JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Nabava opreme za proširenje ADSL mreže Pregovarački Huawei Technologies d.o.o. Banja Luka Banja Luka 4.7.2011. 528.375,55 Službeni glasnik BiH 59/11
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Proširenje kapaciteta Combi SGSN i FLEXI ISN sustava, nadogradnja softnjare-a Fledži ISNa te licencno proširenje HLR-a i 3G kapaciteta ReI4 Pregovarački Nokia Solutions and Networks d.o.o. Hrvatska 5.7.2011. 1.173.550,34 Službeni glasnik BiH 61/11
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Lot 1: Prepaid start paketi i renjork Otvoreni ELATEC d.o.o.Tuzla Tuzla 8.7.2011. 576.417,50 Službeni glasnik BiH 61/11
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Lot 2: Postpaid SIM kartice i zamjenske (prepaid) kartice Otvoreni ELATEC d.o.o.Tuzla Tuzla 8.7.2011. 167.250,00 Službeni glasnik BiH 61/11
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Nabava dodatnog modula za modularni UPS u zgradi u Grudama Pregovarački Albat d.o.o. Sarajevo Sarajevo 18.5.2011. 19.870,00 Službeni glasnik BiH 61/11
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Lot 1: Izgradnja infrastrukture BP GSM mreže: Bihać - Lohovo Otvoreni Službeni glasnik BiH 61/11
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Lot 2: Izgradnja infrastrukture BP GSM mreže: Bihać-BND Otvoreni Službeni glasnik BiH 61/11
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Lot 3: Izgradnja infrastrukture BP GSM mreže: Sarajevo-Bjelave Otvoreni EDING TELECOM d.o.o. Sarajevo 10.6.2011. 22.920,00 Službeni glasnik BiH 61/11
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Lot 4: Izgradnja infrastrukture BP GSM mreže: Široki Brijeg - Kočerin Otvoreni Promark d.o.o. Mostar 14.6.2011. 14.716,00 Službeni glasnik BiH 61/11
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Lot 5: Izgradnja infrastrukture BP GSM mreže: Srbac - Nožičko Otvoreni Službeni glasnik BiH 61/11
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Lot 6: Izgradnja infrastrukture BP GSM mreže: Zenica-Radakovo Otvoreni ARS INŽENJERING d.o.o. Banja Luka Banja Luka 14.6.2011. 16.104,00 Službeni glasnik BiH 61/11
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Lot 7: Izgradnja infrastrukture BP GSM mreže: Sarajevo-Hrasnica Otvoreni ARS INŽENJERING d.o.o. Banja Luka Banja Luka 14.6.2011. 9.690,00 Službeni glasnik BiH 61/11
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Lot 8: Izgradnja infrastrukture BP GSM mreže: Sarajevo-Marin Dvor Otvoreni ALFE SEKARUŠIĆI d.o.o. Mostar 16.6.2011. 14.620,00 Službeni glasnik BiH 61/11
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Građevinski i montažerski radovi za održavanje pristupnih mreža kao i mini projekata na području: Viteza, Jajca, Novog Travnika i Uskoplja Otvoreni MARKEZ OIL d.o.o. Novi Travnik Novi Travnik 7.7.2011. 23.011,00 Službeni glasnik BiH 61/11
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Nabava viličara i paletara Otvoreni LAGER d.o.o. Posušje 18.7.2011. 62.636,00 Službeni glasnik BiH 63/11
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Nabava radnih odijela-uniformi za djelatnike prodaje JP HT d.d. Mostar Otvoreni Astorija Company d.o.o. Novi Grad Novi Grad 25.7.2011. 87.625,00 Službeni glasnik BiH 68/11
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Pružanje usluge tehničkog i fizičkog osiguranja objekata JP HT d.d. Mostar Pregovarački DELTA SECURITY d.o.o. Čitluk 5.8.2011. 65.202,50 Službeni glasnik BiH 68/11
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Nabava HR.net Self-Ser vice licenci Pregovarački HRPro d.o.o. Hrvatska 9.8.2011. 92.664,00 Službeni glasnik BiH 68/11
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Izgradnja infrastrukture bazne postaje GSM mreže Žepče-Papratnica Otvoreni ARS INŽENJERING d.o.o. Banja Luka Banja Luka 9.8.2011. 52.370,00 Službeni glasnik BiH 68/11
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Lot 2: Održavanje infrastrukture GSM i UMTS BS za područje Sarajevskog, Tuzlanskog, ZD kantona SB i Bosansko-podrinjske županije Otvoreni AX Soling d.o.o. Grude Grude 8.8.2011. 20.029,39 Službeni glasnik BiH 68/11
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Lot 3: Održavanje infrastrukture GSM i UMTS BS za područje RS-a sjeverozapadno od Distrikta Brčko i Posavske županije Otvoreni AX Soling d.o.o. Grude Grude 8.8.2011. 20.029,39 Službeni glasnik BiH 68/11
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Lot 4: Održavanje infrastrukture GSM i UMTS BS za područje RS-a južno od Distrikta Brčko uključujući i Distrikt Brčko Otvoreni AX Soling d.o.o. Grude Grude 8.8.2011. 20.029,39 Službeni glasnik BiH 68/11
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Nabava montažnih betonskih zdenaca i izvodnih ormarića Pregovarački TEGRAD d.o.o. Drinovci Grude 4.8.2011. 33.630,00 Službeni glasnik BiH 70/11
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Nadzor i održavanje sustava tehničke zaštite (videonadzor, kontrola prolaska, evidencija radnog vremena, protuprovala i vatrodojava) objekata JP HT d.d. Mostar Otvoreni AGENCIJA KAMIR d.o.o. Široki Brijeg Široki Brijeg 18.7.2011. Službeni glasnik BiH 70/11
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Lot 1: Izgradnja infrastrukture GSM BP: - Bihać-Brekovica Otvoreni ARS INŽENJERING d.o.o. Banja Luka Banja Luka 16.8.2011. 80.142,95 Službeni glasnik BiH 70/11