.2012. 516.764,60 Službeni glasnik BiH 48/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla Eksploziv (do 30.000 kg) Pregovarački NN COMPANY d.o.o. Zenica 18.6.2012. 89.700,00 Službeni glasnik BiH 50/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla Remont dizel motora, hidraličnih pumpi i hidromotora Pregovarački NGH d.o.o. Tuzla 15.6.2012. 231.253,41 Službeni glasnik BiH 50/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla Rezervni dijelovi za buldozer Liebherr PR -752 Pregovarački NGH d.o.o. Tuzla 15.6.2012. 258.474,00 Službeni glasnik BiH 52/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla Lot 5: Juneća roštiljska kobasica 350g konfekcija Otvoreni VIMES d.o.o. Visoko 2.7.2012. 95.000,00 Službeni glasnik BiH 56/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla Lot 6: Pileće hrenovke 100g konfekcija Otvoreni VIMES d.o.o. Visoko 2.7.2012. 35.100,00 Službeni glasnik BiH 56/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla Lot 8: Juneća pašteta 100g LO Otvoreni BOSNA KOM d.o.o. Gračanica 3.7.2012. 44.800,00 Službeni glasnik BiH 56/12