Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Sanacija klizišta lokalitet ul. Hekim Oglu Ali Paše Otvoreni MIBRAL d.o.o. Sarajevo Sarajevo 25.9.2014. 68.149,80 Službeni glasnik BiH 79/14
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Sanacija, rekonstrukcija i izgradnja javne rasvjete, Općina Novo Sarajevo Otvoreni STEP d.d. Sarajevo 29.9.2014. 146.204,99 Službeni glasnik BiH 79/14
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Sanacija, rekonstrukcija i izgradnja javne rasvjete, Novi Grad Otvoreni Ses d.o.o. Sarajevo 29.9.2014. 98.477,80 Službeni glasnik BiH 79/14
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Izrada geotehničkog elaborata i glavnih projekata sanacije klizišta na lokaciji Dreskovača br. 2, 4, 6, 7, 8, 9 i 10 Općina Vogošća Pregovarački Winner Project d.o.o. Sarajevo 19.9.2014. 75.685,00 Službeni glasnik BiH 79/14
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Izrada geotehničkog elaborata , izrada glavnih projekata sanacije klizišta na lokaciji Donji Čevljanovići br. 155, 16 i 17 ; i Srednje, Općina Ilijaš Pregovarački Winner Project d.o.o. Sarajevo 19.9.2014. 58.740,00 Službeni glasnik BiH 79/14
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Izrada geotehničkog elaborata, izrada glavnih projekata sanacije klizišta na lokaciji Uglješići br. 12 i br.13, Ugorsko br. 14, Općina Vogošća Pregovarački DESIGN & QC d.o.o. Sarajevo 19.9.2014. 79.785,00 Službeni glasnik BiH 79/14
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Izrada geotehničkog elaborata, izrada glavnih projekata sanacije klizišta na lokaciji Čolakovići br. 20,21,22 , Općina Vogošća Pregovarački Winner Project d.o.o. Sarajevo 19.9.2014. 31.820,00 Službeni glasnik BiH 79/14
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Izrada geotehničkog elaborata, izrada glavnih projekata sanacije klizišta na lokaciji Ribnjak Žunovnica, Musići, Potkraj i Miševići, Općina Hadžići Pregovarački Winner Project d.o.o. Sarajevo 19.9.2014. 31.470,00 Službeni glasnik BiH 79/14
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Sanacija, rekonstrukcija i izgradnja javne rasvjete Općina Centar Otvoreni Testingelektro d.o.o. Sarajevo 2.10.2014. 106.767,00 Službeni glasnik BiH 80/14
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Ugovor za izvođenje radova na rekonstrukciji/adaptaciji objekta Paviljon II studentskog naselja Bjelave u Sarajevu Otvoreni Unigradnja d.d. Sarajevo 14.10.2014. 730000,00 Službeni glasnik BiH 85/14
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Ugovor za izvođenje radova na sanciji klizišta na lokalitetu sela Mijanovići, Općina Trnovo Otvoreni Grakop d.o.o. Kiseljak 16.10.2014. 27365,00 Službeni glasnik BiH 85/14
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Ugovor za izvođenje radova na sanaciji klizišta sa pratećom infrastrukturom na lokalitetu Podgaj- Tekija , Općina Centar Otvoreni MIBRAL d.o.o. Sarajevo Sarajevo 27.10.2014. 1176447,90 Službeni glasnik BiH 85/14
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Sanacija klizišta lokalitet ul. Mrakuša br. 17. Otvoreni Harysco d.o.o. Sarajevo 12.11.2014. 56.248,00 Službeni glasnik BiH 91/14
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Ugovor za izvođenje radova na izgradnji poslovnog objekta Kantonalne javne ustanove PORODIČNO SAVJETOVALIšTE Otvoreni Unigradnja d.d. Sarajevo 5.11.2014. 481.562,98 Službeni glasnik BiH 91/14
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Sanacija klizišta lokalitet zaseok Mehtefčići, Općina Vogošća Otvoreni Harysco d.o.o. Sarajevo 19.11.2014. 104.516,10 Službeni glasnik BiH 91/14
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Sanacija klizišta lokalitet Orahov Brijeg. Otvoreni Harysco d.o.o. Sarajevo 19.11.2014. 57.785,63 Službeni glasnik BiH 91/14
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Dopnski ugovor za izvođenje radova na sanaciji, rekonstrukciji i izgradnji Javne rasvjete na području Općine Centar Pregovarački Testingelektro d.o.o. Sarajevo 20.11.2014. 7.914,00 Službeni glasnik BiH 94/14
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Dopunski ugovor za izvođenje radova na sanaciji, rekonstrukciji i izgradnji Javne rasvjete na području Općine Novi Grad Pregovarački Ses d.o.o. Sarajevo 21.11.2014. 37.561,65 Službeni glasnik BiH 94/14
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Dopunski ugovor za izvođenje radova na sanaciji, rekonstrukciji i izgradnji Javne rasvjete na području Općine Novo Sarajevo Pregovarački STEP d.d. Sarajevo 21.11.2014. 6.671,50 Službeni glasnik BiH 94/14
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Sanacija klizišta lokalitet ul.Alipašina br.255-275 Općina Centar Otvoreni MIBRAL d.o.o. Sarajevo Sarajevo 4.12.2014. 87.936,25 Službeni glasnik BiH 96/14
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Izvođenje radova na sanaciji klizišta na lokalitetu ul.Pruščakova,Općina Centar Otvoreni Harysco d.o.o. Sarajevo 3.12.2014. 581.041,26 Službeni glasnik BiH 96/14
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Ugovor za izvođenje radova na hitnoj sanaciji klizišta prema Projektu sanacije klizišta u selu Švrake Opština Vogošća Pregovarački Grakop d.o.o. Kiseljak 3.12.2014. 709.172,05 Službeni glasnik BiH 96/14
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Nabavka, transport i montaža opreme za stomatološku ordinaciju Pregovarački Denta de d.o.o. Sarajevo 15.12.2014. 23.529,06 SG 01/15
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo II Dopunski ugovor - Sanacija, rekonstrukcija i izgradnja Javne rasvjete na području Općine Novi Grad Pregovarački Ses d.o.o. Sarajevo 4.2.2015. 4.231,75 SG 13/15
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Građevinski radovi Otvoreni Debos d.o.o., DŽEKOS d.o.o. Sarajevo 20.2.2015. 228.182,18 SG 17/15